| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2018 > Základní informace

Dvanáctý ročník mezinárodní konference Dny práva 2018 – základní informace

Termín konference:
15. – 16. listopadu 2018
Termín pro podání přihlášky bez nároku na zařazení do programu sekce:
4. 11. 2018

Přihlašování je možné výhradně elektronickou formou prostřednictvím přihlašovacího systému, stejné platí i pro vyplnění anotací a odevzdání příspěvku.

Termín pro odevzdání příspěvku:
13. 1. 2019

Platí v případě, že výstupem ze sekce je recenzovaný sborník ve formě e-book. Pro odevzdání použijte, prosím, šablonu.

Místo jednání:
budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno

Publikační výstupy:

  • přehled anotací a klíčových slov, který bude uveřejněn před konáním konference v elektronické podobě na webových stránkách konference;
  • finální výstup v podobě postkonferenčního recenzovaného sborníku samostatně vždy za jednotlivé sekce s přiděleným ISBN ve formě e-book (PDF) přístupného prostřednictvím vědeckého portálu Právnické fakulty Masarykovy univerzity zde;

OdborTné sekce konference viz zde.

Jednací jazyk dle zvolené sekce.

Plánovaný program konference

Čtvrtek 15. listopadu 2018, 17:00 hod

  • Oficiální zahájení konference
  • Vyhlášení cen IUS et SOCIETAS
  • Raut v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Pátek 16. listopadu 2018

  • Jednání v sekcích (přesný program bude uveřejněn po ukončení přihlašování)
  • Obědový raut v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Konferenční poplatek

  • 1.900 Kč / 75 EUR vč. DPH při přihlášení do 10. 10. 2018
  • 2.500 Kč / 99 EUR vč. DPH při přihlášení od 11. 10.
  • 800 Kč / 32 EUR vč. DPH účast bez příspěvku pro studenty magisterských a bakalářských studijních programů

Po zahájení fakturace (viz harmonogram) budete vyzvání elektronickou poštou k vyzvednutí zálohové faktury v elektronické podobě, která bude vystavena Obchodním centrem MU. Dále postupujte podle instrukcí, které obdržite elektronickou poštou. V případě nepublikování příspěvku (např. z důvodu nedodržení termínů, nedodržení předepsaného formátu apod.) či neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací. Konferenční poplatek je možné zaplatit i platební kartou.


nahoru