| | | | |


Návrat k nedemokratickým režimům ve střední Evropě?

(Katedra ústavního práva a politologie)

Sekce se zaměří na nebezpečí návratu autoritářských či neliberálních režimů do střední Evropy. Přestože je přechod k demokracii a právnímu státu ve střední Evropě obecně považován za úspěch, poslední vývoj ukazuje, že ani v zemích Visegrádské skupiny nejsou hodnoty liberální demokracie všeobecně sdíleny. Skutečně hrozí návrat k nedemokratickým režimům? Nebo už tento návrat v případě Polska či Maďarska dokonce začal? Jak souvisí tyto problémy se současnými politickými krizemi a vzestupem populismu? Uvítáme příspěvky z oboru ústavního práva i politologie zaměřené na uvedené či související otázky.

Odborný garant:
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.
Organizační garant:
Mgr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
angličtina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru