| | | | |


Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva.

(Katedra občanského práva, Katedra obchodního práva)

Sekce bude probíhat formou tří bloků s hlavním řečníkem a následnou panelovou diskusí. Příspěvky ostatních účastníků, kteří nebudou mít možnost z kapacitních důvodů vystoupit, jsou vítány do sborníku. Sekce bude zaměřena například na následující témata:právní jednání v elektronické formě, identifikace jednající osoby v kyberprostoru, digitalizace a publicita, dopady digitalizace do korporačního práva, digitální měny, digitalizace a veřejné rejstříky, digitalizace a veřejné seznamy, využití blockchain v soukromoprávních transakcích.

Odborný garant:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., JUDr. Pavel Koukal
Organizační garant:
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru