| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Sekce > Reforma civilního procesu

Reforma civilního procesu

(Katedra občanského práva)

Základem právní úpravy civilního sporného řízení je již po více než padesát let občanský soudní řád z roku 1963. Tento předpis vznikl v jiných společensko-politických poměrech a byl původně založen na dnes zcela nepřijatelném ideologickém pojetí. Po celé řadě novel, jež byly přijímány postupně po roce 1989, je občanský soudní řád dnes zcela nepřehledný a v řadě ohledů nevyhovující předpis, jenž deformuje či zcela postrádá úpravu řady klasických institutů civilního sporného procesu a jemuž chybí jakákoliv koncepce. Tristní stav občanského soudního řádu působí nejen interpretační a aplikační obtíže, ale negativně poznamenává také způsob právního myšlení mnohých praktiků. Jediným možným řešením tohoto stavu je přijetí zcela nové úpravy civilního sporného procesu. První krok směřující k tomuto cíli učinil návrh věcného záměru civilního řádu soudního, jenž byl veřejnosti představen v listopadu loňského roku. Účelem konference je pokračovat v diskusi nad tímto návrhem. Příspěvky se mohou věnovat jak koncepčním otázkám, tak i jednotlivým institutům civilního procesu obsaženým v návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Vítaným obohacením budou příspěvky, v nichž bude představena zahraniční zkušenost s reformou civilního procesu.

Odborný garant:
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Organizační garant:
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru