| | | | |


Aktuální výzkum v oblasti práva Evropské unie a mezinárodního práva veřejného

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

Sekce má umožnit výzkumníkům zabývajícím se právem Evropské unie a právem mezinárodním představit výsledky jejich aktuální činnosti, zájmu a výzkumu a diskutovat je s jejich kolegy. Každý z účastníků bude mít přibližně 20 minut na představení svého aktuálního výzkumu, a to včetně vědecké motivace a metodologie a první či dílčích závěrů. Každý příspěvek bude doprovázen krátkou diskusí k danému problému. Očekává se proto, že presentující zašlou nejméně jeden týden před konáním konference organizátorům sekce příspěvek v písemné podobě, nebo alespoň stručné shrnutí problému a dílčích závěrů.

Odborný garant:
Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M., doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Organizační garant:
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru