| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2016 > Základní informace

Desátý ročník mezinárodní konference Dny práva 2016 – základní informace

Termín konference:
10. – 11. listopadu 2016
Termín pro podání přihlášky a vyplnění anotace:
25. 10. 2016

Přihlašování je možné výhradně elektronickou formou prostřednictvím přihlašovacího systému, stejné platí i pro vyplnění anotací a odevzdání příspěvku.

Termín pro odevzdání příspěvku:
8. 1. 2017

Platí v případě, že výstupem ze sekce je recenzovaný sborník ve formě e-book. Pro odevzdání použijte, prosím, šablonu. Jestliže je výstupem sekce monografie, jsou termíny i formát určovány organizátorem sekce.

Místo jednání:
budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno

Publikační výstupy:

 • přehled anotací a klíčových slov, který bude uveřejněn před konáním konference v elektronické podobě na webových stránkách konference;
 • podoba finálního výstupu se liší dle sekce, možné jsou:
  • postkonferenční recenzovaný sborník s přiděleným ISBN ve formě e-book (PDF) přístupný prostřednictvím vědeckého portálu Právnické fakulty Masarykovy univerzity zde;
  • odborná monografie – podrobnosti a termíny (mohou se lišit od termínů pro zpracování recenzovaného sborníku) Vám sdělí organizátor sekce.

Odborné sekce konference viz zde.

Jednací jazyk dle zvolené sekce.

Plánovaný program konference

Čtvrtek 10. listopadu 2016, 17:00 hod

 • Oficiální zahájení konference
 • Vyhlášení cen IUS et SOCIETAS
 • Raut v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Pátek 11. listopadu 2016

 • Jednání v sekcích (přesný program bude uveřejněn po ukončení přihlašování)
 • Obědový raut v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Konferenční poplatek

 • 1.700 Kč / 63 EUR vč. DPH při přihlášení do 10. 10. 2016
 • 2.300 Kč / 90 EUR vč. DPH při přihlášení od 11. 10. – 25. 10. 2016
 • 700 Kč / 25 EUR vč. DPH účast bez příspěvku pro studenty magisterských a bakalářských studijních programů

Po zahájení fakturace (viz harmonogram) budete vyzvání elektronickou poštou k vyzvednutí zálohové faktury v elektronické podobě, která bude vystavena Obchodním centrem MU. Dále postupujte podle instrukcí, které obdržite elektronickou poštou. V případě nepublikování příspěvku (např. z důvodu nedodržení termínů, nedodržení předepsaného formátu apod.) či neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací. Konferenční poplatek je možné zaplatit i kreditní kartou.


nahoru