| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2012 > Základní informace

Základní informace

Publikační výstupy:

  1. sborník anotací a klíčových slov, který bude prezentován před konáním konference v elektronické podobě na webových stránkách fakulty
  2. sborník příspěvků (plné texty) s přiděleným ISBN, který bude vydán po skončení konference v elektronické podobě na CD. Sborník bude také trvale přístupný na webových stránkách fakulty zde.

Termín pro vyplnění přihlášky a vyplnění anotací: 31. 10. 2012

Přihlašování je možné výhradně elektronickou formou prostřednictvím přihlašovacího systému, stejné platí i pro vyplnění anotací a odevzdání příspěvku.

Termín pro zaslání příspěvku: 2. 12. 2012

Pro odevzdání použijte šablonu.

 

Téma jednotlivých příspěvků na konferenci je omezeno výběrem tématu jednací sekce a odvíjí se od vědecké činnosti účastníků.

Místo jednání: budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno.

Plánovaný program konference:

14. listopadu
17.00
Oficiální zahájení konference
Vyhlášení cen IUS et SOCIETAS
raut v budově PrF MU
15. listopadu
  • jednání v sekcích
  • obědový raut v budově PrF MU

Jednací jazyk: dle zvolené sekce

Konferenční poplatek
  • 1.500 Kč vč. DPH. při přihlášení do 19. 10. 2012
  • 2.000 Kč vč. DPH při přihlášení od 20. 10 – 31. 10. 2012
  • 700 Kč vč. DPH účast bez příspěvku pro studenty magisterských a bakalářských programů

 

Po přihlášení na konferenci Vám bude na Váš email zaslána faktura v elektronické podobě, originál faktury obdržíte při prezenci. Platbu konferenčního poplatku proveďte prosím dle zaslaných informací na faktuře (nelze hradit hotově v den konference).V případě neotištění příspěvku (např. z důvodu nedodržení termínů, nedodržení předepsaného formátu apod.) či neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací.


nahoru