| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2014 > Účastníci > Podle sekcí

Přehled účastníků (podle sekcí)

Soukromé právo a civilní proces v dynamice vývoje

 1. Markéta ADÁMKOVÁ, Česká republika
 2. JUDr. Andrea BARANCOVÁ, PhD., Slovensko
  Právna úprava zabezpečovacieho prevodu práva v podmienkach ČR – inšpirácia pri prebiehajúcej rekodifikácii slovenského súkromného práva.
 3. JUDr. Jana BÍLKOVÁ, Česká republika
  K legitimnímu očekávání v civilním procesu se zřetelem k rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení
 4. Nikola BOCZKOVÁ, Česká republika
 5. professor SEVASTIAN CERCEL, PHD, Rumunsko
 6. prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc., Slovensko
 7. JUDr. Petr COUFALÍK, Ph.D., Česká republika
  Důkazní smlouvy
 8. JUDr. György CZIRFUSZ, Maďarsko
 9. Kristýna ČESALOVÁ, Česká republika
 10. JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ, Česká republika
  Koho chrání předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí dne NOZ a ZŘS?
 11. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Tendence vývoje exekučního práva
 12. Mgr. Radka DEMJANOVÁ, Česká republika
  Obsah rodičovské odpovědnosti před a po rekodifikaci soukromého práva
 13. Mgr. Matěj DOBEŠ, Ph.D., Česká republika
  Předžalobní upomínka
 14. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Několik poznámek k rozlišení hmotněprávních a procesních lhůt
 15. JUDr. Jakub DOHNAL, Ph.D., Česká republika
  Nad zvyšováním nájemného dle občanského zákoníku
 16. doc. JUDr. Anton DULAK, Ph.D., Česká republika
 17. JUDr. Marian ĎURANA, PhD., Slovensko
  Ochrana spotrebiteľa v kontexte posledných zmien Občianskeho zákonníka
 18. Mgr. David DVOŘÁK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 19. Balaci EUGEN, PHD student, Rumunsko
 20. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
 21. Doc. JUDr. Svetlana FICOVÁ, CSc., Slovensko
  Dovolanie v navrhovanom slovenskom Civilnom sporovom poriadku
 22. Doc. JUDr. Daniela GANDŽALOVÁ, PhD., Slovensko
  Základné východiská návrhu novej právnej úpravy dedenia v novom Občianskom zákonníku SR.
 23. Petra GERŠLOVÁ, Česká republika
 24. PhD Professor Daniel GHITA, Rumunsko
 25. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Participační práva dítěte v řízení o osvojení podle nového občanského zákoníku
 26. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Ph.D., Česká republika
  Společné bydlení v pronajatém bytě
 27. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Kolektivní ochrana práv ve světle práva EU
 28. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
 29. prof.JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, CSc., Česká republika
  bude upřesněn
 30. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 31. JUDr. Michal JANOUŠEK, Ph.D., Česká republika
  Vztah člena ke spolku z hlediska přístupu základních teorií a jejich kritika
 32. Štěpán JÍLKA, Česká republika
 33. Mgr. Jitka JORDÁNOVÁ, Česká republika
 34. Mgr. Marek JURÁŠ , Česká republika
 35. doc. JUDr Monika JURČOVÁ, PhD, Slovensko
 36. Mgr. Bc. Petra KONEČNÁ, Česká republika
  Smluvený režim společného jmění manželů ve světle novely občanského zákoníku
 37. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
 38. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Náklady řízení
 39. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 40. JUDr. Lukáš KRÁLÍK, Ph.D., Česká republika
 41. Nikola KRISTLOVÁ, Česká republika
 42. JUDr. Jana KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Kolektivní ochrana práv ve světle práva EU
 43. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Teritorialita v insolvenčním a exekučním právu
 44. Mgr. Jana MALÁ, Česká republika
 45. Mgr. Tomáš MAREK, Česká republika
  Koncepční změny náhrady škody
 46. Martina MARKOVÁ, Česká republika
 47. Marek MATULA, Česká republika
 48. Mgr. Zbyněk MATULA, Česká republika
  Převzetí majetku pohledem nového občanského zákoníku
 49. JUDr. Marie MAZÁNKOVÁ, Česká republika
 50. Mgr. Peter MÉSZÁROS, PhD., Slovensko
  Konanie v spotrebiteľských veciach
 51. JUDr. Jana MURÁNSKA, PhD., Slovensko
  Manželské majetkové právo vo svetle rekodifikácie súkromného práva v Slovenskej a Českej republike
 52. Mgr. Martina MUŠÁLKOVÁ, Česká republika
  Spravědlivější uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli
 53. JUDr. Monika NÉMETHOVÁ, PhD., Slovensko
  O (nejasnej) budúcnosti arbitráže v Slovenskej republike
 54. JUDr. Marianna NOVOTNÁ, PhD., Slovensko
  K zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytnutím nesprávnej alebo neúplnej informácie
 55. Lucie ORLETOVÁ, Česká republika
 56. Mgr. Ondřej PAVELEK, Česká republika
 57. JUDr. František PĚCHA, Česká republika
 58. Mgr. Monika PETRÁSKOVÁ, Česká republika
  Právní postavení spotřebitele na trhu s energiemi po rekodifikaci soukromého práva
 59. Mgr. Zdena PINKAVOVÁ, Česká republika
  DOKAZOVÁNÍ LISTINOU V CIVILNÍM SOUDNÍM ŘÍZENÍ
 60. Jakub POHL, Česká republika
 61. Lenka POKORNÁ, Česká republika
 62. Mgr. Tereza PONDIKASOVÁ, Česká republika
  Vliv dynamiky vývoje právní úpravy na zajišťování jednoty soudního rozhodování
 63. Mgr. Jiří PORKERT, Česká republika
 64. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upresnen
 65. Eva ROZSÍVALOVÁ, Česká republika
  Bude upřesněn
 66. Simona RŮŽIČKOVÁ, Česká republika
 67. Mgr. Samuel RYBNIKÁR, Slovensko
  Individuálne oslobodenie od súdneho poplatku vo svetle rekodifikácie
 68. Zuzana SAKAŘOVÁ, Česká republika
 69. István SÁNDOR, PhD, Dr. habil., Maďarsko
 70. Ivana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
 71. Simona SPISAROVÁ, Česká republika
 72. Professor PhD Scurtu STEFAN, Rumunsko
 73. JUDr. Peter STRAPÁČ, PhD., Slovensko
  bude upresnený
 74. Michaela STREITOVÁ, Česká republika
 75. JUDr. Karel SVOBODA, Ph.D, Česká republika
  Povinné úschovy
 76. JUDr. et Mgr. Pavla SÝKOROVÁ, Česká republika
  Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku
 77. Gabriela ŠÁNOVÁ, Česká republika
 78. Mgr. Karel ŠEMÍK, Česká republika
  Aktuální problémy náhrady nákladů řízení v soudním řízení
 79. JUDr. Renáta ŠÍNOVÁ, Ph.D., Česká republika
 80. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
 81. Mgr. Martina ŠULÁKOVÁ, Česká republika
  Náklady řízení - hlavní náplň rozhodování soudů?
 82. JUDr. Juraj TAKÁČ, Slovensko
  Možné postavenie zásady superficies solo cedit a inštitútu práva stavby v právnom poriadku Slovenskej republiky.
 83. Mgr. Adam TALANDA, Česká republika
  Krátce nad účastenstvím v řízení o pozůstalosti
 84. JUDr. Iveta TALANDOVÁ, Česká republika
  Újma za narušení dovolené
 85. JUDr. Peter TONHAUSER, Slovensko
  Pracovný pomer a autorské diela a diela priemyselného vlastníctva
 86. JUDr. Lenka TONHAUSEROVÁ, Slovensko
  Majetkový opatrovník a jeho postih v prípade zisteného porušenia povinností pri správe majetku maloletého dieťaťa.
 87. Mgr. Martina UHLIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Vybrané procesné otázky cezhraničného dedenia v Európskej Únii a súvisiace legislatívne zmeny v Slovenskej republike.
 88. JUDr. Nikola VINOPALOVÁ, Česká republika
  Vývoj právní ochrany rodinného bydlení v případech domácího násilí
 89. Mgr. Vlastimil VITOUL, Česká republika
  Svěřenský fond jako efektivní nástroj správy cizího majetku
 90. Mgr. Bc. Veronika VLČKOVÁ, Česká republika
  Několik poznámek k problematice nařízení exekuce z pohledu tzv. velké exekuční novely
 91. Tomáš VOJTA, Česká republika
 92. Mgr. Jakub VRANÍK, Česká republika
  Vybraná témata skupinového řízení v Polsku
 93. JUDr. Jozef ZÁMOŽÍK, PhD., Slovensko
  Rozhodcovské konanie v Slovenskej republike - aktuálne trendy

Bermudský trojúhelník obchodního práva III

 1. Ing. Lucie ANDREISOVÁ, Česká republika
  Řízení a správa akciových společností v nové soukromoprávní úpravě
 2. Rostislav ANDRLÍK, Česká republika
 3. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
  "Brownův pohyb" v evropském "judiciálním právu"?
 4. Mgr. Kateřina BLISOVÁ, Česká republika
 5. Viktoria Fedorovna BORISOVA , Rusko
  Novela nového občanského zákoníku
 6. Petr DOSTÁL, Česká republika
 7. JUDr. Jana DURAČINSKÁ, PhD., Slovensko
  Všeobecné pravidlo proti zneužitiu v Európskom úniovom práve pri dani z príjmu právnických osôb
 8. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
 9. JUDr. Kateřina EICHLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Společné jednání jednatele a prokuristy?
 10. prof. JUDr. Karel ELIÁŠ, Dr., Česká republika
  Právní dualismus a platnost smluv (Nad druhou větou § 1 odst. 1 o.z.)
 11. Tereza FOLWARCZNÁ, Česká republika
 12. Mgr. Monika GAZDOVÁ, Česká republika
  Informační povinnost statutárních orgánů o hrozícím úpadku korporace
 13. Juraj GRMAN, Česká republika
 14. Jakub GROMAN, Česká republika
 15. Professor Andrzej HERBET , PhD (hab.), Polsko
 16. Mgr. Tomáš HNETILA, Česká republika
 17. Mgr. Lukáš HOTOVÝ, Česká republika
 18. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Odpovědnost mateřské společnosti za protisoutěžní jednání členů koncernu
 19. Mgr. Daniel JADRNÍČEK, Česká republika
  Konkurenční doložka po rekodifikaci soukromého práva
 20. Karel JANDÁSEK, Česká republika
 21. Mgr. Bc. Petr JEDLIČKA, Česká republika
 22. Matěj KONEČNÝ, Česká republika
 23. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Střet zájmů a loajalita společníků
 24. Mgr. Monika KRPENSKÁ, Česká republika
 25. Veronika KUNDELIUSOVÁ, Česká republika
 26. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 27. Mgr. Šárka KYZLINKOVÁ, Česká republika
  bude doplněno
 28. Pavel MALATINSKÝ, Česká republika
 29. Michaela MOSNÁKOVÁ, Česká republika
 30. Pavlína NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
 31. Mgr. Ing. Kamil NEJEZCHLEB, Česká republika
  Mezi objektem a efektem - nový trend při posuzování kartelových dohod
 32. Lucie OLŠAROVÁ, Česká republika
 33. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
 34. David ORŠULÍK, Česká republika
 35. Hana PAVLIŠOVÁ, Česká republika
 36. prof. JUDr Irena PELIKANOVA, Dr Sc, Lucembursko
  Vývojové tendence závazkového práva v Evropě a jejich vliv u nás
 37. JUDr. Tomáš PERÁČEK, PhD., Slovensko
  Právna úprava postavenia cenných papierov v Slovenskej republike
 38. Mgr. Ing. Jana PETRŽELOVÁ, Česká republika
  Bankovnictví - smlouva o úvěru
 39. JUDr. Silvia PREPIROVÁ, Slovensko
 40. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Dodavatelské smlouvy perspektivou závazkového práva
 41. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Subsidiarita derivativních žalob
 42. Mgr. Veronika SVOBODOVÁ, Česká republika
  Institut jistoty v zadávacím řízení
 43. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  Ke statusovým otázkám a kogentnosti právní úpravy obchodních korporací
 44. Colette ŠINSKÁ, Slovensko
 45. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
 46. Zuzana UHŘÍKOVÁ, Česká republika
 47. Ing. Petr VALENTA, Česká republika
  Řízení a správa akciových společností v nové soukromoprávní úpravě
 48. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Zamyšlení nad nezaměnitelností obchodních firem podnikatelů – fyzických osob (aneb zmizení části předchozí úpravy)
 49. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
 50. Nikol VOHRABALOVÁ, Česká republika
 51. Associate Professor Paweł ZDANIKOWSKI , PhD , Polsko

Evropské mezinárodní právo soukromé: teorie vs. praxe

 1. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
 2. Mgr. Michala BARVÍNKOVÁ, Česká republika
  Jednotný dědický statut dle Nařízení o dědictví
 3. Khuriyat BOBOEVA, Česká republika
 4. JUDr. Jozef CABAN, Slovensko
  Medzinárodné únosy detí v nedávnych rozhodnutiach slovenských a českých súdov.
 5. JUDr. Filip ČERNÝ, Česká republika
  Uznávací proces jako začarovaný kruh kvalifikace, hmotněprávního přezkumu a definice veřejného pořádku
 6. JUDr. Petr DOBIÁŠ, Ph.D., Česká republika
  Kolizní úprava úpadku finančních institucí a pojišťoven
 7. Markéta DRAGOUNOVÁ, Česká republika
 8. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vztah nařízení Brusel Ibis a mezinárodních smluv
 9. Mgr. Bc. Tomáš FLÖGEL, Česká republika
  Vedlejší úpadkové řízení
 10. Dávid FOGAD, Česká republika
 11. Bc. Alena HANÁKOVÁ, Česká republika
 12. JUDr. Jan HAVLÍČEK , Česká republika
  Uznávací proces jako začarovaný kruh kvalifikace, hmotněprávního přezkumu a definice veřejného pořádku
 13. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 14. Mgr. Pavlína JANEČKOVÁ, Česká republika
  Vývoj odepření uznání a výkonu rozhodnutí z důvodů procesních vad
 15. Mgr. Miloslav KABRHEL, Česká republika
 16. Mgr. Tomáš KOZÁREK, Česká republika
  Doktrína forum non convenience vs. rozhodnutí ve věci Owusu
 17. Tereza KRAHULÍKOVÁ, Česká republika
 18. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Aktuální judikatura Soudního dvora EU ke spotřebitelským smlouvám
 19. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Příslušnost k rozhodnutí o odpůrčí žalobě (Actio Pauliana) podané v insolvenčním řízení dle Nařízení 1346/2000
 20. Mgr. Jan MAURIC, Česká republika
  Přeshraniční překážka litispendence
 21. JUDr. Ing. Tomáš MORAVEC, Česká republika
  Insolvenční statut v hybridních řízeních
 22. Veronika MRKOSOVÁ, Česká republika
 23. Radvan NOVÁČEK, Česká republika
 24. Jan PASTORČÁK, Česká republika
  Insolvenční statut v hybridních řízeních
 25. Mgr Mária PASTORKOVÁ, Česká republika
  Je článok 7 Nariadenia Brusel Ibis naozaj alternatívou?
 26. Barbora PATÁČIKOVÁ, Česká republika
 27. JUDr. Ing. Bohumil POLÁČEK, Ph.D., MBA, LLM, Česká republika
  Společná říční havárie
 28. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Procesní ochrana pracovníka pohledem judikatury SD EU
 29. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Volba práva rozhodného pro dědické poměry s mezinárodním prvkem a její limity (teorie vs. praxe, realita vs. fikce)
 30. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Mýtus európskeho konania s nízkou hodnotou sporu v praxi spotrebiteľských sporov na Slovensku
 31. JUDr. Marko SURKOŠ, LL.M., Slovensko
  Uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozhodnutí v Slovenskej republike v kontexte vplyvu Nariadenia Brusel I na rozhodcovské konanie v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ
 32. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Paralelní rozhodčí a soudní řízení ve světle revize Nařízení Brusel I
 33. Ondřej ŠRÁMEK, Česká republika
 34. Mgr. Marcela UHŘÍČKOVÁ, Česká republika
 35. JUDr. Jiří VALDHANS, Ph.D., Česká republika
  Téma z oblasti přeshraničního dokazování
 36. Mgr. Lucia VALENTOVÁ, Česká republika
 37. Lenka VYKOUKALOVÁ, Česká republika
 38. JUDr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
 39. Veronika ZAVŘELOVÁ, Slovensko

Specifika interpretace v mezinárodním právu a v právu EU

 1. JUDr. Radoslav BENKO, Ph.D., LL.M., Slovensko
  Výklad a uplatňovanie Charty základných práv EÚ
 2. Judr. Mgr. Igor BLAHUŠIAK, Česká republika
  Niekoľko poznámok k interpretácii prameňov európskeho práva
 3. Mgr. et Mgr. Helena BONČKOVÁ, LL.M., Česká republika
  Interpretace unijních směrnic v judikatuře Nejvyššího soudu ČR
 4. Kristýna BURKOVÁ, Česká republika
 5. Ivan CISÁR, Slovensko
  Interpretácia arbitrážných nálezov ako spôsob prelomenia konečnosti nálezov
 6. Krzysztof DOBIEŻYŃSKI, PhD, Polsko
 7. Mgr. Iva FELLEROVÁ PALKOVSKÁ, Česká republika
 8. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Znovuvynalézání humanitárního práva: Případ kyberprostoru
 9. Mgr. Kateřina HLINKOVÁ, Česká republika
  Interakce Soudního dvora Evropské unie a Soudního dvora Evropského sdružení volného obchodu
 10. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Vytvoření dichotomie existence práv k duševnímu vlastnictví a jejich výkonem
 11. Mgr. et Mgr. Linda JANKŮ, Česká republika
  Výhrady neslučitelné s předmětem a účelem smlouvy: případ mezinárodních smluv o lidských právech
 12. Petr KILIAN, Česká republika
 13. Doc. JUDr. Richard KRÁL, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Specifika výkladu směrnic EU pro účely jejich transpozice.
 14. doc. JUDr. Filip KŘEPELKA, PhD., Česká republika
  Dopady více- či mnohojazyčného vyjádření mezinárodního a evropského práva na jeho výklad
 15. Marianna MARCINKOVA, Česká republika
 16. JUDr Peter MATUŠKA, Slovensko
  Interpretácia Práva Európskej únie a Medzinárodného práva Verejného so zameraním sa na secesiu a sukcesiu.
 17. JUDr. Mgr. Michal MRVA , LL.M, PhD. , Slovensko
  Súdny dvor EÚ vs. ústavné súdy členských štátov – vojna či spolupráca?
 18. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
  Systémová interpretace: nástroj soudržnosti mezinárodního práva?
 19. Dr Jerzy PARCHOMIUK, Ph.D., Polsko
 20. Mgr Mária PATAKYOVÁ , Slovensko
  Právomoc Súdneho dvora Európskej únie k záväznej interpretácií práva Európskej únie - teoretické a praktické aspekty
 21. JUDr. Ivo POSPÍŠIL, Ph.D., Česká republika
 22. Mgr. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
 23. Alena RUMLOVÁ, Česká republika
 24. doc. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Externí vlivy na interpretaci unijního práva (vliv ESLP)
 25. Assessorin iur. Eva SCHÖBERL, Německo
  Interpreting Methodology and Legal Reasoning in the European States and at the ECJ from a German perspective
 26. doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., D.E.A., Slovensko
 27. Doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D., Česká republika
  Kritéria CILFIT v judikatuře Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu
 28. Mgr. et Mgr. Kristina ŠPOTTOVÁ, Česká republika
  Extenzivní interpretace práva Soudním dvorem EU
 29. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Interpretace mezinárodních smluv o ochraně investic: Role tribunálu pro řešení investičních sporů mezi státy
 30. Petra TEPLÍČKOVÁ, Česká republika
 31. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
  Interpretační prohlášení v mezinárodním smluvní právu
 32. Mgr. Romana VAŇKOVÁ, Česká republika
  Interpretace Úmluvy o ochraně lidských práv před Evropským soudem pro lidská práva a Soudním dvorem EU

Právně teoretické a právně filosofické aspekty rekodifikace soukromého práva

 1. JUDr. Karin BRZOBOHATÁ, Ph.D., Česká republika
  Potřeba kontinuity versus potřeba rekodifikace. Psychologický problém?
 2. Martina CIRBUSOVÁ, Česká republika
  Postavení dítěte v rekodifikačním procesu
 3. Jan DUDA, Česká republika
  Bude upřesněn
 4. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 5. Mgr. Jana FANDÁKOVÁ, LL.M., Slovensko
 6. Mgr. Richard FIEBIG, Slovensko
  .
 7. JUDr. Marcela FRYŠTENSKÁ, Ph.D. , Česká republika
  Řešení sporů a efektivita
 8. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
  Mediální analýza rekodifikace nového občanského zákoníku
 9. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
  Idea přirozeného práva a nový občanský zákoník
 10. doc. JUDr. Jaromír HARVÁNEK, CSc., Česká republika
  Právo a násilí
 11. Richard HAZUCHA, Česká republika
 12. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
  Výklad nového soukromého práva ve světle principu jednoty a bezrozpornosti právního řádu
 13. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Normativní teorie jako inspirační zdroj nového občanského zákoníku
 14. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 15. Mgr. Markéta KLUSOŇOVÁ, Česká republika
  Nový civilní kodex v kontextu právního vědomí
 16. Mgr. Vít KŘÍŽKA, Česká republika
  Analýza terminologie v novém občanském zákoníku
 17. JUDr. Michal MALANÍK, Česká republika
  Nesnáze interpretačních pokynů v novém občanském zákoníku
 18. Doc.JUDr.. Antonín NESVADBA, Ph.D., Slovensko
  Nové pojmy v NOZ
 19. Vojtěch POSPÍŠIL, Česká republika
  Vztah občanského zákoníku a zákona o registrovaném partnerství
 20. Dr Jacek SROKOSZ, Polsko
 21. doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nový civilní kodex v kontextu právního vědomí
 22. JUDr. Radomíra VALÍKOVÁ, Česká republika
 23. PhDr.Mgr. Zdeňka VAŇKOVÁ, Česká republika
  Registrované partnerství a nová kodifikace soukromého práva
 24. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
 25. JUDr. Bronislava WITTNEROVÁ, MSc, Česká republika
 26. Jana ZAHRÁNKOVÁ, Česká republika
  Neplatnost a neúčinnost právního jednání podle nového občanského zákoníku
 27. Mgr. Josef ZICH, Česká republika

Technický rozvoj a právo

 1. Tomáš ČENTÉŠ, Slovensko
  Protižidovské vládne nariadenia Slovenskej republiky
 2. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  § 133b OSŘ – Domněnka duševního vlastnictví konstruována jako vindicatio gregis
 3. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Obchodovanie a technický rozvoj
 4. prof. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Slovensko
  Industrializácia a právo – vzájomné vzťahy z historickoprávnej perspektívy
 5. Dr. Magdolna GEDEON, PhD, Maďarsko
 6. Mgr. Petra HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
  Vývoj nových možností technického pokroku dopravy v Jihlavě - 19. století
 7. dr. Dalma Gabriella HUBAY, Maďarsko
 8. Mgr. Oliver CHORVÁT, Slovensko
  Pojem software v kontextu práva a jeho historický vývoj
 9. Dr. KONCZ IBOLYA KATALIN, PhD, Maďarsko
 10. JUDr. Jana KONEČNÁ, Česká republika
  Technický rozvoj a cenová regulace léčiv
 11. Mgr. et Mgr. Alica KŘÁPKOVÁ, Česká republika
  Ako vývoj mestského práva podnietil zdokonalenie šibeníc...
 12. JUDr. Pavel LOUTOCKÝ, BA (Hons), Česká republika
  Historie identifikace jedince a její budoucí vývoj
 13. JUDr. Miloš MAĎAR, PhD., LLM., Slovensko
  Vybrané právne aspekty elektronickej kontraktácie
 14. JUDr. MgA. Jakub MÍŠEK, Česká republika
  Levée en masse v kybernetické éře
 15. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
 16. Alena NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
 17. Mgr. Daniela NĚMEČKOVÁ, Česká republika
  Zneužití technologie nacisty: plynové vozy
 18. Professor Edmond Gabriel OLTEANU, Rumunsko
 19. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
  Technický rozvoj a islámské právo
 20. Mgr. Bc. Klára PROKOPOVÁ, Česká republika
  Technický rozvoj a archeologický nález
 21. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Hledání pokladů
 22. JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD., Slovensko
  Historicko-právny kontext formovania inštitútu vyvlastnenia a jeho uplatňovanie v podmienkach Československa
 23. Mgr. Pavla SLAVÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Legislativní úprava účetní evidence před rokem 1989
 24. Mgr. Veronika STEINOVÁ, Česká republika
 25. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Via - res corporalis?
 26. Martin ŠLOSAR, Česká republika
  Technický rozvoj a římské právo
 27. Mgr. et Mgr. Lenka ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Česká republika
  Vlastnický režim k inženýrským sítím - výjimka ze zásady "superficies solo cedit"
 28. Veronika ŠTĚTINOVÁ, Česká republika
  Požadavky moderní doby versus recepce práva
 29. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
 30. Petra ZÁVODNÁ, Česká republika

Dokazování v trestním řízení: právní, kriminologické a kriminalistické aspekty

 1. Muhammad ASIF, M.A , LL.B, Pákistán
 2. Mgr. Markéta BARTIZALOVÁ, Česká republika
  Dokazování v mezinárodním trestním právu
 3. Mgr. RNDr. Alžbeta BENEDIKOVIČOVÁ, PhD., Slovensko
  Bude upresnený neskôr
 4. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
 5. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  *
 6. Mgr. et Mgr. Silvia CAPÍKOVÁ, PhD., Slovensko
  Niektoré problémy dokazovania pri vyšetrovaní trestných činov proti životu a zdraviu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 7. doc. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD, Slovensko
  Spravodajské odpočúvanie ako dôkaz v trestnom konaní
 8. Mgr. David ČEP, Ph.D., Česká republika
  Vybrané aspekty základních zásad trestního řízení v rámci řízení přípravného
 9. Pavel ČERYCH, Česká republika
 10. Mgr. Lenka ČIHÁKOVÁ, Česká republika
  Některá specifika dokazování terorismu
 11. Michal DADÁK, Česká republika
 12. JUDr. Miloš DESET, PhD., Slovensko
  Pravda podľa zásady zistenia skutkového stavu bez dôvodnej pochybnosti a jej význam pre trestné konanie
 13. Mgr. Radim DULAVA, Česká republika
 14. Lukáš FLEK, Česká republika
 15. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 16. Mgr. Ing. Vladimír GAJDIČIAR, Slovensko
  will be specified ...
 17. Mgr. Dušan GAĽO, Česká republika
  Odposlech a záznam telekomunikačního provozu v trestním řízení proti právnické osobě
 18. Michal GARGULÁK, Česká republika
 19. Michaela HORÁKOVÁ, Česká republika
 20. Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Česká republika
 21. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Specifika dokazování při výslechu dětí a jiných zranitelných osob
 22. Yasir HUSSAIN, LL.B, LL.M (London), Pákistán
 23. docent Adrián JALČ, PhD, Slovensko
  Medzinárodný a národný pohľad na prezumpciu neviny v trestnom konaní
 24. Jakub JAŇOUR, Česká republika
 25. Mgr. Ivana JAROŠOVÁ, Česká republika
  Dokazování v rámci předběžných opatření vydávaných v souvislosti s nebezpečným pronásledováním
 26. Mgr. Michal JÍLOVEC, Česká republika
  Zajišťování důkazů při ohledání místa činu ve vnitřních prostorách
 27. JUDr. Kateřina JIRÁSKOVÁ, Česká republika
 28. Mgr. Pavel JIŘÍČEK, Česká republika
  Přístup obhajoby k záznamům pořízeným sledováním osob a věcí
 29. Dr. Pavol KÁDEK, Ph.D., Slovensko
  Znalecké posudky ako dôkazné prostriedky v kontexte princípu „de lege artis medicinae“ pri objasňovaní trestných činov zdravotníckych pracovníkov
 30. Prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
 31. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Dokazování v rámci mezinárodní policejní spolupráce
 32. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Výsluch zvlášť zranitelnej obete podľa § 158a TrŘ a jeho následky
 33. JUDr. et Mgr. Zdeněk KOPEČNÝ, Česká republika
  bude upřesněno
 34. Mgr. Bc. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Česká republika
 35. Richard KOZÁČEK, Slovensko
 36. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc., Česká republika
  PARADOXY NĚKTERÝCH VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH ZÁSAD DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ A JAK S NIMI NALOŽIT?
 37. JUDr. Zdenek KREJCI, Ph.D., Česká republika
  Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení
 38. Mgr. Michaela KRŠÍKOVÁ, Česká republika
 39. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  Přípustnost a zákazy dokazování v trestním řízení
 40. Mgr. et Mgr. Martin LANGPAUL, Česká republika
 41. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
 42. JUDr. Miloš MAĎAR, PhD., LLM. , Slovensko
  Metodika odhaľovania domáceho násilia – vybrané aspekty
 43. JUDr. Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD., Slovensko
  Oznamovanie a dokazovanie korupcie
 44. Martin MIČKAL, Česká republika
  K ustanovení § 264 odst. 1 TŘ a zásadě "In dubio pro reo"
 45. Mgr. Zdeněk MICHORA, Česká republika
  Limity institutu spolupracujícího obviněného
 46. Adam MIKULČÍK, Česká republika
 47. Doc. JUDr. Alexander NETT, CSc., Česká republika
  Ušatá svědectví, historie, platná právní úprava a rekodifikace trestního řádu
 48. dr. Horváth ORSOLYA, Maďarsko
  Admissibility of evidence of scent identifiaction lineup in Hungary
 49. JUDr. Jan PINKAVA, Česká republika
  Použitelnost soukromě pořízených kamerových záznamů v trestním řízení
 50. Mgr. Veronika POCHYLÁ, Česká republika
  Výpověď nepřítomného svědka jako výlučný či rozhodující důkaz viny
 51. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
  Odposlech pořízený zpravodajskou službou jako důkaz
 52. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 53. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Vybrané problémy současného modelu dokazování v trestním řízení
 54. Veronika PUMPROVÁ, Česká republika
 55. Matěj RANDULA, Česká republika
 56. associate professor Raducanu RUXANDRA, Ph.D, Rumunsko
 57. Muhammad SALLEEM, L.L.B., Pákistán
 58. Mgr. Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Specifika dokazování drogových trestných činů
 59. Mgr. Lenka STAŇKOVÁ, Česká republika
  Některé otázky dokazování trestných činů z nenávisti
 60. Lucie STÁRKOVÁ, Česká republika
 61. JUDr. Dominika STRIGÁČOVÁ, PhD., Slovensko
  Detektor lži ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní
 62. Mgr. Václav STUPKA, Česká republika
  Dokazování e-mailem
 63. Veronika SVECOVA, Česká republika
 64. JUDr. Eva SZABOVÁ, PhD., Slovensko
  Možnosti zefektívnenia výsluchu obvineného v trestnom konaní
 65. prof. JUDr. Pavel ŠÁMAL, PhD., Česká republika
 66. JUDr. Ján ŠANTA, PhD., Slovensko
  Listiny a znalecké posudky ako východiskové dôkazy v procese dokazovania daňových trestných činov.
 67. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
  Oběť sexuálně motivovaného deliktu jako důkazní prostředek
 68. JUDr. Petr ŠKVAIN, Česká republika
  Východiska a principy dokazování v připravovaném návrhu nového trestního řádu
 69. JUDr. Michaela ŠTEFUNKOVÁ, PhD., Česká republika
 70. Marek TESAŘ, Česká republika
 71. Jana TOMKOVÁ, Česká republika
 72. dr. Dávid TÓTH, Maďarsko
 73. Dr. Viktória Jáde VÁRDAI, Maďarsko
 74. Mgr. Nikol VĚČORKOVÁ, Česká republika
 75. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Výjimky ze zásady ústnosti při výslechu svědka v hlavním líčení
 76. doc. JUDr. Miroslava VRÁBLOVÁ, PhD., Slovensko
  Drogová trestná činnosť a jej dokazovanie v trestnom konaní
 77. prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD., Slovensko
  Posilnenie procesných záruk prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní v EÚ
 78. Mgr. Petr ZARIVNIJ, Česká republika
  Princip vzájemného uznávání a Evropský vyšetřovací příkaz
 79. JUDr. Jan ZŮBEK, Česká republika

Mýtus racionálního zákonodárce aneb ideál a realita legislativního procesu

 1. doc. JUDr. Boris BALOG, PhD., Slovensko
  Pozmeňujúce návrhy v Národnej rade Slovenskej republiky - návrhy de lege ferenda
 2. Mgr., Bc. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
 3. Jan BARTOŠEK, Česká republika
  Byrokraticko-exekutivní fáze zákonodárného procesu
 4. Adam BLISA, Česká republika
 5. Mgr. Martin BOBÁK, Česká republika
  Nepřijatelnost dle § 104a s. ř. s.: smysluplný krok nebo kanón na vrabce?
 6. Michal BOBEK, Česká republika
  Vůle zákonodárce v soudním výkladu právních předpisů: od dominance k připodotýkání
 7. JUDr. Hynek BROM, Česká republika
 8. Hynek BROŽ, Česká republika
 9. Jan BROŽ, Česká republika
 10. JUDr. Zdeněk ČERVÍNEK, Ph.D., Česká republika
 11. Zuzana DORAZILOVÁ, Česká republika
 12. Pavel DOUBEK, Česká republika
  Racionalita zákonodárce při úpravě zdravotních zákroků zasahujících do tělesné integrity člověka
 13. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 14. Mgr. Martin FLOREŠ, Česká republika
 15. JUDr. Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, CSc., Slovensko
  Ideál a realita normotvorby z pohľadu ústavného súdu ako“ negatívneho zákonodarcu“
 16. Mgr. Michal HÁJEK, Česká republika
  Nepřijatelnost dle § 104a s. ř. s.: smysluplný krok nebo kanón na vrabce?
 17. Iva HAUPTFLEISCHOVÁ, Česká republika
 18. JUDr. Tomáš HAVEL, Česká republika
 19. Adam HERMA, Česká republika
 20. Pavlína HRUBÁ, Česká republika
 21. dr. jur. Fruzsina Dóra HUBAY, Maďarsko
 22. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 23. Mgr. Pavel KANDALEC, Ph.D., LL.M., Česká republika
 24. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Zdravotní služby a terminologie
 25. Veronika KLAPETKOVÁ, Česká republika
 26. Miroslav KNOB, Česká republika
  Pojem "technická novela" v legislativním procesu během 6. volebního období PSPČR
 27. JUDr. Marian KOKEŠ, Česká republika
  Pojistky ústavní konformity zákonodárného procesu - funkční nástroje či zmetky?
 28. Martin KOPA, Česká republika
 29. Andrea KORÁNOVÁ, Česká republika
 30. Marek KOSÍK, Česká republika
 31. Mgr. Vítězslav KOZÁK, Česká republika
  Nad obsahem a formou skutečně racionální legislativy
 32. JUDr. Stanislav KŘEČEK, Česká republika
  Racionální zákonodárce, nebo racionální zákon?
 33. Lenka KŘIČKOVÁ, Česká republika
 34. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 35. Barbora KUČEROVÁ, Česká republika
 36. JUDr. Jarmila KUŽELOVÁ, Česká republika
 37. prof. JUDr. Jan KYSELA, Ph.D., DSc., Česká republika
 38. Jan MACURA, Česká republika
 39. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Temporalita právnych noriem
 40. JUDr. Pavel MOLEK, Česká republika
  Materiální ohnisko ústavy versus nezměnitelné náležitosti jako konečný limit ústavozákonodárce
 41. JUDr. Ondřej MORAVEC, Česká republika
  Legislativní praktiky jako nástroj omezení ústavního přezkumu
 42. Dr. Klára NAGY, PhD., Maďarsko
 43. Radim NENÁL, Česká republika
 44. Mgr. Jana NOVÁKOVÁ, Česká republika
 45. JUDr. Miriam ODLEROVÁ, Slovensko
  Neprehľadnosť právnej úpravy – početné novelizácie v slovenskom zákonodarstve
 46. Mgr. Lenka PEKAŘOVÁ, Česká republika
  Novela jednacího řádu PS ČR aneb konec přílepků v Čechách?
 47. Oldřich PESLAR, Česká republika
 48. Mgr. Bc. Jan PETROV, Česká republika
  Porušení pravidel legislativního procesu jako předmět návrhů na zrušení zákonů
 49. Magdalena PETRŮ, Česká republika
 50. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 51. Mgr. Marian PIVÁČEK, Slovensko
  Retroaktivita v slovenskom právnom poriadku
 52. Mgr. Jiří PLACHÝ, Česká republika
 53. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
 54. doc. JUDr. Tomáš SOBEK, Ph.D., Česká republika
  Zákonodárce - Liberál nebo republikán?
 55. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Racionalita zákonodárce a systém podpory fotovoltaiky
 56. Ondřej ŠPULÁK, Česká republika
 57. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vliv umění na legislativní proces
 58. Ph D MARIUS VACARELU, Ph D , Rumunsko
 59. JUDr. Ladislav VYHNÁNEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Je zákonodárce racionálnější než soudce? Dělba moci a sociální práva
 60. doc. JUDr. PhDr. Jan WINTR, Ph.D., Česká republika
  Interpretační význam důvodových zpráv a parlamentní rozpravy
 61. David ZAHUMENSKÝ, Česká republika
  Hate speech legislativa v Maďarsku: souboj parlamentu s Ústavním soudem
 62. Adam ZEMAN, Česká republika
 63. Tomáš ZVONÍČEK, Česká republika

Organizace a správa (nejen správního) soudnictví

 1. Mgr. et Mgr. Helena BARTÁKOVÁ, Česká republika
  Organizace správního soudnictví v soutěžních věcech – srovnávací pohled
 2. Dr. András BENCSIK, Ph.D., Maďarsko
 3. doctor/ PhD Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Polsko
 4. Mgr. et Mgr. Bc. Milan BOHÁČEK, M.A., Česká republika
  Uplatnění laického prvku v trestním a civilním soudnictví v českých zemích mezi lety 1918 a 1948
 5. JUDr. Radislav BRAŽINA, Ph.D., Česká republika
  Vybrané otázky postavení předsedy rakouského spolkového správního soudu s přihlédnutím k české právní úpravě
 6. Mgr Veronika DOUBKOVÁ, Česká republika
 7. Dominik FRIES, Česká republika
 8. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
 9. Doc. JUDr. Petr HAVLAN, CSc., Česká republika
 10. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno později
 11. Silvia HOLDOŠOVÁ, Česká republika
 12. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  K historii organizace soudnictví
 13. Mgr. Marek CHADIMA, Česká republika
  Přísedící: zbytečný relikt, nebo nezbytná součást české justice?
 14. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Ph.D., Česká republika
 15. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
 16. JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D., Česká republika
  Řádný výběr soudců jako condicio sine qua non demokratického právního státu
 17. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D., Česká republika
  K problematice věkové skladby soudců v české justici
 18. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Funkcionáři justice a ústavnost
 19. JUDr. Bc. Jakub KRÁL, Ph.D., Česká republika
  Výběr soudců v České republice
 20. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 21. JUDr. Ivo KRÝSA, Ph.D.,LL.M., Česká republika
 22. Ivana LANKOVÁ, Slovensko
 23. Dr. András LAPSÁNSZKY, associate professor, Maďarsko
 24. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněn později
 25. JUDr. Ľubica MASAROVA, PhD., Slovensko
  Správne súdnictvo vo vybraných štátoch západného Balkánu
 26. Mgr. Michal MATOUŠ, Česká republika
  Správa soudnictví v oblasti přezkumu rozhodnutí regionálních rad
 27. Iva OPLETALOVÁ, Česká republika
  Stanoviska veřejného ochránce práv v záležitostech státní správy soudů
 28. Dr Przemysław OSTOJSKI, Polsko
 29. Dr Przemysław OSTOJSKI, Polsko
 30. Dr Wojciech PIĄTEK , -, Polsko
 31. Elena PODKOPAEVA, Rusko
 32. dr. Kitti POLLÁK, Maďarsko
  A közigazgatás bíráskodás Magyarországon
 33. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Specializace ve správním soudnictví
 34. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  K vybraným otázkám organizace správního soudnictví
 35. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 36. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
 37. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Asistent soudce Nejvyššího správního soudu
 38. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Organizace správního soudnictví na území České republiky
 39. prof. JUDr. Marián VRABKO, CSc., Slovensko
  Perspektívy rozvoja správneho súdnictva v SR
 40. Mgr. Marek VRBÍK, Česká republika
  Vybrané problematické aspekty současné právní úpravy kárného řízení soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
 41. JUDr. Pavol ZLOCH, CSc., Slovensko
  K zámeru vypustiť konanie o opravných prostriedkoch zo správneho súdnictva v Slovenskej republike.

Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí

 1. Mgr. Hana ADAMOVÁ, Česká republika
  Výkon práva vlastníka na ochranu před rušením jeho práva
 2. Mgr. Pavla BEJČKOVÁ, Česká republika
 3. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Včelař při ochraně životního prostředí
 4. Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, Dr.Sc., Česká republika
  Bude upřesněn
 5. JUDr. Helena DOLEŽALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Společenství vlastníků jednotek a ochrana životního prostředí (proti imisím)
 6. doc. JUDr. Jaroslav DROBNÍK, CSc., Česká republika
  Bude upřesneno
 7. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Znečištovatel životního prostředí aneb vlastnictví zavazuje - vybrané problémy
 8. Dr. Zsolt ERCSEY, PhD, Maďarsko
 9. JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Stát jako vlastník pozemků při ochraně zvláště chráněných území
 10. doc. JUDr. Milan GALVAS, CSc., Česká republika
  Podnikatel a pracovní prostředí
 11. prof. JUDr. Zdeňka GREGOROVÁ, CSc., Česká republika
  Podnikatel a pracovní prostředí
 12. Dr. Adam HABUDA, Polsko
  Polský model myslivosti a vlastnictví honebních pozemků
 13. Prof. JUDr. Petr HAJN, DrSc., Česká republika
  Právo proti nekalé soutěži a ochraně životního prostředí
 14. Jakub HANÁK, Česká republika
  Vyvlastnění a podnikatel
 15. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Kompenzace vlastníkům za zhoršení jejich životního prostředí
 16. YASIR HUSSAIN, LL.B, LL.M (London), Pákistán
 17. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Odpovědnost za předpověď přírodních událostí
 18. JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Privilegované imise vs. základní zásady ochrany životní prostředí
 19. Mgr. Zuzana JEŽKOVÁ, Česká republika
  Význam procesu EIA při dodatečném povolení stavby ve vlastnictví podnikatele
 20. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami ve vztahu k ochraně vod
 21. JUDr. Jaroslav KNOTEK, Ph.D., Česká republika
  Role pozemkových spolků při ochraně přírody a krajiny
 22. Mgr. Michaela KONEČNÁ, Česká republika
  Vlastník a chovatel týraného zvířete
 23. prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Ústavnoprávne princípy obmedzenia vlastníckeho práva z dôvodu ochrany životného prostredia
 24. Mgr. Lukáš KREJČÍK, Česká republika
  Vlastník a ochrana životního prostředí z pohledu nového občanského zákoníku
 25. JUDr. Aleš MÁCHA, Česká republika
  Veřejné užívání lesa a přístup do krajiny
 26. Prof. JUDr. Karel MAREK, CSc., Česká republika
  Ke stavbě jako předmětu díla (a dílu s nehmotným výsledkem činnosti)
 27. JUDr. Michal MASLEN, PhD., Slovensko
  Limity práva na priaznivé životné prostredie pri výkone slobody podnikania
 28. Mgr. Eva MAZANCOVÁ, Česká republika
 29. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Ústavní zásada "vlastnictví zavazuje" v ochraně životního prostředí
 30. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
  Zásada znečišťovatel platí
 31. JUDr. Darja PIVCOVÁ, Česká republika
 32. Ing. Michal POCHOP, Česká republika
 33. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
  Nové podněty pro postavení podnikatele
 34. Mgr. Marie POLÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Postavení vlastníka studny při realizaci nového vodního zdroje podzemní vody v sousedství
 35. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
 36. JUDr. Lucie PROCHÁZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Evropsky významné lokality a omezení vlastníků dotčených pozemků
 37. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Postavení vlastníka ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
 38. Prof. Wojciech RADECKI, Polsko
  Polský model myslivosti a vlastnictví honebních pozemků
 39. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc., Česká republika
  Vývoj právní úpravy sousedských práv a jejich vliv na podnikatelské aktivity
 40. Tereza SNOPKOVÁ, Česká republika
  Regulace malých zdrojů znečišťování životního prostředí
 41. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
  One-stop-shop: k významu EIA v rámci integrovaného povolovacího procesu
 42. doc. JUDr. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D., Česká republika
  Nápravná a zvláštní opatření v rámci odpovědnosti chovatelů zájmových organismů
 43. Mgr. Kateřina ŠVARCOVÁ, Česká republika
  Vybrané environmentální aspekty z pohledu obce jako vlastníka.
 44. JUDr. Jana TKÁČIKOVÁ, PhD., Česká republika
  Vlastník a ochrana životního prostředí
 45. Mgr. Jitka VEČEŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vlastník a chovatel týraného zvířete
 46. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Zemědělský podnikatel a obtěžování zápachem - vybrané právní aspekty
 47. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  Vývoj právní úpravy sousedských práv a jejich vliv na podnikatelské aktivity
 48. JUDr. Vojtěch VOMÁČKA, Ph.D., LL.M., Česká republika
 49. Mgr. Veronika VYTEJČKOVÁ, Česká republika
 50. Mgr. Ondřej ZEMANDL, Česká republika
  Postavení vlastníka lesa při naplňování státní lesnické politiky
 51. JUDr. Jiří ZICHA, Ph.D., Česká republika
  Právní rámec vlastnictví a využívání genetických zdrojů v Evropské unii a České republice
 52. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Postavení zemědělského podnikatele v soudním přezkumu územních plánů

Zneužití práva a svévole při veřejné finanční činnosti

 1. Doc. Ing. Jiří BLAŽEK, CSc. , Česká republika
 2. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Sleva na dani pro pracující důchodce v souvislosti se zneužitím práva a svévolí
 3. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  Institut zneužití práva ve finančním právu
 4. JUDr. Ľubomír ČUNDERLÍK, PhD., Slovensko
  Zneužitie účasti na kapitálovom trhu prostredníctvom jeho manipulácie (konštrukcia verejnoprávneho deliktu)
 5. Ing. Petr DAVID, Česká republika
 6. JUDr. Mária DURAČINSKÁ, CSc., Slovensko
  Všeobecné pravidlo proti zneužitiu v Európskom daňovom práve
 7. Mgr. Simona EICHLEROVÁ, Česká republika
  Provádění auditů, nálezy Auditního orgánu MF u dotací z fondů EU a problematika jejich vymahatelnosti
 8. Dr. Zsombor ERCSEY, PhD, Maďarsko
 9. Šárka FALTOVÁ, Česká republika
  Nová koncepce vnitřního řízení a kontroly veřejné správy jako nástroj k zamezení zneužití práva při veřejné finanční činnosti
 10. JUDr. Ivana FORRAIOVÁ, PhD., Slovensko
  Autonómia vs. svojvôľa správcu dane pri stanovení sadzieb miestnych daní
 11. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
 12. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Zásada „Nemo tenetur se ipsum accusare“ v českém daňovém právu
 13. Mgr. Martin HOBZA, Česká republika
  Svévole při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem
 14. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
 15. prof. Elena CHERNIKOVA, Rusko
  bude upřesněno později
 16. PhD in economics Maria JANKOWSKA, Polsko
 17. Michal JANOVEC, Česká republika
  Zneužití trhu jako zneužití práva
 18. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Svévole zdravotních pojišťoven
 19. Mgr. Ing. Petra KAMÍNKOVÁ, Česká republika
  Zneužití práva v kauze pracujících důchodců
 20. Ing. Alena KERLINOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Zneužití práva z ekonomického pohledu
 21. Mgr. Stanislav KLIKA, Česká republika
  Zneužití práva ve světle návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě
 22. Mgr. Radka KLOUDOVÁ, Česká republika
  Zneužití práva ze strany správce daně při vymáhání daňových nedoplatků
 23. Stanislav KOUBA, Česká republika
  Principy zákazů zneužití práva a svévole v daňovém právu
 24. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  Zneužití práva a svévole v právu veřejných financí
 25. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
  Zneužití práva ve finančním právu a jeho odraz v judikatuře
 26. Vít KROPJOK, Česká republika
  Omezení odpovědnosti orgánů pro řešení krize v evropském bankovním sektoru a možnosti jejího zneužití.
 27. Mgr. Lubomír KUČERA, Česká republika
  Institut zajištění při správě spotřebních daní
 28. Adéla KUČEROVÁ, Česká republika
  Jednotná bankovní regulace jako první pilíř bankovní unie
 29. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Svévole v právu veřejných fondů
 30. Mgr. Michal LIŠKA, Česká republika
  Limity zneužití práva a svévole v rámci dobré finanční správy
 31. JUDr. Ing. Petr MACHÁLEK, Ph. D., Česká republika
  Provádění auditů, nálezy Auditního orgánu MF u dotací z fondů EU a problematika jejich vymahatelnosti
 32. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Dotace, municipality a zneužití práva
 33. JUDr. Tomáš MARTINÁK, DiS., Česká republika
  Právo zůstat zticha
 34. JUDr. Pavel MATOUŠEK, Česká republika
  Kombinovaná nomenklatura EU - uzavřený důkazní kruh
 35. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Zneužití daňových předpisů daňovým orgánem - několik poznámek na pozadí polské praxe
 36. doc. JUDr. Petr MRKÝVKA, Ph.D., Česká republika
  Patologie finančního práva
 37. Mgr. Jiří NANTL, LL.M., Česká republika
  Právní vztah poskytovatele a příjemce dotace ze strukturálních fondů EU.
 38. Mgr. Jan NECKÁŘ, Česká republika
  Bude upřesněn
 39. Mgr Miloš NEUMANN, Česká republika
 40. Dr Janusz ORŁOWSKI, Polsko
 41. JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Svévole správce daně v ČR a SR
 42. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Finanční zdroje obcí a jejich možné ovlivnění zastupitelstvem (svévole při rozhodování)
 43. Ing. Matej PUSTAY, Slovensko
  Poskytuje český právny poriadok dostatočnú ochranu pred zneužívaním informačnej asymetrie medzi investičnými poradcami a klientmi?
 44. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  Zneužití práva důchodci při uplatnění slevy na dani
 45. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Svévole v místních daních
 46. JUDr. Tomáš SEJKORA, Česká republika
  Institut zneužití práva v právní úpravě daně z přidané hodnoty
 47. JUDr. Ing. Hana SKALICKÁ, Ph.D., BA, Česká republika
  Svévole úředních osob při správě daně z přidané hodnoty
 48. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  Zneužití práva zadavatelem při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
 49. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Omezení plateb v hotovosti z pohledu povinného subjektu a správce daně
 50. Mgr. Ing. Martina VALACHOVÁ, Česká republika
  Uplatnění daňové ztráty
 51. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Zneužití práva a související pojmy v daňové oblasti
 52. Veronika ZACHOVA, Česká republika
  Vývoj daňové judikatury v oblasti zneužití práva

nahoru