| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Sekce > Interakce práva a ekonomie

Interakce práva a ekonomie

(Katedra finančního práva a národního hospodářství)

Cílem sekce Katedry finančního práva a národního hospodářství v rámci konference Dny práva 2018 je umožnit prezentaci výsledků vědecké činnosti a mezioborovou diskusi mezi zástupci akademické obce, odborníky z praxe a doktorskými studenty na téma vztahu práva a ekonomie a jejich didaktiky. Každý z účastníků sekce, který se ve své praxi ať již vědecké nebo pedagogické setkává jak s ekonomikou, tak právem, zde může nalézt nová řešení otázek týkajících se prolínání těchto oblastí. Věříme, že pohled na právo z ekonomické perspektivy a naopak právnický pohled na roli ekonomiky v právu, bude pro obě strany přínosný.

Tematické zaměření:

  • Didaktika práva pro ekonomy X Didaktika ekonomie pro právníky
  • Finanční právo z pohledu práva a ekonomie
  • Analýza dopadů práva, hodnocení dopadů regulace (Aplikace ekonomické analýzy práva na konkrétní téma českého a evropského práva)
Odborný garant:
Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
Organizační garant:
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
polština, ruština, angličtina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru