| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Účastníci > Podle abecedy

Přehled účastníků (podle abecedy)

 1. JUDr. Zuzana ADAMOVÁ, PhD., Slovensko
  Autorský zákon a vybrané zásady európskeho súkromného práva
 2. Mudassir AHMAD, LL.B, MA, Pákistán
 3. Irfan ALI, LL.B, Pákistán
 4. dr Elżbieta AMBROŻEJ, Polsko
 5. Mgr. Dominik ANDRESKA, LL.M., Česká republika
 6. Sudam Umair ASHRAF, LL.B, Pákistán
 7. Mgr. Daniel ASKARI, Česká republika
  Konstruktivní odpovědi ústavního státu na destabilizujicí politické tendence
 8. Candidate of law sciences Hanna AUDZEI, Candidate of law sciences, Bělorusko
 9. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
  Úvaha nad závazností vedlejších (tzv. extrastatutárních) dohod společníků kapitálových společností
 10. JUDr. Martin BABJAK, Slovensko
 11. Mgr. Denisa BAČOVSKÁ, Česká republika
 12. prof. JUDr. Milan BAKEŠ, DrSc., Česká republika
  Vliv dani na stabilitu podnikatelského prostředí
 13. doc. JUDr. Boris BALOG, PhD., Slovensko
  Zodpovednosť poslancov parlamentu za ústavnosť zákona pri abstraktnej kontrole ústavnosti
 14. Sabina BÁŇOVÁ, Česká republika
 15. Sandra BARNETOVÁ, Česká republika
 16. Mgr. Richard BARTES, Česká republika
  Francouzský koncept veřejného účetnictví
 17. Dr Robert BARTKÓ , PhD LL.M , Maďarsko
 18. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
 19. Josef BÁRTŮ, Česká republika
 20. Mgr. Katarína BAVLŠÍKOVÁ, Česká republika
  Zákon č. 86/1950 Sb. ( Trestný zákon ) a jeho aplikácia v ČSR
 21. doc. JUDr. PhDr. Ilona BAŽANTOVÁ, CSc., Česká republika
  Efektivita daňové soustavy na příkladu Englišovy daňové reformy
 22. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
 23. JUDr. Andrej BELEŠ, Slovensko
  Vývojové trendy rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva v otázke uplatňovania zásady ne bis in idem
 24. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
 25. JUDr. Ing. Jaroslav BIČ, Slovensko
  Stabilita vs. zložité vzťahy v spoločnosti s ručením obmedzeným
 26. mgr Adrian BIELECKI, Phd candidate, Polsko
 27. doctor/ PhD Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Polsko
 28. Muhammad BILAL HASSAN, LL.B, Pákistán
 29. Jan BIRAVSKÝ, Česká republika
 30. Mgr. Kateřina BLISOVÁ, Česká republika
  Působnost orgánů v monistickém systému řízení akciové společnosti
 31. Martina BOJANOVSKÁ, Česká republika
 32. JUDr. František BONK, PhD., Slovensko
 33. Victoria BORISOVA, Rusko
  Soudní spory o právech transgenderů v Rusku
 34. Kateřina BRANDEJSOVÁ, Česká republika
 35. Luboš BRIM, Česká republika
  Právní nemožnost plnění
 36. Hynek BROŽ, Česká republika
 37. Čeněk BŘENDA, Česká republika
 38. Adéla BUČKOVÁ, Česká republika
 39. Piotr BUŁAWA, Polsko
  Všeobecné prominutí daně jako pramen stability
 40. Martin BULLA, Slovensko
  Určovanie fóra v prípadoch pracovných zmlúv zamestnancov v leteckej doprave
 41. Stanislav BUREŠ, Česká republika
  Bude doplněno později
 42. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Stabilizace podnikání v zemědělství prostřednictvím poskatování zemědělských dotací
 43. Mgr. Martin CÍFERSKÝ, Slovensko
  Postup správnych orgánov pri ukladaní sankcií v prípade súbehu správnych deliktov
 44. Rabbi Prof. Yitshak COHEN, Česká republika
  Translidé v Izraeli
 45. Mgr. Petr COUFALÍK, Česká republika
  Procesněprávní vztah
 46. Dr. Lajos CSÖRGITS, Maďarsko
 47. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  bude doplňeno
 48. JUDr. Petr ČECHÁK, Ph.D., Česká republika
  Jazyk a pragmatické pojetí pravdy
 49. prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD., Slovensko
  Vývojové trendy rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva v otázke uplatňovania zásady ne bis in idem
 50. Mgr. David ČEP, Česká republika
  Nutná obhajoba a právnická osoba - vše jasné?
 51. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Jazyk pramene a jazyk překladu
 52. JUDr. Petr ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek
 53. JUDr. Filip ČERNÝ , Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 54. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
 55. JUDr. Kateřina ČERVINKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Projevy vybraných zásad trestního práva hmotného a procesního u drogových deliktů
 56. Mgr Daria DANECKA, Polsko
  Přestupky a spravni delikty podle polskeho prava
 57. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
  Poskytovatelé investičních služeb po účinnosti směrnice MIFID II
 58. JUDr. Ludvík DAVID, CSc., Česká republika
  Tvorba a jazyk rozhodnutí v moderních podmínkách
 59. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 60. Ieva DEVIATNIKOVAITE, Litva
 61. Raluca Elena DINCULESCU, PhD candidate, Rumunsko
 62. Mgr. Matěj DOBEŠ, Česká republika
  Vývoj právní úpravy směnečných sporů na Slovensku
 63. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Určitost žalobního petitu
 64. Mgr. Natálie DOČEKALOVÁ, Česká republika
 65. Žaneta DOČKALÍKOVÁ, Česká republika
 66. JUDr. Marek DOMIN, PhD., Slovensko
  Volebný pat a ústavné mechanizmy na jeho riešenie. Príklad Slovenskej republiky
 67. Jakub DOSEDĚL, Česká republika
 68. Petr DOSTALIK, Česká republika
  Problematika zpracování věci v rámci VN 1937
 69. Mgr Veronika DOUBKOVÁ, Česká republika
  Nepřímý pachatel přestupku
 70. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 71. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
 72. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Ke změně a doplnění písemně uzavřené dohody o směnečném vyplňovacím právu konkludentní formou
 73. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 74. Ilya EFREMOV, Rusko
 75. JUDr. Erik ELIAS, Slovensko
  Vybrané aspekty základných zásad trestného konania v historicko-právnom kontexte na Slovensku a v Čechách
 76. Dr. Zsombor ERCSEY, PhD, Maďarsko
 77. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 78. Simona FEDOROVA , Slovensko
 79. prof. JUDr. Jaroslav FENYK, PhD., DSc., Univ. Priv. Prof., Česká republika
  Zásada materiální pravdy v českém trestním řízení
 80. Dr. Jácint FERENCZ, PhD, Maďarsko
 81. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
 82. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za přestupky příslušníků bezpečnostních sborů podle nové právní úpravy.
 83. Bc. Denisa FIANTOVÁ, Česká republika
 84. JUDr. Miroslav FICO, PhD., Slovensko
 85. Božena FILIPOVÁ, Česká republika
 86. Martin FLOREŠ, Česká republika
 87. Mgr. Alena FLORIÁNOVÁ, Česká republika
 88. Dominik FOJT, Česká republika
  Zásada „ne bis in idem“ v prostoru Evropské unie
 89. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
 90. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 91. Hana GABRIELOVÁ, Česká republika
 92. doc. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LL.M., M.A., Slovensko
  Ján Kitonič – neplánovane kodifikátorom?
 93. doc. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Slovensko
  Teória rečových aktov a právny realizmus
 94. Alexandra GAJOVÁ, Česká republika
 95. Lukáš GAMOVSKÝ, Česká republika
 96. Mgr Michaela GARAJOVÁ, Slovensko
  Justičná spolupráca v civilných veciach medzi Európskou úniou a Spojeným Kráľovstvom po Brexite
 97. PhD Professor Daniel GHITA, Rumunsko
 98. Dr. Judit GLAVANITS, PhD., Maďarsko
 99. prof. Dr. hab Jan GLUCHOWSKI, Polsko
  bude doplněno
 100. JUDr. Barbora GONSIOROVÁ, Česká republika
  Fyzická osoba jako pachatel v nové právní úpravě
 101. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
  Kodifikace daňových norem jako faktor stability podnikatelského prostředí
 102. Jan GREGOR, Česká republika
 103. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Přístup transsexuálů k rodičovství
 104. Jana HAJŽMANOVÁ, Česká republika
 105. JUDr. Jakub HALÍŘ, Česká republika
  Limitace zásady pacta sunt servanda při oddlužení
 106. Mgr. Slavomír HALLA, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 107. JUDr. Denisa HAMRANOVÁ, Slovensko
  Uplatňovanie principu nemo tenetur se ipsum accusare v oblasti drogovej kriminality
 108. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odmítnutí dovolání pro zjevnou bezdůvodnost a další změny v právní úpravě dovolání
 109. JUDr. Jiří HANDLAR, Ph.D., Česká republika
 110. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
  Jazyk práva a médií
 111. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
 112. Mgr. PaedDr. Věra HARTMANNOVÁ, Česká republika
  Základní zdroje jazykových informací
 113. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
  Zásada pacta sunt servanda a její prolomení v korporačních souvislostech (pracovní název)
 114. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za přestupky a zásada zákonnosti
 115. Zuzana HLAVÁČOVÁ, Česká republika
 116. Kateřina HLAVÁČOVÁ , Česká republika
  Soulad propuštění příslušníka bezpečnostního sboru se zásadami trestního práva
 117. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
 118. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  Koncepce mediace po reformě civilního procesu
 119. Bc. Pavel HOMOLKA, Česká republika
 120. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  "Und nun, wer wird es nicht sehr schwer und kützlicht finden, nach Homer eine Iliade zu schreiben?“ K. A. Martini a (západo)haličský občanský zákoník
 121. JUDr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Formování moderní české právní terminologie
 122. JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  bude doplněn
 123. Kristýna HORKOVÁ, Česká republika
 124. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Proces kreovania vládneho kabinetu po parlamentných voľbách
 125. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Bude upřesněno
 126. Jiří HRADSKÝ, Česká republika
 127. Vít HRAZDÍRA, Česká republika
 128. Mgr. Lukáš HRDLIČKA, Česká republika
  Nakládání s informacemi přijatými v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
 129. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 130. Pavlína HRUBÁ, Česká republika
 131. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 132. dr Andrzej HUCHLA, Polsko
 133. Mgr. Karel HUNEŠ, Česká republika
 134. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 135. Yasir HUSSAIN, LL.B, LL.M (London), Pákistán
 136. Mgr. Jana CHÁBEROVÁ, Česká republika
 137. Nikola CHÁBOVÁ, Česká republika
 138. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 139. prof. Elena CHERNIKOVA, DrSc., Česká republika
  Právní principy hospodářsky-orientovaného národního daňového systému
 140. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 141. Mgr. Darina CHVOSTEKOVÁ, Česká republika
  Odlišná stanoviska jako nástroj sebeprezentace soudců
 142. JUDr. Josef CHÝLE, Ph.D., Česká republika
  Změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s přijetím nového přestupkového zákona.
 143. Dr. Nemeth IMRE, PhD., Maďarsko
 144. Hoffman ISTVÁN, PhD., dr. habil., Maďarsko
 145. JUDr. Branislav JABLONKA, Ph.D., Slovensko
  Reforma v zmenkovom civilnom procese na Slovensku
 146. JUDr. PhDr. Róbert JÁGER, PhD., Slovensko
  Nomokánon - pokus o kodifikáciu cirkevného práva Veľekej Moravy
 147. Ilona JAKUBČÍKOVÁ, Česká republika
 148. Veronika JANATOVÁ, Česká republika
 149. mgr Tomasz JANICKI, Polsko
 150. Mgr. Kateřina JANKŮ, Česká republika
 151. Michal JANOVEC, Česká republika
  Stabilní finanční instituce jako základ stabilni ekonomiky
 152. Mgr. Ilona JANŮ, Česká republika
 153. Jana JEŘÁBKOVÁ, Česká republika
 154. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Mimořádné snížení pokuty
 155. Mgr. Michal JÍLOVEC, Česká republika
  Aplikace § 2 odst. 5 trestního řádu v průběhu trestního řízení
 156. prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  Přiměřenost trestu ve světle nálezu Ústavního soudu II. ÚS 2027/17
 157. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Nejnovější trendy v aplikaci zásady subsidiarity trestní represe
 158. Mgr. Miroslav KANTEK, Česká republika
  Jazykové hry v kontextu práva
 159. Gergely KARÁCSONY, PhD, Maďarsko
 160. Ondřej KAŠPAR, Česká republika
 161. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Reforma správního trestání a disciplinární delikty
 162. Research Assistant Gökçe KELAHMET, Turecko
 163. dr. jur. Barna Arnold KESERŰ, PhD, Maďarsko
 164. Tatsiana KHATSIANEVICH, Candidate of law sciences, Bělorusko
 165. JUDr. Vít KLAPAL, Česká republika
 166. Jakub KLODWIG, Česká republika
 167. dr Marta KLOPOCKA-JASINSKA, Polsko
  Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony praw człowieka w sprawach podatkowych
 168. Mgr Karel KNAIFL, Česká republika
  Modely retroaktivity v trestním právu hmotném
 169. Dominika KNAPOVÁ, Česká republika
 170. mgr Natalia KOCIAK, Polsko
 171. Viktor KOLMAČKA, Česká republika
 172. Mgr. Bc. Martin KOLOUŠEK , Česká republika
  Problém pravidla v kontextu práva
 173. Valentina KONANOVA, Rusko
 174. JUDr. Tomáš KORČEK, Slovensko
  Možnosti ochrany veriteľa v prípade úpadku dlžníka.
 175. PhD ANNA KOREPINA, Rusko
 176. prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Disciplinárne delikty členov samosprávnych stavovských organizácií a nová úprava zodpovednosti za správne delikty v Českej republike a na Slovensku
 177. doc. JUDr. Josef KOTÁSEK, Ph.D., Česká republika
  Autonomie vůle a relevance sféry inter partes v právu cenných papírů (pracovní název)
 178. Mgr. Pavel KOTLÁN, Ph.D., Česká republika
  Princip subsidiarity trestní represe a judikatura Nejvyššího soudu ČR
 179. Mgr. Marie KOTRLÁ, Česká republika
 180. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Politická roztříštěnost Poslanecké sněmovny a slabé vlády
 181. Mgr. Bc. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Česká republika
  Zásady uplatňované při ukládání trestů
 182. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Koncentrace řízení
 183. dr Barbara KOWALCZYK , Polsko
 184. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn později
 185. Adéla KRAJÍČKOVÁ, Česká republika
 186. doc. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Právní status translidí v historickém kontextu
 187. Mgr. Dominik KRÁLIK, Slovensko
  Európska úprava koncernových podnikateľských zoskupení
 188. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc, Česká republika
  Zásada akcesority účastenství z hlediska viny a trestu
 189. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
  Zásada oficiality a kriminalistické stopy?
 190. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 191. Filip KŘEPELKA, Česká republika
  Transsexuálové a právo medicíny a zdravotnictví
 192. Mgr. Nela KŘUPALOVÁ, Česká republika
 193. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 194. Kateřina KUBENKOVÁ, Česká republika
 195. JUDr. Silvia KUBEŠOVÁ, Ph.D., Česká republika
 196. JUDr. Dominika KUČEROVÁ, Slovensko
  Základné zásady ukladania ochranných opatrení a ich aplikácia v praxi
 197. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  Zásada senátního rozhodování - poroty či přísedící?
 198. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
 199. phd katarzyna KUŁAK-KRZYSIAK, Polsko
 200. Jan KUPČÍK, Česká republika
  „Kolísavá“ neplatnost: porušení ZOHS na příkladu pay-for-delay dohod
 201. Michaela KURKOVÁ, Česká republika
 202. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 203. Ing. Bc. Karel LÁBR, Česká republika
 204. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Výjimečná vedlejší intervence
 205. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Koncepce budoucího civilního řádu soudního
 206. Marina LAZAREVA, PhD, Rusko
 207. Mgr. Anna LEBEDOVÁ, Česká republika
  Zákonné předkupní právo
 208. Zuzana LEBEDOVÁ, Česká republika
 209. Mgr. Petr LESA, Česká republika
 210. JUDr. Alexandra LETKOVÁ, PhD., Slovensko
  Rodinné právo vo svetle kodifikácií počnúc 19. storočím do súčasnosti
 211. JUDr. Miloš LEVRINC, PhD., Slovensko
  Aplikácia „lex mercatoria“ v zmluvných vzťahoch s cudzím prvkom
 212. Mgr. Michal LIŠKA, Česká republika
  Vliv harmonizace daně z příjmu a její dopady
 213. Anton LIUTYNSKII, Dr, Rusko
 214. Dr. Ewa LOTKO, Polsko
 215. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  K základním zásadám dokazování a jejich uplatnění v "moderním" trestním řízení
 216. Dominik MACEK, Česká republika
  Kodifikace trestního práva v poúnorovém Československu v teorii a praxi
 217. JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M., Slovensko
  Vplyv kolaboratívnej ekonomiky na podnikateľské prostredie
 218. JUDr. Zuzana MAGUROVÁ, Slovensko
  Trans ľudia - vybrané právne aspekty
 219. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Aktuální vývoj judikatury Soudního dvora EU v oblasti evropského insolvenčního práva
 220. JUDr. Tomáš MACH, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Bude doplněno
 221. JUDr. Ing. Petr MACHÁLEK, Ph.D., Česká republika
  bude doplněn
 222. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ,, CSc., , Česká republika
 223. JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA, Česká republika
  Bude upřesněno
 224. Ondřej MÁLEK, Česká republika
  Soutěž právních řádů a stabilita právního prostředí
 225. Mgr. Tomáš MAŇAS, Česká republika
 226. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Proporcionálny volebný systém a jeho vplyv na zloženie parlamentu v Slovenskej republike v kontexte ďalších ústavnoprávnych aspektov
 227. Mgr. Zuzana MARETHOVÁ, Česká republika
  Nejvyšší správní soud a jeho vliv na stabilitu a stabilizaci podnikatelského prostředí
 228. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Veřejné rozpočty a jejich stabilita
 229. JUDr. Veronika MARKOVÁ, PhD., Slovensko
  Zásada sudcu pre prípravné konanie.
 230. Mgr. Lenka MARTINCOVÁ, Slovensko
 231. Mgr. Jakub MARTINEC, Česká republika
  Sousedské konflikty jako přestupky dle nové úpravy odpovědnosti za přestupky
 232. doc. JUDr. Darina MAŠĽANYOVÁ, CSc., Slovensko
  Ublíženie na zdraví a zásada subsidiarity trestnej represie
 233. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD., Slovensko
  Medzinárodné a európske záruky práva nebyť trestne stíhaný dva krát
 234. Mgr. Zuzana MELCROVÁ, Česká republika
 235. Martin MIČKAL, Česká republika
  Zásada kontradiktornosti ve světle rekodifikace trestního práva procesního
 236. Dr Magdalena MICHALAK, Phd, Polsko
 237. mgr Monika MICHALAK , Polsko
 238. Mgr. Zdeněk MICHORA, Česká republika
  Upuštění od potrestání pachatele
 239. Mgr. Jindřich MIKULÁŠTÍK, Česká republika
 240. JUDr. Vladimír MINČIČ, PhD., Slovensko
  Záväznosť právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka v pracovnom práve Slovenskej republiky
 241. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Nestabilita interpretace daňového práva – je vždy špatná pro podnikatele?
 242. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
  Rekodifikační dopady - příklad výpovědi z nájmu bytu
 243. JUDr. Jana MURÁNSKA, PhD., Slovensko
  Manželské majetkové právo v československom právnom poriadku a tendencie jeho vývoja v podmienkach samostatnej Českej a Slovenskej republiky
 244. Ema NÁDASKÁ, Česká republika
 245. Dr. Klára NAGY, PhD., Maďarsko
 246. mgr Magdalena NASUTA, PhD student, Polsko
 247. Mgr. et Mgr Ing. Josef NEKVAPIL, Česká republika
 248. Radim NENÁL, Česká republika
 249. Marek NOVÁK, Česká republika
  bude upřesněno
 250. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
 251. Associate Professor Ghita OANA, PHD, Rumunsko
 252. Andrea OLŠOVSKÁ, Slovensko
  Kodifikácia Zákonníka práce a jej vzťah k Občianskemu zákonníku v SR
 253. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Několik zamyšlení nad spotřebitelskou ochranou (nejen) v kontextu nové judikatury
 254. JUDr. Júlia ONDROVÁ, PhD., Slovensko
  Ústavné obmedzenia obsahu trestnoprávnych noriem
 255. Mgr. Adam ONDRUCH, Česká republika
  Odpovědnost za přestupky vojáků
 256. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
 257. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  Vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva k problematice translidí
 258. Dr Jerzy PARCHOMIUK, Ph.D., Polsko
 259. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 260. Mgr. Ondřej PAVELEK, Česká republika
  Bolestné v návrhu občanského zákoníku z roku 1937
 261. Ondřej PAVLECH, Česká republika
 262. Mgr. Bc. Sabina PAZDEROVÁ, Česká republika
  Compliance jako jeden ze základních atributů stabilní finanční instituce
 263. JUDr.Ing. Bernard PEKÁR, PhD., Slovensko
  Úvahy ku kodifikácii správneho práva trestného v podmienkach SR a jej rozsah
 264. Alžbeta PEREJDOVÁ, Slovensko
  Bude upřesněno
 265. Mgr. et Mgr. Jan PETROV, Ph.D., LL.M., Česká republika
 266. JUDr. Jana PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 267. Mgr. Patrícia PEVALOVÁ, Česká republika
  Věková hranice odpovědnosti za přestupky
 268. Ing. Mgr. Jan PIAZZA, Česká republika
 269. JUDr. Vlastimil PIHERA, Ph.D., Česká republika
  Přílohy smlouvy a obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách
 270. Ing. Jaroslav PIŠTĚK, Česká republika
 271. Mgr. Marián PIVÁČEK, Slovensko
  Činnosť parlamentnej opozície v kontexte s legislatívnym procesom v Národnej rade Slovenskej republiky
 272. Mgr. Pavla PLACHÁ, Ph.D., Česká republika
 273. Tomáš PLISKA, Česká republika
 274. Jakub POHL, Česká republika
 275. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 276. doc. JUDr. Peter POLÁK, PhD., Slovensko
  Aplikácia zásady "nemo tenetur se ipsum accusare" v trestnom konaní proti právnickým osobám ý
 277. JUDr. Adrián POPOVIČ, Slovensko
 278. Vojtěch POSPÍŠIL, Česká republika
  Bude upřesněno.
 279. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Věno jako institut manželského majetkového práva v ABGB a v osnově 1937 – srovnávací analýza
 280. Mgr. Bc. Kateřina POSPÍŠILOVÁ , Česká republika
 281. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Reforma správního trestání a její důsledky
 282. doc. JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 283. Tereza PRÁŠKOVÁ, Česká republika
 284. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 285. Mgr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Základní zásady trestního řízení a poskytování informací veřejnosti v přípravném řízení
 286. Patrik PROVAZNÍK, Česká republika
 287. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  Rozjímání nad mezemi a limity správního trestání
 288. dr. Łukasz PRUS, Polsko
 289. Mgr. Miroslav PŘIDAL, Česká republika
 290. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Česká republika
  Limity tzv. jednostranné změny smlouvy
 291. JUDr. Jindřich PSUTKA, Ph.D., Česká republika
  K některým vlivům změny pohlaví na majetkové vztahy
 292. Mgr. Pavel PŮČEK, Česká republika
  K vybraným dopadům reformy správního trestání do oblasti veřejného stavebního práva z pohledu praxe ombudsmana
 293. JUDr. Zdeněk PULKRÁBEK, Ph.D., Česká republika
  Dispozice stran ve věcném záměru civilního řádu soudního
 294. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
 295. Wojciech RADECKI, Česká republika
  Přestupky a spravni delikty podle polskeho prava
 296. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  bude doplněno
 297. JUDr. Ing. Karin RAKOVA, MBA, Slovensko
  Prieskum predmetu plnenia a ceny v spotrebiteľských zmluvách v kontexte Slovenskej právnej úpravy a recentnej judikatúry Európskeho súdneho dvora.
 298. AHMED REFAT, Čína
 299. Ing. Ivo REMIŠ, Česká republika
 300. Eva REMIŠOVÁ, Česká republika
 301. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Bude doplněn
 302. JUDr. Anna ROMÁNOVÁ, PhD., Slovensko
  Aktuálne zmeny v zákone o dani z prímov
 303. doc. JUDr. Sergej ROMŽA, PhD., Slovensko
  Koncentračná zásada vs. zásada náležitého zisťovania skutkového stavu veci
 304. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 305. doc. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upresneno
 306. Prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
  Výlučné a nevýlučné prorogační dohody
 307. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
 308. Mgr. et Mgr. Lukáš RYŠAVÝ, Ph.D., Česká republika
  Autonomie vůle stran v kolizním právu EU
 309. Karel ŘEPA, Česká republika
 310. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 311. JUDr. Jozef SABÓ, Ph.D., Slovensko
 312. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Střípky k Osnově 1937
 313. Ferenc SÁNTHA, PhD, Maďarsko
 314. JUDr. Miroslav SEDLÁČEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Kontumační rozsudek
 315. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 316. Mgr. Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Projevy vybraných zásad trestního práva hmotného a procesního u drogových deliktů
 317. JUDr. Monika SEILEROVÁ, PhD., Slovensko
  Odstúpenie od zmluvy v pracovnom práve
 318. PhDr., Mgr. Pavel SEKNIČKA, Ph.D., Česká republika
  Společenská odpovědnost podniku a stabilita podnikání
 319. doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D., Česká republika
  Ochrana spotřebitele jako slabší smluvní strany
 320. Ing. et Ing. Pavel SEMERÁD, Ph.D., Česká republika
  Upřesním později
 321. Matvey SHCHUKIN, bachelor student, Rusko
 322. Fatima SHOUKAT, Pákistán
 323. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
  Úvahy o materiálním znaku skutkové podstaty přestupku po reformě správního trestání
 324. JUDr. Alena SCHILLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 325. Mgr. Dušan SCHMIDT, Česká republika
 326. Eva SIGMUNDOVÁ, Česká republika
  Působnost nového přestupkového zákona ve vztahu k přestupkům spáchaným v cizině
 327. doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., D.E.A., Slovensko
  Európsky príkaz na zablokovanie účtov
 328. Dominik SKOČOVSKÝ, Česká republika
 329. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
 330. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Projevy funkcí a zásad zahlazení odsouzení
 331. Zuzana SLABÁ, Česká republika
 332. prof. JUDr. Vladimír SLÁDEČEK, DrSc., Česká republika
  K nové koncepci správního trestání
 333. Barbora SLÁNSKÁ, Česká republika
  Stabilita podnikání a poplatky k ochraně životního prostředí
 334. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Plusy a mínusy európskeho medzinárodného práva súkromného
 335. Mgr. David SLOVÁČEK, Česká republika
 336. Mgr. Michal SMEJKAL, Česká republika
  Trans pedagogický pracovník
 337. Mgr. Bc. Terezie SMEJKALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Psaní čárek v právních předpisech
 338. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
 339. Mgr. Petra SNOPKOVÁ, Česká republika
  Evidence tržeb jako prvek stabilizace
 340. Mgr. Vlastislav STAVINOHA, Česká republika
  The Language and Trade Mark Protection
 341. doc. JUDr. Jaruška STAVINOHOVÁ, CSc., Česká republika
 342. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  Vliv předběžných tržních konzultací na spolupráci mezi zadavateli a dodavateli
 343. Mgr. Kamila STLOUKALOVÁ, Česká republika
 344. Mgr. Monika STOJÁKOVÁ, Slovensko
 345. Mgr. Jitka STRAKOVÁ, Česká republika
 346. David STŘÍŽ, Česká republika
 347. Mgr. Martin STUDNIČKA, Česká republika
 348. Mgr. Karel SUDA, Česká republika
  Transgender, rovné zacházení a veřejná ochránkyně práv
 349. Jaroslava SUKENÍKOVÁ, Česká republika
 350. Prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc., Slovensko
 351. Dorota SVOBODOVÁ, Česká republika
 352. JUDr. Eva SZABOVÁ, PhD., Slovensko
  Trestná zodpovednosť právnických osôb v kontexte trestných činov proti životu a zdraviu
 353. Milan ŠAJER, Česká republika
 354. Mgr. Dominika ŠAJTYOVÁ , MBA, Slovensko
 355. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
  (Ne)soulad institutu soukromé žaloby se základními principy českého trestního práva
 356. JUDr. Ing. Michael ŠEFČÍK, Česká republika
  Ochrana inkasa DPH pomocí EET
 357. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 358. Ján ŠEVČÍK, Česká republika
 359. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  Limity sebeomezujících smluvních ujednání - forma, obsah, subjekty
 360. Denisa ŠIMANSKÁ , Česká republika
 361. prof. JUDr. Ivan ŠIMOVČEK, CSc., Slovensko
  K niektorých zásadám trestného stíhania právnických osôb.
 362. Josef ŠÍP, Česká republika
  Vliv výsledku sněmovních voleb na orgány Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 363. Martin ŠKOP, Česká republika
  Jak je důležité znát jazyk v procesu tvorby práva
 364. Ing. Robert ŠKRÁŠEK, Česká republika
 365. JUDr. Monika ŠKROVÁNKOVÁ, Slovensko
  Prezumpcia neviny vo svetle novelizácie slovenského trestného práva
 366. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Polehčující a přitěžující okolnosti podle nového přestupkového zákona
 367. Mgr. Markéta ŠLEJHAROVÁ, Česká republika
  Problematika právní úpravy řízení o zřízení nezbytné cesty
 368. Martin ŠLOSAR, Česká republika
 369. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Fakta a normy - nekonečný příběh
 370. doc. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD., Slovensko
  Zákon o rodinnom práve 1949 - osvedčený hodnotový pilier súčasného rodinného práva?
 371. Ondřej ŠPRTA, Česká republika
 372. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  ..
 373. Mgr. Štěpán ŠTARHA, Česká republika
 374. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Psaní čárek v právních předpisech
 375. JUDr. Ivana ŠTIEBEROVÁ, Slovensko
  bude upresnený
 376. JUDr. Miroslav ŠTRKOLEC, PhD., Slovensko
 377. Mgr. Jan TEPLÝ, Česká republika
 378. Adam TIETZ, Česká republika
 379. JUDr. Marcela TITTLOVÁ, PhD., Slovensko
  Trestné právo ako ultima ratio v otázkach postihu domáceho násilia
 380. Mgr. Pavlína TOMANCOVÁ, Česká republika
 381. Ing. Eva TOMÁŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  upřesním později
 382. Martin TOMEK, Česká republika
 383. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
  Stabilita daňových nástrojů a její vliv na podnikatelské prostředí
 384. Markéta TŘÍSKOVÁ, Česká republika
 385. Mgr. Michal TULÁČEK, Česká republika
  Bude upřesněno
 386. Ing.Mgr Daniel TYRAJ, Česká republika
 387. Mgr. Štěpán UHER, Česká republika
 388. Waqar UL HASSAN, LL.B, Pákistán
 389. doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Příběh v mediaci
 390. prof. Ing. Ivan VÁGNER, CSc., MBA, Česká republika
  Vliv problémů globální ekonomiky na stabilitu podnikatelského prostředí
 391. JUDr. Zoltán VALENTOVIČ, Slovensko
  Základné atribúty dokazovania
 392. Mgr. Dominik VANEK, Slovensko
  Zásada práva na zákonného sudcu pri používaní informačno-technických prostriedkov
 393. Mgr. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Prolomení zásady pacta sunt servanda v případě podstatné změny okolností smluvního zavazkového vztahu
 394. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
 395. bachelor Vladimir VESELOVSKII, Rusko
 396. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Česká republika
  Specifické odchylky v odpovědnosti za přestupky
 397. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
 398. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Konkurence zásady rychlosti řízení a zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností
 399. Zuzana VIKARSKÁ, Česká republika
 400. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Mlčeti zlato aneb smluvní mlčenlivost proti zákonné povinnosti informace sdělit
 401. doc. JUDr. Mgr. Vojtech VLADÁR, PhD., Slovensko
  Rekodifikácia práva Latinskej cirkvi
 402. Tomáš VOHRABAL, Česká republika
 403. Stanislav VOCHYÁN , Česká republika
 404. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  Od kupce k obchodníkovi a rychle zpět (k prvorepublikové snaze o rekodifikaci obchodního práva)
 405. MUDr. Mgr. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
 406. doc. JUDr. Miroslava VRÁBLOVÁ, PhD., Slovensko
  Zásada zodpovednosti za zavinenie a trestné činy proti životu a zdraviu
 407. Vojtěch VRBA, Česká republika
 408. Anežka VRCHOTOVÁ, Česká republika
 409. Eva VŠETEČKOVÁ, Česká republika
 410. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  Změny v oblasti postihů za přestupky ve světle reformy správního trestání
 411. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Ochrana spotřebitele jako limit podnikatelského prostředí
 412. Dana VYROUBALOVÁ, Česká republika
 413. Lukáš WEISS, Česká republika
 414. Dr. Barna Bence WELLMANN, Maďarsko
 415. JUDr. Lenka WESTPHALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Změna pohlaví a rodičovství
 416. Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Česká republika
 417. prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD., Slovensko
  Uplatňovanie zásady primeranosti a zdržanlivosti pri využívaní informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní
 418. JUDr. Radka ZAHRADNÍKOVÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Úvahy nad současnou a navrhovanou právní úpravou soudního přezkumu správních aktů vydaných ve věcech vyplývajících ze soukromého práva
 419. Mgr. Ivana ZAJÍČKOVÁ, Česká republika
  Změna pohlaví jako důvod pro zahájení soudního řízení
 420. Ramil ZARIPOV, Rusko
 421. Mgr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Regulations on Matrimonial Property Regimes and Succession – Two Instruments, Single Applicable Law?
 422. Dr. Urszula ZAWADZKA-PĄK, Polsko
 423. Anna ZAYNAK, Rusko
 424. doc. JUDr. PhDr. Robert ZBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno dle výsledku voleb :-)
 425. Simona Marie ZDEŇKOVÁ, Česká republika
 426. Ewelina ŻELASKO-MAKOWSKA, doktor, Polsko
 427. Adam ZEMAN, Česká republika
 428. JUDr. Jiří ZICHA, Ph.D., Česká republika
 429. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 430. JUDr. Ivana ZMEKOVÁ, Slovensko
  Záväznosť dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 431. JUDr. Lukáš ZRŮST, BA (Hons), LL.M., MBA, Česká republika
  Předcházení selhání úvěrových institucí, jako stabliziační prvek podnikatelského prostředí
 432. Veronika ZSIRAI, Maďarsko
 433. Tomáš ZVONÍČEK, Česká republika
 434. Mgr. Bc. Josef ŽÁK, Česká republika
 435. Alžběta ŽILKOVÁ, Česká republika
 436. JUDr. Michal ŽOFČÁK, Slovensko
  Zásada - právo na spravodlivý proces, súdnu ochranu a zákonného sudcu

nahoru