| | | | |


Řízení o přestupcích (nejen) z pohledu správních orgánů a správních soudů

(Katedra správní vědy a správního práva)

Sekce se bude zaměřovat na procesní otázky nové právní úpravy řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb. Vítány budou příspěvky, které se budou zaměřovat na procesní otázky řízení o přestupcích, a to nejen z pohledu správních orgánů, ale také dotčených osob (obviněných) a ochrany jejich práv, jakož i požadavků správních soudů a judikatury. Zahraniční účastníci mohou přiblížit procesní aspekty správního trestání, včetně navazujícího soudního přezkumu.

Odborný garant:
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
Organizační garant:
JUDr. David Hejč, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
angličtina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru