| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Účastníci > Podle abecedy

Přehled účastníků (podle abecedy)

List of Participans (in alpabeth order)

 1. prof. dr hab. Nita ADAM, prof. UJ, Polsko
 2. Mgr. Martin ADAMIČKA, Slovensko
 3. Dr. István AMBRUS, PhD, Maďarsko
 4. Mgr. Michal ANTOŠ, Česká republika
  Skuteční majitelé společností s anonymní vlastnickou strukturou
 5. Prof., JUDr. Vladimír BABČÁK, CSc., Slovensko
  ....
 6. JUDr. Martin BABJAK, Slovensko
 7. Andrea BAČOVÁ, Slovensko
 8. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Role Ústavního soudu jako ochránce principu favor restitutionis v minulosti a současnosti
 9. JUDr. Stanislav BARKOCI, PhD., Slovensko
 10. Mgr. Richard BARTES, Česká republika
  Vymezení pojmu veřejné výdaje
 11. Dr. Marija BARTL, PhD, Nizozemsko
 12. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
  Vybrané problémy rozšířené konfiskace majetku
 13. Mgr. Katarína BAVLŠÍKOVÁ, Slovensko
  Vysídlenie moravských Chorvátov a ich reštitučné nároky
 14. Mgr. Markéta BEDNÁŘOVÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty řízení o přestupku dle zákona o pobytu cizinců
 15. JUDr. Martin BEJBL, Česká republika
 16. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
 17. dr. Krisztina BENCZE, Maďarsko
 18. Dominik BERÁNEK, Česká republika
  Restituce pozemkových meliorací
 19. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Etické a právní otázky ochrany zdraví člověka ve vztahu k vývoji autonomních automobilů
 20. Vít BIČEJ, Česká republika
 21. doctor/ PhD Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Polsko
 22. Jan BIRAVSKÝ, Česká republika
 23. Mgr. Roman BISTÁK, Slovensko
  Sloboda prejavu versus politická korektnosť
 24. Aleš BLAHUT, Česká republika
 25. Mgr. Michal BLAŽEK, Česká republika
  Vybrané dopady možnosti uzavřít manželství stejnopohlavními páry projevující se v oblasti práva sociálního zabezpečení České republiky
 26. prof.zw. dr hab. Brzeziński BOGUMIŁ, prof. zw. dr hab. , Polsko
 27. Martina BOJANOVSKÁ, Česká republika
 28. Mgr. Bc. Terezie BOKOVÁ, Česká republika
 29. JUDr. František BONK, PhD., Slovensko
 30. Master Bartosz BOROWIK, Polsko
 31. dr. Szilvia BORS, Maďarsko
 32. JUDr. Radislav BRAŽINA, Česká republika
  Specifika práva být slyšen v přestupkovém řízení
 33. Luboš BRIM, Česká republika
  Vymezení okruhu účastníků restitučního řízení a jeho důsledky
 34. doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc., Slovensko
  ...
 35. Štěpán BURDA, Česká republika
 36. JUDr. Katarína BURDOVÁ, PhD., Slovensko
  Judikatúra ESĽP v oblasti manželstiev/vzťahov párov rovnakého pohlavia ako výzva pre slovenské rodinné právo
 37. Stanislav BUREŠ, Česká republika
 38. JUDr. Kateřina BUREŠOVÁ, Česká republika
  Postavení dětí v homoparentálních rodinách
 39. Mgr. Ing. Lenka BURSÍKOVÁ, Česká republika
  Aktuální otázky PPP projektů
 40. Mgr. Romana BUZKOVÁ, Česká republika
  Právní a ekonomické aspekty opatření pro zjednodušení kohezní politiky
 41. Andrey BYSTROV, Rusko
 42. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Právní úprava ekologického zemědělství v kontextu pravidel společné zemědělské politiky EU
 43. Mgr. Martin CÍFERSKÝ, Slovensko
  Postup správnych orgánov pri priestupkoch v cestnej doprave
 44. JUDr. Petr COUFALÍK, Česká republika
  Procesní legitimace a věcný záměr civilního řádu soudního
 45. JUDr. Bronislava COUFALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Legitimita zajištění věcí důležitých pro trestní řízení s ohledem na plynutí času
 46. Mgr. Damian CZUDEK, Česká republika
 47. Tereza ČEJKOVÁ, Česká republika
  Digitalizace finanční správy
 48. prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD., Slovensko
  Zásahy do základných práv a slobôd v trestnom konaní
 49. Milena ČERNÁ, Česká republika
 50. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Užití obratu „restituce“ v Digestech
 51. JUDr. Petr ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Procesní obstrukce v řízeních o dopravních přestupcích
 52. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  ...
 53. JUDr. Daniela ČIČKÁNOVÁ, PhD., LL.M., Slovensko
  Veľký brat ako obchodník: Osobné údaje ako protiplnenie v režime ochrany spotrebiteľa
 54. Dita ČOLÁKOVÁ, Česká republika
 55. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
  Využívání či zneužívání daňové optimalizace prostřednictvím fondů kolektivního investování
 56. JUDr. Ludvík DAVID, CSc., Česká republika
 57. Univ. Prof. Dr. Astrid DEIXLER-HÜBNER, Česká republika
  Manželství pro všechny v Rakousku?
 58. Mgr. Matěj DOBEŠ, Ph.D., Česká republika
 59. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
 60. Mgr. Natálie DOČEKALOVÁ, Česká republika
 61. Mgr. Tereza DOMANSKÁ, Česká republika
  Porušování mezinárodních lidskoprávních závazků v oblasti azylového a cizineckého práva ve střední Evropě jako důsledek nalezení společného nepřítele režimu
 62. doc. JUDr. Marek DOMIN, PhD., Slovensko
  Volebná súťaž len pre "veľké" politické strany?
 63. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 64. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  ČR z pozice "velmoci" na hlukové výjimky z automobilové dopravy
 65. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
  Elektromobilita v podmienkach Slovenskej republiky
 66. Mgr. Lenka DUFALOVÁ, PhD, Slovensko
  Judikatúra ESĽP v oblasti manželstiev/vzťahov párov rovnakého pohlavia ako výzva pre slovenské rodinné právo
 67. Mgr. Václav DVORSKÝ, Česká republika
  Idem či tantundem? Restituce v případě deposita
 68. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
  Ochrana utajovaných informací v řízení o přestupku
 69. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Možnosti využití algoritmů při rozhodování statutárních orgánů obchodních korporací
 70. Piotr ECKHARDT, Polsko
 71. JUDr. Kateřina EICHLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 72. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 73. Simona FEDOROVA , Slovensko
 74. Mgr. Iva FELLEROVÁ PALKOVSKÁ, Česká republika
  Rozsudky Soudního dvora EU - precedenční účinky
 75. Prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D., DSc., Česká republika
 76. Mgr. Jan FERFECKÝ, Česká republika
  Ústní jednání jako problematický bod nové úpravy přestupkového řízení: čím méně, tím lépe?
 77. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněn
 78. Nikola FIAMOLI, Česká republika
 79. Bc. Denisa FIANTOVÁ, Česká republika
 80. Iuliia FILIPPOVA, Rusko
 81. Mgr Eliška FISCHEROVÁ, Česká republika
  Zúžená pravomoc civilních soudů
 82. Mgr. Alena FLORIÁNOVÁ, Česká republika
 83. Dominik FOJT, Česká republika
  Vybrané problémy rozšířené konfiskace majetku
 84. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Adhezní řízení jako součást přestupkového řízení
 85. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 86. Pavel GAPEEV, Česká republika
 87. Mgr. Michaela GARAJOVÁ, Slovensko
  Prípustnosť inštitútu sankčnej náhrady škody pri porušení práv duševného vlastníctva podľa práva Európskej únie
 88. PhD Professor Daniel GHITA, Rumunsko
 89. professor dr Jan GŁUCHOWSKI, professor, Polsko
 90. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
  budе aktualizován později
 91. JUDr. Barbora GRAMBLIČKOVÁ, LL.M., Slovensko
 92. Jan GREGOR, Česká republika
  Institut předvedení v teorii a praxi policejního orgánu
 93. Mgr. Tomáš GRYGAR, Česká republika
  Zákaz zrušení, zániku a přeměny právnické osoby v přestupkovém řízení: problematické body nové právní úpravy
 94. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Ph.D., Česká republika
 95. Tereza HAJDAJOVÁ, Česká republika
  Břemeno substancování v (novém) civilním soudním řízení
 96. Mgr. Martin HAMŘIK, PhD., Slovensko
  Ochrana spotrebiteľa v novej digitálnej dobe
 97. JUDr. Ondřej HAMUĽAK, Ph.D., Česká republika
  Variace vymáhání Listiny základních práv EU
 98. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vztah individuálního soudního řízení a kolektivního soudního řízení
 99. Jakub HANÁK, Česká republika
  Další pokus o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
 100. Mgr. Roman HANÁK, Česká republika
 101. JUDr. Jiří HANDLAR, Ph.D., Česká republika
  účastník panelové diskuse
 102. JUDr. Jan HAVLÍČEK, Ph.D., Česká republika
  Lex Schwarzenberg není historií
 103. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Název
 104. Zuzana HLAVÁČOVÁ, Česká republika
 105. Kateřina HLAVÁČOVÁ , Česká republika
  Trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení v souvislosti s využitím zajišťovacích institutů v trestním řízení
 106. JUDr. Martin HOBZA, Ph.D., Česká republika
  Kryptoměny a investiční nástroje: mají něco společného?
 107. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  Zastoupení právnických osob v civilním procesu
 108. Mgr. Linda HOLKOVÁ LUBYOVÁ, Slovensko
  Dáta ako obchodovateľná komodita
 109. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Vznik ČSR a "odčinění křivd bělohorských"
 110. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 111. Kristýna HORKOVÁ, Česká republika
 112. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Prezident ako ústavná poistka
 113. Mgr. Ladislav HRABČÁK, Slovensko
  Euro z pohľadu práva a ekonómie
 114. Vít HRAZDÍRA, Česká republika
 115. Mgr Lucia HRDLIČKOVÁ, Slovensko
  Primeranosť dĺžky väzby vo svetle rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva
 116. Mgr. Jan HŮLEK, Česká republika
 117. Adam HYSPECKÝ, Česká republika
 118. Mgr. Jana CHÁBEROVÁ, Česká republika
 119. Nikola CHÁBOVÁ, Česká republika
  Plošné mechanismy ochrany ovzduší a jejich efektivní využívání
 120. Mgr. Alena CHALOUPKOVÁ, Česká republika
 121. JUDr. Radim CHALUPA, Ph.D., Česká republika
  Rozkazní a upomínací řízení ve věcném záměru CŘS
 122. prof. Elena CHERNIKOVA, DrSc., Česká republika
  budе aktualizován později
 123. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 124. Štěpán JAKL, Česká republika
  Právní režim využívání recyklovaných stavebních a demoličních odpadů při výstavbě pozemních komunikací
 125. docent Adrián JALČ, PhD, Slovensko
  Nové nástroje v oblasti boja proti terorizmu v kontexte základných trestnoprocesných inštitútov
 126. JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Snižování emisí CO2 z automobilové dopravy v režimu Rozhodnutí č. 406/2009/ES
 127. Nicole JANČOVÁ, Česká republika
  Plnění informačních povinností podle GDPR v mezinárodní obchodní arbitráži
 128. JUDr. Jana JANDEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Uplatnění zásady volného hodnocení důkazů v přestupkovém řízení
 129. Mgr. Sebastián JANKO, Slovensko
  Vybrané problémy odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky a oznámenia údajov o telekomunikačnej prevádzke
 130. Štěpán JANKŮ, Česká republika
 131. JUDr. Jindřich JANOUCH, Česká republika
 132. JUDr. Michal JANOUŠEK, Ph.D., Česká republika
 133. Michal JANOVEC, Česká republika
  Právo finančního trhu jako ekonomické právo
 134. Kamil JELÍNEK, Česká republika
  Postavení příjemce dotace v sankčních řízeních
 135. JUDr. David JEROUŠEK, Česká republika
 136. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Moderace správního trestu ve správním soudnictví
 137. Jakub JOKLÍK, Česká republika
 138. doc. Mgr. Marek KÁČER, PhD., Slovensko
  Politická korektnosť a radikalizácia verejnej mienky
 139. Dr. János KÁLMÁN, Maďarsko
 140. prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
 141. Dr. Johanna KAMMERLANDER, Česká republika
  Případ Karla Des Fours Walderode
 142. Mgr. Miroslav KANTEK, Česká republika
  Critical legal theory and structuralism
 143. Dr. Piotr KARLIK, Ph.D., Polsko
 144. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Bude upřesněno
 145. Dr. Péter Bálint KIRÁLY, Maďarsko
 146. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 147. Jakub KLODWIG, Česká republika
 148. Mgr. Karel KNAIFL, Česká republika
  Otázka retroaktivity v trestním právu procesním a právo na spravedlivý proces
 149. Mgr Barbora KOBEROVÁ, Česká republika
  Snižování emisí z automobilové dopravy v režimu Rozhodnutí č. 406/2009/ES
 150. Nikita KOKORIN, Rusko
 151. Silvie KOLDASOVÁ, Česká republika
 152. Kamila KOLIBOVÁ, Česká republika
 153. Mgr. František KORBEL, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 154. JUDr. Tomáš KORČEK, Slovensko
  Využitie digitálnych technológii v procese založenia a vzniku spoločnosti s ručením obmedzením.
 155. MVDr.Ing. Jana KORIMOVÁ, PhD., Slovensko
  ...
 156. Martin KORNEL, Česká republika
  Marriage Law: Quo Vadis?
 157. Mgr. Michal KOŠČIK, Česká republika
  Dopad protikuřáckých zákonů na spotřebu tabákových výrobků v ČR
 158. prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Procesnoprávne princípy a disciplinárna zodpovednosť členov samosprávnych stavovských organizácií na Slovensku
 159. Petra KOTKOVÁ, Česká republika
  Marriage for transpeople
 160. Mgr. Pavel KOTLÁN, Ph.D., Česká republika
  Problémy zajišťování majetku v trestním řízení
 161. Denisa KOTROUŠOVÁ, Česká republika
 162. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  České korunovační klenoty v Rakousku
 163. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
 164. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
 165. dr Barbara KOWALCZYK , Polsko
 166. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 167. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Koncepce manželství v České republice: tradiční a konzervativní?
 168. JUDr. Dominik KRÁLIK, Slovensko
  Evropská úprava koncernov
 169. JUDr. Lukáš KRÁLÍK, Ph.D., Česká republika
  Restituce českých uměleckých sbírek z habsburských fondů po roce 1918
 170. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc., Česká republika
 171. Dominik KRAYZEL, Česká republika
 172. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
  Přestupek a jednání, které má znaky přestupku?
 173. Edit KRISTON, Maďarsko
 174. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 175. Kateřina KUBENKOVÁ, Česká republika
  Plošné mechanismy ochrany ovzduší a jejich efektivní využívání
 176. JUDr. Dominika KUČEROVÁ, Slovensko
  Slovenská republika vz. ESĽP
 177. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
 178. Mgr. Katarína KUKLOVÁ, Slovensko
  Rozpustenie politickej strany ako efektívny inštitút militantnej demokracie? Prípadová štúdia zo Slovenskej republiky.
 179. mgr Joanna KULAWIAK-CYRANKOWSKA, Polsko
 180. Michaela KURKOVÁ, Česká republika
 181. prof. JUDr. Jan KYSELA, Ph.D., DSc., Česká republika
  Není demokracie jako demokracie
 182. Ing. Bc. Karel LÁBR, Česká republika
 183. Eva LÁSKOVÁ, Česká republika
  Tlumočník v přestupkovém řízení
 184. Gheorghiu LAURA VALERIA, Rumunsko
 185. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Zastupování právnických osob v civilním procesu
 186. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
 187. Marina LAZAREVA, PhD, Rusko
 188. Mgr. Rudolf LEŠKA, Česká republika
 189. JUDr. Alexandra LETKOVÁ, PhD., Slovensko
  Problematika cirkevných reštitúcií na Slovensku
 190. Egor LEVCHUK, Rusko
 191. Ekaterina LEVCHUK, Rusko
 192. Mgr. Petra LIŠKOVÁ, Česká republika
  Praktická úskalí aplikace zákona o evidenci tržeb
 193. Kvido LOTREK, Česká republika
 194. Mgr. Adrián LUKÁČIK, Slovensko
 195. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Zajišťování kryptoměn: možnost nebo nemožnost?
 196. Mgr. Ľudovít MÁČAJ, Slovensko
  Rozšírenie používania dispozičnej zásady v priestupkovom konaní?
 197. JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M., Slovensko
  Skúsenosti s výučbou práva pre ekonómov
 198. JUDr. Zuzana MAGUROVÁ, Slovensko
  Manželstvo a rodina v právnej úprave Slovenskej republiky
 199. JUDr. Ing. Petr MACHÁLEK, Ph.D., Česká republika
  název bude upřesněn do konce týdne
 200. Mgr. Kateřina MACHOVCOVÁ, Česká republika
 201. PhDr. Ján MACHYNIAK, PhD., Slovensko
  Ústavné poistky v politických systémoch krajín V4.
 202. JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA, Česká republika
  Šaría a rodinné právo v EU
 203. Ondřej MÁLEK, Česká republika
  Bude upřesněn po konzultaci se školitelem
 204. Mgr. et Mgr. Helena MALÍKOVÁ, Česká republika
  Řízení o poušení čl. 101 a 102 SFEU vedené Komisí
 205. Mgr. Bc. Radka MALINOVÁ, Česká republika
  Kvalita veřejné správy pohledem práva a ekonomie
 206. Mgr. Jan MALÝ, Česká republika
  Problémy vybraných zajišťovacích institutů v trestním řízení vedeném proti právnické osobě
 207. Mgr. Tomáš MAŇAS, Česká republika
  Problematické aspekty ochrany před hlukem z automobilové dopravy pohledem veřejného ochránce práv
 208. Dr. Rafał MAŃKO, Polsko
 209. Ewelina MARCIŃCZYK, Polsko
 210. Mgr. Zuzana MARETHOVÁ, Česká republika
  Bude upřesněno
 211. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Ekonomická východiska rozpočtových vztahů a jejich odraz v rozpočtovém právu
 212. JUDr. Veronika MARKOVÁ, PhD., Slovensko
  Zadržanie ako jeden z inštitútov zaistenia osoby pre účely trestného konania a vybrané aplikačné problémy
 213. Mgr. Lenka MARTINCOVÁ, Slovensko
  Problém reštitúcií stále aktuálny
 214. Mgr Jakub MARTINEC, Česká republika
  Nečinnost správních orgánů při projednávání přestupků
 215. JUDr. Michal MÁRTON, Ph.D., Česká republika
  Osoba přímo postižená spácháním přestupku - vybrané otázky
 216. Edita MAZANCOVÁ, Česká republika
 217. Mgr. Filip MAZEL, Česká republika
  Materiální vedení řízení v kontextu práva na spravedlivý proces
 218. Klára MAZURIKOVÁ, Česká republika
 219. JUDr. Filip MELZER, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Bezdůvodného obohacení v elektronickém platebním styku
 220. Mgr. Olexij M. METEŇKANYČ, Slovensko
  Skrytý koncept militantnej demokracie v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva
 221. Mgr. Silvia MIČUDOVÁ , Slovensko
  Väzba ako ultima ratio zaisťovania osôb v trestnom konaní
 222. Mgr. Stanislav MIHÁLIK, Slovensko
  Uchovanie a vydanie počítačových údajov vo svetle ekonomickej kriminality
 223. Mgr. Lukáš MIKLAS, Česká republika
  Osobní prohlídka vs. prohlídka osoby z pohledu Policie České republiky
 224. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Náklady na fungování systému oficiálních daňových interpretací v Polsku - není nic zdarma
 225. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
  Restitutio in integrum a její odraz v dnešním světě
 226. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Fragmentace krajiny: ekologická vs. dopravní infrastruktura a právo
 227. Ema NÁDASKÁ, Česká republika
 228. Mária NAGYOVÁ, Slovensko
 229. mgr Magdalena NASUTA, PhD student, Polsko
 230. PhD Bulat NAZMUTDINOV, PhD, Rusko
 231. Radim NENÁL, Česká republika
 232. Mgr., Bc. Nikol NEVEČEŘALOVÁ, Česká republika
  Doporučení ČNB pro poskytování hypoték -překážka či ochrana před hypoteční krizí
 233. Przemysław NIEMCZUK, Phd, Polsko
 234. Jakub NOVÁK, Česká republika
 235. Mgr. Marek NOVÁK, Česká republika
  Omezení naturální restituce v rámci majetkového vyrovnání s církvemi
 236. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
  Antiachmea
 237. Ing. Cecília OLEXOVÁ, PhD., Slovensko
 238. Mgr. Soňa ONDRÁŠIKOVÁ, Česká republika
  Právo na ochranu rodinného života v práve EÚ - aktuálny vývoj judikatúry
 239. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
 240. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  The Convention, Same-Sex Marriage and Other Rights
 241. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn později
 242. doc. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD., Slovensko
  Rímskoprávny princíp ekvity v účinných procesných kódexoch SR
 243. doc. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Manželstvo (nie pre všetkých) v Slovenskej republike
 244. Ondřej PAVLECH, Česká republika
 245. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
 246. Mgr. Robert PEŠA, Česká republika
  Odměna advokáta jako součást nákladů civilního řízení
 247. Pavla PEŠATOVÁ, Česká republika
 248. Mgr. Bohumil PETERKA, Česká republika
  Transpozice směrnice o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii
 249. Tomáš PETR, Česká republika
 250. Mgr. et Mgr. Jan PETROV, Ph.D., LL.M., Česká republika
  název příspěvku bude upřesněn
 251. Mgr. Bc. Jan PETROV, Česká republika
  Nadnárodní soudy jako strážci vlády práva ve střední Evropě?
 252. Ing. Mgr. Jan PIAZZA, Česká republika
 253. Mgr. Jan PODANÝ, Česká republika
 254. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 255. JUDr. Radim POLČÁK, Ph.D., Česká republika
  účastník panelové diskuse
 256. dr. Kitti POLLÁK, Maďarsko
 257. Mrg. Klára POLOPRUTSKÁ, Česká republika
 258. Jaroslav POSPÍŠIL, Česká republika
 259. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Specifika příkazního řízení o přestupku s vydáním příkazu na místě
 260. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Správní řád a řízení o přestupcích
 261. Tereza PRÁŠKOVÁ, Česká republika
 262. Dr. Emanuel PRINZ V.U.Z. LIECHTENSTEIN, Rakousko
 263. Mag. jur. Ulrich PRINZ V.U.Z. LIECHTENSTEIN , MAIS, Rakousko
 264. Mgr. Vojtěch PROCHÁZKA, Česká republika
 265. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 266. Jan PROVAZNÍK, Česká republika
 267. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  K vybraným otázkám zahájení a průběhu řízení o přestupcích
 268. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  K významu zákazu vjezdu motorových vozidel pro ochranu životního prostředí ve volné přírodě a krajině
 269. dr Łukasz PRUS, Polsko
 270. Bc. Karolína PŘIBYLOVÁ, Česká republika
 271. JUDr. Jindřich PSUTKA, Ph.D., Česká republika
 272. Mgr. Ivan PUŠKÁR, Slovensko
  Obyčajové pravidlá a medzinárodné investičné právo s osobitným zreteľom na štandard spravodlivého a rovného zaobchádzania
 273. JUDr. Ivana RABINSKÁ, Ph.D., Česká republika
 274. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
 275. Research Fellow Valentina RANALDI, Ph.D., Itálie
 276. Eva REMIŠOVÁ, Česká republika
 277. Mgr. Štěpán RICHTER, Česká republika
  Aplikace ve smluvním právu
 278. JUDr. Anna ROMÁNOVÁ, PhD., Slovensko
 279. doc. JUDr. Sergej ROMŽA, PhD., Slovensko
  Limity sudcovskej intervencie pri väzobnom rozhodovaní
 280. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 281. Mgr. Olga ROSENKRANZOVÁ, Ph.D., Česká republika
 282. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
  (Ne)možnost obrany před hlukem z automobilové dopravy
 283. Mgr. Laura RÓZENFELDOVÁ, Slovensko
  Inteligentné zmluvy
 284. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
 285. Mgr. Nikolas SABJÁN, LL.M, Slovensko
  Kritické prístupy ku vzťahu práva a ideológie
 286. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
 287. Albert SARKISOV , Rusko
 288. JUDr. Miroslav SEDLÁČEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Rozsudek pro uznání
 289. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 290. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Koncept "obchodníka" (podnikatele) v unijním spotřebitelském právu
 291. Ing. et Ing. Pavel SEMERÁD, Ph.D., Česká republika
  Je možné nahradit daň z práce robotů?
 292. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
  Správní uvážení ohledně společenské škodlivosti přestupku - který přístup je "správný" (vč. procesních důsledků)?
 293. Mgr. Dušan SCHMIDT, Česká republika
 294. JUDr. Blanka SCHÖBLOVÁ, Česká republika
 295. Dominik SKOČOVSKÝ, Česká republika
 296. JUDr. Veronika SKORKOVÁ, PhD., Slovensko
  Rímskoprávny princíp ekvity v účinných procesných kódexoch SR
 297. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 298. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Zajišťování kryptoměn: možnost nebo nemožnost?
 299. Zuzana SLABÁ, Česká republika
 300. mgr Marek SŁUPCZEWSKI, Polsko
 301. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
  Právní aspekty nakládání s použitými pneumatikami
 302. Yuliya SOLOVIOVA, Rusko
 303. prof Gerardo SORICELLI, prof, Itálie
 304. Michał STAMBULSKI, Polsko
 305. JUDr. Pavla STAVINOHOVÁ, Česká republika
 306. Doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D., Česká republika
  Rozhraničení pravomocí členských států a Evropské unie v oblasti volného pohybu osob: případ C‑673/16 Coman
 307. Mgr. Kamila STLOUKALOVÁ, Česká republika
  Práva válečného zajatce - několik poznámek k restituci a retroaktivitě
 308. Mgr. Monika STOJÁKOVÁ, Slovensko
  Tieňová ekonomika ako globálny fenomén s dopadom na národné hospodárstvo
 309. Mgr. Bc. Lucie STRAKOVÁ, Česká republika
  Je blockchain sexy řešením kolektivní správy?
 310. Mgr. Jan STRYA, Česká republika
  Kritická studia právní a právní formalismus
 311. Mgr. Bc. Tomáš STŘELEČEK, LL.M., Česká republika
  Reforma civilního procesu v Anglii: základní východiska a zásady reformy – možná inspirace pro nový český kodex civilního práva procesního
 312. David STŘÍŽ, Česká republika
 313. Mgr. Daniela SUCHÁNKOVÁ, Česká republika
 314. JUDr. Vladimír SVITEK, Slovensko
  Vybrané aspekty dane z príjmov.
 315. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Kohezní politika Evropské unie - vybrané (koncepční) otázky
 316. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Automobily jako spotřební zboží?
 317. Dorota SVOBODOVÁ, Česká republika
 318. JUDr. Eva SZABOVÁ, PhD., Slovensko
  Zaistenie dokazov sukromnymi osobami a ich pripustnost v trestnom konani
 319. JUDr. Peter SZÁRSZOI, Slovensko
  Prohlídka advokátní kanceláře
 320. Mgr. Katarina SZENDREIOVA, Slovensko
  Platobný rozkaz
 321. Bc. Roman ŠAFÁŘ, Česká republika
  Smart kontrakty v podnikatelských vztazích
 322. JUDr. Dominika ŠAJTYOVÁ , MBA, Slovensko
 323. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
 324. Mgr. Jakub ŠEDO, Česká republika
 325. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Confusio et restitutio
 326. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
 327. Mgr. Bc. Šárka ŠILHÁNKOVÁ, Česká republika
  Barva jako ochranná známka v kontextu fashion law
 328. Josef ŠÍP, Česká republika
  Přestupkové řízení ve věci politických stran
 329. Ing. Mgr. Josef ŠÍP, Česká republika
  Vybrané aspekty změn právního řádu v Polsku
 330. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Oznamování přestupků
 331. Mgr. Martin ŠLOSAR, Česká republika
  Restitutio na příkladu života M. T. Cicerona
 332. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Vztah práva a ekonomie v teorii F.A. Hayeka
 333. Mgr. Jan ŠOBORA, Česká republika
  Regulatorní přístupy ke sdílené ekonomice
 334. JUDr. Antonín ŠPIRUDA, Ph.D., Česká republika
  Typy právních norem používaných v právních předpisech EU
 335. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Interakce práva a ekonomie v oblasti celní správy
 336. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Law and Literaure in Central Europe
 337. Jakub ŠVEC, Česká republika
  Pochybné posouzení právního významu pokusů o zestátnění majetku JUDr. Adolfa Schwarzenberga soudy České republiky pro roce 1989
 338. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  bude upřesněno
 339. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Ztracen v právním vakuu: Ani trestný čin ani přestupek
 340. JUDr. Barbora TALLOVÁ, Slovensko
  Informovanie dotknutých osôb o uskutočnenom odpočúvaní.
 341. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
 342. Prof. JUDr. Ivo TELEC, CSc., Česká republika
  účastník panelové diskuse
 343. Mgr. Jan TEPLÝ, Česká republika
 344. Anton TISHKIN, Rusko
 345. doc. JUDr. Marcela TITTLOVÁ, PhD., Slovensko
  Informácie ako dôkazy získané použitím zaisťovacích inštitútov a možnosti ich využitia v trestnom konaní
 346. JUDr. Jana TKÁČIKOVÁ, PhD., Česká republika
  Biopaliva - včera, dnes a zítra?
 347. Ing. Eva TOMÁŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 348. dr. Barbara TOTH, Maďarsko
 349. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
  bude upřesněno
 350. Jan TRANŽÍK, Česká republika
 351. doc. JUDr. Lívia TRELLOVÁ, PhD., Slovensko
  Volebná súťaž len pre "veľké" politické strany?
 352. Mgr. Lenka TREŠLOVÁ, Česká republika
 353. mgr Kacper TRZESZCZKOWSKI, PhD Student, Polsko
 354. Markéta TŘÍSKOVÁ, Česká republika
 355. Master Anita TWARDOWSKA, Polsko
 356. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
  Některé otázky vzniku státu (secese)
 357. Jan ULLMANN, Česká republika
  Navrácení majetku neprávem nabytého pomocí padělaného testamentu
 358. David VÁCLAVEK, Česká republika
 359. JUDr. Dominik VANEK, Slovensko
  Vybrané aplikačné problémy využitia informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní
 360. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 361. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
 362. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Specifické odchylky v řízení o přestupcích
 363. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Vazba a možnost elektronické kontroly obviněného
 364. Mgr. Zuzana VIKARSKÁ, MJur, MPhil, Ph.D., Česká republika
  Národní identita jako obhajoba kontroverzních hodnot členských států
 365. Mgr. Anna Katerina VINTROVÁ, Česká republika
  Aktuální postoj ESLP k eutanázii
 366. Lukáš VÍTEK, Česká republika
 367. Mgr. Jiří VODIČKA, Česká republika
  Rozvoj a regulace infrastruktury pro alternativní paliva v ČR
 368. Stanislav VOCHYÁN , Česká republika
 369. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
 370. Mgr. Terezie VOJTÍŠKOVÁ, Česká republika
  Zajišťování elektronických důkazů v trestním řízení
 371. Mgr. Vojtěch VOMÁČKA, Česká republika
  Přimíchávání biopaliv pohledem právní regulace a judikatury
 372. JUDr. Aneta VONDRÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Crowdfunding: pohled unijního práva
 373. ADAM FRIEDRICH CARL VON PEZOLD , Česká republika
  Lex Schwarzenberg - pohled oběti
 374. Elisabeth VON PEZOLD, ROZ. PRINCEZNA SCHWARZENBERGOVÁ, Česká republika
  Čtyři generace nespravedlnosti
 375. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  Trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení v souvislosti s využitím zajišťovacích institutů v trestním řízení
 376. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  Ochrana práv poškozeného v řízení o přestupcích proti občanskému soužití podle předchozí a současné právní úpravy
 377. Mgr. Andrea VUONGOVÁ, Česká republika
 378. Martina WEISSOVÁ, Česká republika
  Kam se poděly přestupky z oblasti horního práva?
 379. JUDr. Lenka WESTPHALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Manželství v německé právní úpravě
 380. prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD., Slovensko
  Zaisťovanie digitálnych dôkazov v cezhraničných situáciách
 381. Mgr. David ZAHUMENSKÝ, Česká republika
 382. Mgr. Roman ZAPLETAL, Česká republika
  Vybrané dopady možnosti uzavřít manželství stejnopohlavními páry projevující se v oblasti práva sociálního zabezpečení České republiky
 383. Lucie ZATLOUKALOVÁ, Česká republika
  Marriage Law: Quo Vadis?
 384. JUDr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  The concept of marriage in European private international law
 385. Mgr. Martina ZÁVODNÁ, Česká republika
  Bude respektována vůle stran ohledně volby anglického práva a pravomoci soudů ve Spojeném království v případě "tvrdého" Brexitu?
 386. Valeria ZAVYALOVA, Rusko
 387. doc. JUDr. PhDr. Robert ZBÍRAL, Ph.D., Česká republika
 388. dr Mariusz ZELEK, Polsko
 389. Mgr. Jan ZIBNER, Česká republika
  Dopady digitalizace do autorského práva
 390. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 391. JUDr. Ivana ZMEKOVÁ, Slovensko
  Vplyv reformy civilného procesu na konania vo veciach úpravy výkonu rodičovských práv a povinností.
 392. JUDr. Lukáš ZRŮST, BA (Hons), LL.M., MBA, Česká republika
  Selhání finanční instituce z pohledu práva a ekonomie.
 393. Veronika ZSIRAI, Maďarsko
 394. Mgr. Ing. Bc. Josef ŽÁK, Česká republika
 395. JUDr. Eva ŽATECKÁ, Ph.D., Česká republika
 396. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Ochrana kulturních památek při výstavbě dopravní infrastruktury

nahoru