| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2014 > Základní informace

Osmý ročník mezinárodní konference Dny práva 2014 – základní informace

Termín konference:
19. – 20. listopadu 2014
Termín pro podání přihlášky a vyplnění anotace:
2. 11. 2014

Přihlašování je možné výhradně elektronickou formou prostřednictvím přihlašovacího systému, stejné platí i pro vyplnění anotací a odevzdání příspěvku.

Termín pro odevzdání příspěvku:
7. 12. 2014

Platí v případě, že výstupem ze sekce je recenzovaný sborník ve formě e-book. Pro odevzdání použijte, prosím, šablonu. Jestliže je výstupem sekce monografie, jsou termíny i formát určovány organizátorem sekce.

Místo jednání:
budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno

Publikační výstupy:

 • přehled anotací a klíčových slov, který bude uveřejněn před konáním konference v elektronické podobě na webových stránkách konference;
 • podoba finálního výstupu se liší dle sekce, možné jsou:
  • postkonferenční recenzovaný sborník s přiděleným ISBN ve formě e-book (PDF) přístupný prostřednictvím vědeckého portálu Právnické fakulty Masarykovy univerzity zde
  • odborná monografie – podrobnosti Vám sdělí organizátor sekce

Odborné sekce konference viz zde.

Jednací jazyk dle zvolené sekce

Plánovaný program konference

Středa 19. listopadu 2014, 17:00 hod

 • Oficiální zahájení konference
 • Vyhlášení cen IUS et SOCIETAS
 • Raut v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Čtvrtek 20. listopadu 2014

 • Jednání v sekcích
 • Obědový raut v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Konferenční poplatek

 • 1.700 Kč / 63 EUR vč. DPH při přihlášení do 22. 10. 2014
 • 2.200 Kč / 80 EUR vč. DPH při přihlášení od 23. 10. – 2. 11. 2014
 • 700 Kč vč. DPH účast bez příspěvku pro studenty magisterských a bakalářských studijních programů

Po přihlášení na konferenci Vám bude na Váš email zaslána faktura v elektronické podobě, originál faktury obdržíte při prezenci. Platbu konferenčního poplatku proveďte prosím dle zaslaných informací na faktuře (nelze hradit hotově v den konference). V případě nepublikování příspěvku (např. z důvodu nedodržení termínů, nedodržení předepsaného formátu apod.) či neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací.


nahoru