| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Účastníci > Podle abecedy

Přehled účastníků (podle abecedy)

 1. Dr Dobrosława ANTONÓW, Polsko
 2. Veronika ANTOŠOVÁ, Česká republika
 3. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
  K fikci nepřijetí usnesení valné hromady
 4. JUDr. Martin BABJAK, Slovensko
 5. doc. JUDr. Boris BALOG, PhD., Slovensko
  Ústavnoprávne limity používania dôkazov v trestnom konaní
 6. Mgr., Bc. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
  Znalecké posudky ve věcech extremismu
 7. Mgr. et Mgr. Helena BARTÁKOVÁ, Česká republika
  Kontrolní mechanismy v oblasti nakládání s autovraky
 8. Mgr. Richard BARTES, Česká republika
  Francouzská inspirace pro rekodifikaci daní z příjmů
 9. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
 10. Josef BÁRTŮ, Česká republika
 11. Ing. Milan BAŽANT, Česká republika
 12. doc. JUDr. PhDr. Ilona BAŽANTOVÁ, CSc., Česká republika
  Karel Engliš a jeho názory na centrální bankovnictví
 13. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
 14. JUDr. Andrej BELEŠ, Slovensko
  Niektoré aspekty práva na informácie vo výkone trestu odňatia slobody - právo na držbu pornografie?
 15. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
 16. JUDr. Daniela BENEDEKOVÁ, PhD., Slovensko
  Korunný svedok
 17. Dominik BERAN, Česká republika
 18. Dominik BERÁNEK, Česká republika
 19. JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D., Česká republika
  účastník diskusního panelu " Následky vad právního jednání"
 20. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
 21. doctor/ PhD Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Polsko
 22. Adéla BILOVÁ, Česká republika
 23. Jan BIRAVSKÝ, Česká republika
 24. Mgr. Aleš BLAHUT, Česká republika
 25. Doc. Ing. Jiří BLAŽEK, CSc., Česká republika
  Význam Karla Engliše pro rozvoj národohospodářské vědy
 26. Michal BLAŽEK, Česká republika
 27. Nikola BOCZKOVÁ, Česká republika
 28. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Příjmové daně – jeden nebo dva zákony?
 29. Mgr. Šimon BÖHM, Česká republika
 30. JUDr. František BONK, Slovensko
  Pravidlá nízkej kapitalizácie v slovenskej právnej úprave zákona o dani z príjmov
 31. Professor Paweł BORSZOWSKI, Polsko
 32. Kateřina BRANDEJSOVÁ, Česká republika
 33. Luboš BRIM, Česká republika
  Občanskoprávní následky padělání podpisu
 34. Hynek BROŽ, Česká republika
 35. Jan BROŽ, Česká republika
  Podjatost ve správním řízení očima (nejen) správních soudů
 36. Mgr. et Mgr. Klára BROŽOVIČOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Rodinné skupinové konference v českém právním a sociálním prostředí
 37. JUDr. Bc. Stanislav BRUNCKO, Česká republika
  Výživné jako jmění dítěte
 38. Čeněk BŘENDA, Česká republika
 39. dr. Ágnes BUCHINGER, Slovensko
  Štátne partnerstvo. Cieľom je vytvorenie sebestačných väzení
 40. Piotr BUŁAWA, Polsko
  Zdanění příjmů zemědělce v Polsku a České republice
 41. Vlastimil CALABA, Česká republika
  Bid rigging a veřejné zakázky
 42. Mgr. Petr COUFALÍK, Česká republika
  Vzájemný vztah právních jednání a procesních úkonů
 43. doc. JUDr. Kristián CSACH, PhD., LL.M., Slovensko
  účast v panelové diskusi v bloku "Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání korporací soukromého práva"
 44. Dr. Lajos CSÖRGITS, Maďarsko
 45. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  bude doplněno
 46. Vojtěch ČÁP, Česká republika
 47. Mgr. David ČEP, Česká republika
  Nad současným stavem právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob a k § 8 odst. 5 TOPOZ
 48. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Etické a ekonomické aspekty zdanenia v kontexte modernej doby
 49. prof. UJ dr hab. Dorota DABEK, Polsko
 50. Mgr Daria DANECKA, Polsko
  Inspekce ochrany životního prostředí v Polsku
 51. PhD Associate Professor Ghita DANIEL, Rumunsko
 52. Michaela DAŇKOVÁ, Česká republika
 53. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
  K posouzení úvěruschopnosti spotřebitele ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb.
 54. JUDr. Ludvík DAVID, CSc., Česká republika
 55. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Péče o jmění dítěte v kontextu insolvenčního práva
 56. Mgr. Eva DĚDKOVÁ, Česká republika
  Terminologie konstrukčních prvků daně z příjmů
 57. JUDr. Simona DIBLÍKOVÁ, Česká republika
 58. Raluca Elena DINCULESCU, PhD candidate, Rumunsko
 59. Dr Djuro DJUROVIĆ, LL.M., Serbia
 60. Mgr. Matěj DOBEŠ, Česká republika
  Směnečné právní jednání
 61. JUDr. Lenka DOBEŠOVÁ, Ph.D., Česká republika
 62. JUDr. Petr DOBIÁŠ, Ph.D., Česká republika
  Autonomie vůle stran při uzavírání mezinárodních pojišťovacích a zajišťovacích smluv
 63. Mgr. Natálie DOČEKALOVÁ, Česká republika
 64. doc. PhDr. Ing. Antonie DOLEŽALOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Karel Engliš: Moje americká cesta
 65. JUDr. Helena DOLEŽALOVÁ, Ph.D., Česká republika
 66. Jakub DOSEDĚL, Česká republika
 67. Petr DOSTALIK, Česká republika
  Právní obyčej v novém českém právu - příspěvek k mezerám v zákoně
 68. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 69. Mgr. BC. Lenka DUDKOVÁ, Česká republika
 70. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Problematické kontolní mechanismy ochrany před hlukovou zátěží z produkce hudby
 71. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané klamavé praktiky a zdraví spotřebitele
 72. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
  Kontrolné a dozorné orgány v oblasti nakladania s komunálnym odpadom
 73. doc. JUDr. Anton DULAK, Ph.D., Česká republika
  účastník diskusního panelu " Následky vad právního jednání"
 74. doc. JUDr. Denisa DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, PhD., Slovensko
  Následky vadnosti právneho úkonu – sprostredkovateľskej zmluvy, uzatvo-renej medzi spotrebiteľom a realitnou kanceláriou mimo jej prevádzkových priestorov
 75. JUDr. Jana DURAČINSKÁ, PhD., Slovensko
  Právne konanie spoločnosti s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony
 76. Jan DVOŘÁK, Česká republika
 77. Hana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
 78. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 79. JUDr. Erik ELIAS, Slovensko
  Právna obyčaj ako najdôležitejší prameň uhorského práva
 80. prof. JUDr. Karel ELIÁŠ, Dr., Česká republika
  Následky vad právního jednání
 81. Ing. Martina ENŽLOVÁ, Česká republika
 82. dr Kowalewska EWA, Polsko
 83. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 84. prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D., DSc., Univ. Priv.Prof., Česká republika
 85. Dr. Jácint FERENCZ, PhD, Maďarsko
  Színlelt és alaki hibás szerződések a magyar munkajogban
 86. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
  zahájení sekce "Právní jednání"
 87. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Obecná právní úprava přezkumného řízení v reflexi aplikační praxe
 88. Veronika FIEDLEROVÁ, Česká republika
 89. Zuzana FILIPOVÁ, Česká republika
  K zjištění zvláštních práv vtělených do akcie
 90. Dominik FOJT, Česká republika
  Spolupracující obviněný v českém právním řádu
 91. JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Žaloba ve veřejném zájmu při ochraně životního prostředí
 92. Adéla FRENCLOVÁ, Česká republika
 93. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
 94. JUDr. Miroslav FRÝDEK, Česká republika
  Consuetudine paganorum
 95. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
  upřesním později
 96. prof. PhDr. Kamil FUCHS, CSc., Česká republika
  Význam Englišových Základů hospodářského myšlení v kontextu vzniku a rozvoje vysokého školství na Moravě
 97. Fodor T. GABOR, Maďarsko
 98. Hana GABRIELOVÁ, Česká republika
 99. doc. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Slovensko
  Obyčaj vo svetle archeológie práva
 100. Alexandra GAJOVÁ, Česká republika
 101. Lukáš GAMOVSKÝ, Česká republika
 102. Dr. Magdolna GEDEON, PhD, Maďarsko
 103. Ing. Lubomír GERÁK, Česká republika
  Několik poznámek k historii ČNB
 104. Mgr. Filip GLÉZL, Rakousko
  Analýza způsobů výstupu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie ve světle mezinárodního, evropského a britského práva
 105. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
  Experience of tax reforms in modern law enforcement
 106. Árpád GYURIS, Maďarsko
 107. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Česká republika
  Neplatnost a neoprávněnost výpovědi z nájmu bytu ze strany pronajímatele
 108. Mgr. Ivo HAHN, Ph.D., Česká republika
 109. Tereza HAJDAJOVÁ, Česká republika
 110. Richard HAJDU, Česká republika
 111. JUDr. Denisa HAMRANOVÁ, Slovensko
  Problematika porušovania práv detí pri výsluchu v trestnom konaní
 112. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 113. Jakub HANÁK, Česká republika
  Bude upřesněno
 114. JUDr. Jiří HANDLAR, Ph.D., Česká republika
  účastník diskusního panelu " Následky vad právního jednání"
 115. David HANUŠ, Česká republika
 116. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
  Zásahy médií do ústavně zaručených práv osob v trestních řízeních
 117. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
 118. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Duševní vlastnictví mezi neutralitou a diskriminací
 119. Mgr. Iva HAUPTFLEISCHOVÁ, Česká republika
  Práva nezúčastněných osob při zatčení
 120. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
  příspěvek "Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání korporací soukromého práva"
 121. Mgr David HEJČ, Česká republika
  Doplním
 122. Mgr. Jana HEJDOVÁ, Česká republika
 123. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Naplňuje daň z přidané hodnoty všechny znaky nepřímých daní?
 124. Mgr. David HEYDUK, Česká republika
  Autonomie vůle v nařízení o dědictví
 125. Zuzana HLAVÁČOVÁ, Česká republika
 126. Kateřina HLAVÁČOVÁ , Česká republika
  Defense of entrapment vs. policejní provokace
 127. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
 128. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
 129. Jan HOLAS, Česká republika
  Rodinné skupinové konference v českém právním a sociálním prostředí
 130. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Obyčejové právo v právním řádu ČR
 131. Adriana HORÁKOVÁ, Česká republika
 132. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odvolání ve světle soudní judikatury
 133. Jan HORECKÝ, Ph.D, Česká republika
 134. Kristýna HORKOVÁ, Česká republika
 135. Mgr. Simona HORNOCHOVÁ, Česká republika
 136. JUDr. Matej HORVAT, PhD., Slovensko
  Premeny výkladu ustanovení Správneho poriadku v judikatúre správnych súdov
 137. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Pokyn v koncernovém seskupení: právní jednání a následky
 138. Lukáš HRABEC, Česká republika
 139. Jiří HRADSKÝ, Česká republika
 140. Vít HRAZDÍRA, Česká republika
 141. Mgr. Lukáš HRDLIČKA, Česká republika
 142. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
 143. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 144. Pavlína HRUBÁ, Česká republika
 145. Mgr. Barbora HUDKOVÁ, Česká republika
  Opatrovník pro správu jmění dítěte
 146. dr Andrzej HUCHLA, Polsko
 147. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
 148. JUDr. Milan HULMÁK, Ph.D., Česká republika
  účastník diskusního panelu "Výklad obchodních podmínek"
 149. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané případy Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy
 150. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 151. Yasir HUSSAIN, LL.B, LL.M (London), Pákistán
 152. Helena HYNKOVÁ, Česká republika
 153. Mgr. Jana CHÁBEROVÁ, Česká republika
 154. Nikola CHÁBOVÁ, Česká republika
  Daňové příjmy obce a možnosti jejich ovlivnění s ohledem na udržitelný rozvoj obce
 155. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 156. Mgr. Anna CHAMRÁTHOVÁ, Česká republika
  Význam žaloby podle § 66 odst. 4 SŘS pro prosazování ochrany životního prostředí
 157. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Brexit a unijní ochrana duševního vlastnictví
 158. Prof. Elena CHERNIKOVA, CSc., DSc., Česká republika
  Tax reforms and tax law (comporative law practice)
 159. mgr. Adam CHOCIEJ, Polsko
 160. Mgr. Michal CHORVÁT, Slovensko
  Civilisti a zajatci v ozbrojených konfliktoch
 161. Kateřina CHOVANCOVÁ, Česká republika
  Smlouva mezi členem orgánu a korporací – Má nedodržení pravidel § 55 až 57 ZOK vliv na právní jednání?
 162. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 163. Mgr. Darina CHVOSTEKOVÁ, Česká republika
  Výkladové problémy ustanovení správního řádu očima rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu
 164. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Fyzické a právní limity kontrolní činnosti
 165. Dr. Nemeth IMRE, PhD., Maďarsko
 166. Mgr. Radomíra JAHODÁŘOVÁ, Česká republika
 167. docent Adrián JALČ, PhD, Slovensko
  K niektorým trestnoprávnym zásadám v kontexte všeobecného boja proti terorizmu
 168. Mgr. Kateřina JANÁČKOVÁ, Česká republika
 169. JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Význam a vývojové tendence tzv. sběrných skutkových podstat v právu životního prostředí
 170. Vlastimil JANDÁSEK, Česká republika
 171. JUDr. Jana JANDEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Opatření obecné povahy a dodržování principu proporcionality
 172. Mgr. Pavlína JANEČKOVÁ, Česká republika
  Příčiny pozitivních konfliktů pravomocí při mezinárodních rozvodech manželství
 173. mgr Tomasz JANICKI, Polsko
 174. JUDr. Jindřich JANOUCH, Česká republika
 175. JUDr. Michal JANOUŠEK, Česká republika
  Odvolání daru pro nevděk jako právní jednání
 176. Michal JANOVEC, Česká republika
  Nájem, ubytování, daň z příjmu; AIRBnB
 177. mgr Anna JANOWSKA, Polsko
 178. Ing. Martin JAREŠ, PhD., Česká republika
  Vztah daňové a účetní legislativy
 179. Kamil JELÍNEK, Česká republika
 180. Ing. Pavel JELÍNEK, Česká republika
 181. Denisa JEMELÍKOVÁ, Česká republika
 182. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Ph.D., Česká republika
 183. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Děti a daň z příjmů fyzických osob
 184. Mgr. Michal JÍLOVEC, Česká republika
  Ústavně konformní výklad § 26 trestního řádu
 185. Mgr. Petr JORDÁN, Česká republika
 186. Zdeňka JORDÁNOVÁ, Česká republika
  Prof. Karel Engliš a jeho odkaz pro dnešní generaci
 187. Mgr. Miloslav KABRHEL, Česká republika
  Právní jednání obchodní korporace vůči zaměstnancům
 188. JUDr. Ing. Matej KAČALJAK, PhD., Slovensko
  Preukazovanie pôvodu majetku a nelegálne príjmy
 189. doc. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  "Miranda warning" - uplatnitelné i v českém trestním řízení?
 190. Mgr. Pavel KANDALEC, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Podprůměrné zadostiučinění za průměrné pochybení
 191. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  O zásadě oportunity trestního stíhání trochu jinak
 192. JUDr. Rudolf KASINEC, PhD., Slovensko
  Teleologická analýza práva v zmysle Englišovej právnej logiky
 193. Ondřej KAŠPAR, Česká republika
 194. Mgr. Marcela KAŠPÁRKOVÁ, Česká republika
  Přezkumné řízení jako prostředek řešení kolize dvou správních rozhodnutí vydaných v téže věci
 195. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Aplikace správního řádu v disciplinárním řízení z pohledu judikatury
 196. dr Przemyslaw KLEDZIK, Polsko
 197. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 198. Jakub KLODWIG, Česká republika
 199. Jan KLOUČEK, Česká republika
  Doručování optikou správního řádu
 200. Miroslava KLUSOVA, Česká republika
 201. doc. JUDr. Michael KOHAJDA, Ph.D., Česká republika
  Výdaje vynaložené na příjmy plynoucí ze závislé činnosti
 202. JUDr. Radka KOLKUSOVÁ, LL.M., Slovensko
  Netradičné ochranné známky
 203. Viktor KOLMAČKA, Česká republika
 204. Jakub KONEČNÝ, Česká republika
 205. Katarzyna KOPYŚCIAŃSKA, dr, Polsko
 206. Andrea KORÁNOVÁ, Česká republika
 207. Markéta KORBÁŘOVÁ, Česká republika
 208. JUDr. Tomáš KORČEK, Slovensko
  Základné imanie vybraných typov obchodných spoločností a vkladová povinnosť spoločníkov
 209. Mgr. Jan Petr KOSINKA, Česká republika
  Teleologická metoda Karla Engliše
 210. Josef KOTÁSEK, Česká republika
  Interpretace obchodních podmínek
 211. Ing. Mgr. Stanislav KOUBA, Česká republika
  Co je příjem
 212. Ing. Naděžda KOUBKOVÁ, Česká republika
 213. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Příslušnost soudu a státního zastupitelství v přípravném řízení trestním - nález Pl.ÚS 4/2014
 214. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
 215. Dr. Gábor KOVÁCS, PhD, Maďarsko
  Vỳznam znaleckého posudku v trestnom konaní (Európsky prehľad)
 216. Mgr. et Mgr. Stela KOVAĽOVÁ, Slovensko
  Vystúpenie štátu z medzinárodnej organizácie
 217. Dr. PhD Rafał KOWALCZYK, Polsko
  Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z działalności rolniczej w Polsce.
 218. Mgr. Vítězslav KOZÁK, Česká republika
  Ústavněkonformní výklad § 26 trestního řádu
 219. Mgr. Tomáš KOZÁREK, Česká republika
  Omezení principu autonomie vůle skrze princip předsmluvní odpovědnosti podle vybraných předpisů mezinárodního smluvního práva
 220. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 221. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Člen diskusního panelu - 3. blok programu
 222. PhD Artur KRAKAŁA, Polsko
 223. Jaroslav KRÁL, Česká republika
  Aktivní účast finančních institucí při identifikaci nezdaněných peněz
 224. JUDr. Lukáš KRÁLÍK, Ph.D., Česká republika
  Materiální publikace právních předpisů
 225. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
 226. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc., Česká republika
 227. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
 228. JUDr. Vladimír KREMLÍK, Česká republika
 229. JUDr. Alena KRISTKOVÁ, Česká republika
  Institut spolupracujícího obviněného v komparativním pohledu
 230. Ing. Tomáš KRIŠTOFÓRY, Česká republika
  Teleologie, univerzalizmus a neuropsychologie: Česko-rakouské kontakty u vzniku metodologických diskusí
 231. Vít KROPJOK, Česká republika
 232. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 233. Filip KŘEPELKA, Česká republika
  Nabízení a poskytování léčitelských praktik jako nekalá soutěž
 234. Mgr. Bc. Sandra KŘIČENSKÁ, Česká republika
 235. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 236. Kateřina KUBENKOVÁ, Česká republika
 237. Ondřej KUBÍK, Česká republika
 238. JUDr. Jan KUBIZŇÁK, Česká republika
  Péče o jmění dítěte finančně nezodpovědným rodičem
 239. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
 240. Mgr. Karolína KUTNAROVÁ, Česká republika
  Jmění dítěte ve vztahu k insolvenčnímu řízení
 241. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 242. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Karel Engliš: právník a ekonom v jedné osobě
 243. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Rozsah a omezení autonomie vůle v mezinárodních licenčních smlouvách
 244. Ing. Bc. Karel LÁBR, Česká republika
 245. doc. JUDr. Miriam LACLAVÍKOVÁ, PhD., Slovensko
  Uhorská právna obyčaj v znení novovekej právnej vedy
 246. Karel LACH, Česká republika
 247. Ing. Bc. Hana LAJČÍKOVÁ, Česká republika
 248. Vladimír LAJSEK, Česká republika
  Aktuální otázky patentového práva jako legálního monopolu
 249. Anna LÁNÍČKOVÁ, Česká republika
  "Brexit" a volný pohyb osob
 250. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Právní jednání z pohledu pravidel dělení důkazního břemena
 251. Zuzana LEBEDOVÁ, Česká republika
 252. JUDr. Alexandra LETKOVÁ, PhD., Slovensko
  Frazeologizmy ako prameň poznania obyčajového práva
 253. Mgr. Tereza LEVICKÁ, Česká republika
  Klamavá reklama - dopad práva Evropské unie na českou regulaci dané problematiky
 254. JUDr. Miloš LEVRINC, PhD., Slovensko
  Autonómia vôle podľa Zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní
 255. Mgr. Michal LIŠKA, Česká republika
  Příjmy spadající pod čl. 7 Evropské charty místní samosprávy a výdaje na ně
 256. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Prvky angloamerického trestního řízení v současné praxi státních zastupitelství
 257. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Prostor pro flexibilitu v úpravě evropského insolvenčního práva (?)
 258. JUDr., Petr MACHÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Právní jednání v pracovním právu
 259. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ, CSc., Česká republika
  Význam K. Engliše pro české právně teoretické a filosofické myšlení.
 260. Master of Law Michał MAKUCH, Polsko
 261. JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA, Česká republika
  Bude upřesněn
 262. Ondřej MÁLEK, Česká republika
  Interpretace právního obyčeje (zvláště pak v mezinárodním právu)
 263. Mgr. Bc. Pavel MÁLEK, Ph.D., Česká republika
 264. Jan MALÝ, Česká republika
 265. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Právo na spravodlivý súdny proces
 266. Jiří MAREK, Česká republika
  Opening Data in Academia
 267. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Rozpočtové určení daní jako prvek konstrukce daní
 268. JUDr. Veronika MARKOVÁ, PhD., Slovensko
  Zásada kontradiktórnosti v prípravnom konaní
 269. Miroslav MATEJ, Česká republika
 270. Mgr. Michal MATOUŠ, Česká republika
  Odkladný účinek a (ne)efektivita soudní ochrany v přezkumu stavebních záměrů
 271. Filip MAZEL, Česká republika
 272. Klára MAZURIKOVÁ, Česká republika
 273. Mgr. et. Mgr. Zuzana MEDELSKÁ TKÁČOVÁ, Slovensko
  Vývoj inštitútov ochrany pred domácim násilím s poukázaním vplyvu angloamerickej právnej kultúry
 274. PhDr., JUDr., Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD., Slovensko
  Vstup a Vystúpenie členského štátu z medzinárodnej organizácie
 275. Martin MIČKAL, Česká republika
  Křížový výslech
 276. Professor Wiesława MIEMIEC, Polsko
 277. phd Magdalena MICHALAK, dr, Polsko
 278. mgr Monika MICHALAK , Polsko
 279. Matúš MICHALOVIČ, Slovensko
  Stráže ako subjekty kontroly pri presadzovaní ochrany životného prostredia
 280. Mgr. Zdeněk MICHORA, Česká republika
  Korunní svědek - minulost, současnost, budoucnost
 281. Anna MIKULÍKOVÁ , Česká republika
 282. Mgr. MgA. Jakub MÍŠEK, Česká republika
  Sui generis databáze jako úřední dílo - interpretační problémy přechodného ustanovení
 283. Mgr. Kristýna MLEZIVOVÁ, Česká republika
  Vztah správního řádu a zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 284. PhD Tomasz MOLL, assistant professor, Polsko
 285. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Má polský zákonodárce rád rodinu? (několik poznámek na pozadí polského zákona o dani z příjmů fyzických osob)
 286. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
 287. JUDr. Jiří MULÁK, Česká republika
 288. JUDr. Matěj MYŠKA, Česká republika
  Vědecký výzkum jako omezení práva duševního vlastnictví
 289. Dr. Klára NAGY, PhD., Maďarsko
 290. Filip NEČAS, Česká republika
 291. Mgr. Drahomíra NĚMCOVÁ, Česká republika
  Smír jako právní jednání
 292. Radim NENÁL, Česká republika
 293. Nikol NEVEČEŘALOVÁ, Česká republika
 294. Dr Mónika NOGEL, Maďarsko
  Význam znaleckého posudku v trestnom konaní (Európsky prehľad)
 295. Dr Marko NOVAKOVIC, LL.M., Serbia
 296. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
  Dopady tzv. Brexitu na mezinárodní investiční arbitráž
 297. Mgr. Petr OBDRŽÁLEK, Česká republika
 298. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Tzv. zvlášť zranitelný spotřebitel v právu proti nekalým obchodním praktikám
 299. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Ústavnoprávne aspekty pozbavenia osobnej slobody v trestnom konaní
 300. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
  Ekonomická spravedlnost a přirozené právo
 301. Mgr. Iva PALKOVSKÁ, Česká republika
  Základní východiska a vývoj unijního práva nekalé soutěže
 302. Mgr. et Mgr. Tereza PAPOUŠKOVÁ, Česká republika
  Právo zajištěných či zadržených nemajetných na právní pomoc
 303. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 304. Mgr Mária PASTORKOVÁ, Česká republika
  Obmedzenie voľby práva v licenčných zmluvách
 305. Ondřej PAVLECH, Česká republika
 306. JUDr. Stanislav PAVOL, Slovensko
  Lobing a jeho možnosti regulácie
 307. Mgr. Sabina PAZDEROVÁ, Česká republika
  Právní úprava prokazování původu majetku v ČR a ve vybraných státech EU
 308. Mgr. Jana PECKOVÁ HODEČKOVÁ, Česká republika
  Použití správního řádu při rozhodování o žádosti o dotaci
 309. JUDr.Ing. Bernard PEKÁR, PhD., Slovensko
  Súdny prieskum rozhodnutí vnútroštátnych správnych orgánov a jeho nadnárodný kontext
 310. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
 311. Alžbeta PEREJDOVÁ, Slovensko
  Bude upresnený
 312. Robert PEŠA, Česká republika
 313. Ing. Mgr. Jan PIAZZA, Česká republika
 314. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
  Některé navrhované změny trestního řádu a problém jejich ústavní konformity
 315. Mgr. Bc. Petra PIMKOVÁ, Česká republika
  Právo účastníka správního řízení zvolit si elektronickou adresu pro doručování ve světle aktuální judikatury
 316. Ing. Bc. Marcel PITTERLING, PhD., Česká republika
 317. Mgr. Marián PIVÁČEK, Slovensko
  Ústavnoprávne aspekty práva na nedotknuteľnosť obydlia a ich realizácia v praxi
 318. Mgr. Pavla PLACHÁ, Česká republika
 319. Mgr. Jiří PLATOVSKÝ, Česká republika
 320. Ph.D. in Law Doktor nauk prawnych Katarzyna PŁONKA-BIELENIN, Doktor nauk prawnych, Polsko
 321. Mgr. Veronika POCHYLÁ, Česká republika
  Soudce pro přípravné řízení v českém trestním právu
 322. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 323. JUDr. Ing. PhDr. Ladislav POLIAK, Slovensko
  Zhodnotenie uplatňovania vybraných inštitútov miestneho zdaňovania v Slovenskej republike
 324. Ing. Jaroslav POSPÍŠIL, Česká republika
 325. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Coacquisita coniugum
 326. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Prostředky ochrany proti nečinnosti veřejné správy ve světle soudní judikatury
 327. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Nicotnost z pohledu správního řádu a judikatury
 328. JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 329. Tereza PRÁŠKOVÁ, Česká republika
 330. doc. Karin PRIEVOZNÍKOVÁ, PhD., Slovensko
  Právne aspekty vyhýbania sa daňovej povinnosti
 331. Daniela PROCHÁZKOVÁ, Česká republika
  Pluralita subjektů práv k databázi
 332. JUDr. Lucie PROCHÁZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 333. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 334. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  K závazným stanoviskům
 335. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Vrchní státní dozor v oblasti životního prostředí
 336. dr Łukasz PRUS, Polsko
 337. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Česká republika
  Neplatnost právních jednání ve zvláštních právních předpisech
 338. JUDr. Jindřich PSUTKA, Ph.D., Česká republika
  K vybraným kritériím řádné péče o jmění dítěte
 339. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
 340. Mgr. Ivan PUŠKÁR, Slovensko
  Vývoj a miesto obyčajových pravidiel v medzinárodnom investičnom práve
 341. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  Supehrubá mzda
 342. AHMED REFAT, Čína
 343. Eva REMIŠOVÁ, Česká republika
 344. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Opodstatněnost volby práva u individuálních pracovních smluv
 345. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Kolizní aspekty nekalosoutěžního jednání
 346. JUDr Anna ROMÁNOVÁ, PhD., Slovensko
  Boj proti obchádzaniu zákona pri priamych daniach v SR
 347. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  příspěvek "Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání korporací soukromého práva"
 348. Mgr. Olga ROSENKRANZOVÁ, Ph.D., Česká republika
 349. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
  Právo na nestranného soudce a zneužití námitky podjatosti a v trestním řízení
 350. Radek RUBAN, Česká republika
  Bude upřesněno
 351. Mgr. Katarína RUSINKOVÁ, Česká republika
  Rodinné skupinové konference v českém právním a sociálním prostředí
 352. Mgr. Markéta RŮŽIČKOVÁ, Česká republika
 353. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  DPFO v období první republiky se zaměřením na korekční prvky
 354. JUDr. Jozef SÁBO, PhD., Slovensko
  Rozhodovací process racionálneho daňovníka a daňové úniky
 355. Zuzana SAKAŘOVÁ, Česká republika
 356. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Decimace - specifický vojenský trest
 357. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 358. Mgr. Václav SEDLÁČEK, Česká republika
  Přestupky ve vodním zákoně před a po 1. 7. 2017
 359. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Nekalá soutěž: unijní úprava v mezinárodním právu soukromém a dopady na českou praxi
 360. JUDr. Monika SEILEROVÁ, PhD., Slovensko
  Konanie zamestnávateľa - právnickej osoby v pracovnoprávnych vzťahoch
 361. JUDr. Tomáš SEJKORA, Česká republika
  Výdaje vynaložené na příjmy plynoucí ze závislé činnosti
 362. PhDr., Mgr. Pavel SEKNIČKA, Ph.D., Česká republika
  Přínos Karla Engliše pro formování finanční vědy a jeho odkaz pro současnost
 363. Ing. et Ing. Pavel SEMERÁD, Ph.D., Česká republika
  Nezdanitelné části základu daně - ekonomický pohled
 364. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
 365. Mgr. Dušan SCHMIDT, Česká republika
 366. JUDr. Blanka SCHÖBLOVÁ, Česká republika
 367. Gabriela SCHWANKOVÁ , Česká republika
 368. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  Limity LTV/LTI jako nástroje makroobezřetnostní politiky ČNB
 369. Mgr. Eva SIHELNÍKOVÁ, Slovensko
  Ústavnoprávne aspekty pozbavenia osobnej slobody v trestnom konaní
 370. JUDr. Mgr. Štefan SISKOVIČ, PhD., Slovensko
  Pohľad historickoprávnej školy na právnu obyčaj
 371. JUDr. Ing. Hana SKALICKÁ, Ph.D., BA, Česká republika
  Zdaňování podílů na zisku v České republice a na Slovensku
 372. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 373. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Prvky angloamerického trestního řízení v současné praxi státních zastupitelství
 374. Mgr. Tereza SLÁDKOVÁ, Česká republika
 375. Anna SLÁNSKÁ, Česká republika
  Daňové aspekty veřejných licencí
 376. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Variácie alternatívnej právomoci súdu podľa článku 7 nariadenia Brusel Ibis alebo kde možno žalovať ICC?
 377. Mgr. David SLOVÁČEK, Česká republika
  Použití správního řádu při rozhodování o žádosti o dotaci
 378. Mgr. Kateřina SMOLÍKOVÁ, Česká republika
 379. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
 380. Mgr. Petra SNOPKOVÁ, Česká republika
  Odpočet na podporu výzkumu a vývoje a jeho možné problémy v praxi
 381. PhDr. Radek SOBĚHART, Ph.D., Česká republika
  Karel Engliš jako oběť "střetu civilizací"
 382. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
  Vybrané otázky ukládání nápravných opatření
 383. Mgr. Andrea STACHUROVÁ, Slovensko
  Minimálna daň v podobe daňovej licencie v podmienkach SR
 384. Richard STAŇO, Slovensko
 385. Professor PhD Scurtu STEFAN, Rumunsko
 386. Doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D., Česká republika
  Dopad Brexitu na volný pohyb osob - možné scénáře
 387. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  xxxxx
 388. doktor Aleksandra STOPOVÁ KOZIOŁ, Polsko
 389. JUDr. Jaroslav STRÁNSKÝ, Ph.D., Česká republika
  Následky vad právního jednání v pracovněprávních vztazích
 390. Mgr. Jakub STROUHAL, Česká republika
  Požadavky unijního práva na provádění kontrol v oblasti ochrany životního prostředí
 391. David STŘÍŽ, Česká republika
 392. Professor Jerzy SUPERNAT, Polsko
 393. prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc., Slovensko
 394. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Role účasti veřejnosti při prosazování ochrany životního prostředí
 395. JUDr. Jana SÝKOROVÁ, Slovensko
  Gordický uzel bankopojistných vztahů
 396. Tereza SYLVESTROVÁ, Česká republika
  Zásada ne bis in idem ve vztahu k vybraným daňovým trestným činům
 397. Mgr. Diana SYNKOVÁ, Česká republika
  Nekalá soutěž a vybraná chráněná označení
 398. JUDr. Eva SZABOVÁ, PhD., Slovensko
  Dohoda o vine a treste a ,,angloamerické možnosti" zefektívnenia jej právnej úpravy
 399. Milan ŠAJER, Česká republika
 400. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
  Budoucnost zapojení laického prvku do rozhodování trestních věcí
 401. JUDr. Jindřiška ŠEDOVÁ, CSc., Česká republika
 402. JUDr. Ing. Michael ŠEFČÍK, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu u zvlášť závažných daňových zločinů
 403. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Consuetudo a lex - obecné charakteristiky jejich vztahu
 404. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
 405. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Omezení autonomie vůle stran vyplyvající z lex arbitri - úvahy týkající se rozhodování o meritu sporu
 406. Mgr. Ľuboš ŠIMONČIČ, Slovensko
  Gordický uzel bankopojistných vztahů
 407. JUDr. Renáta ŠÍNOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Schvalování právních jednání nezletilého z pohledu soudní praxe
 408. Colette ŠINSKÁ, Slovensko
 409. Josef ŠÍP, Česká republika
  Finanční ústava
 410. Mgr. Monika ŠKROVÁNKOVÁ, Slovensko
  Zamyslenie nad niektorými možnými prvkami adverzatívneho systému v trestnom konaní pred súdom SR
 411. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Zásada materiální pravdy z pohledu judikatury správních soudů
 412. Martin ŠLOSAR, Česká republika
  Consuetudo - právní základ římského státu
 413. Mgr. Eva ŠMAKALOVÁ, Česká republika
  Dopad vystoupení Spojeného království z Evropské unie na jeho závazky v oblasti nadnárodního azylového práva
 414. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Vznik práva v myšlení F. A. Hayeka
 415. JUDr. Martin ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Vybrané aspekty právního jednání v pracovním právu
 416. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Nakládání se jměním dítěte - výživné sourozenců
 417. doc. PhDr. Iva ŠMÍDOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Filozofické aspekty v chápání ekonomicky jednajícího subjektu v díle Karla Engliše
 418. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD., Slovensko
  Právna obyčaj cez prizmu náuky o prameňoch práva
 419. Mgr. et Mgr. Kristina ŠPOTTOVÁ, Česká republika
  Brexit jako krok vpřed? Úvaha nad možnými pozitivně integračními dopady aktivace článku 50 SEU
 420. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Daň z příjmů v kontextu mezinárodních smluv a práva EU
 421. Štěpán ŠTARHA, Česká republika
 422. Jakub ŠŤASTNÝ, Česká republika
 423. Mgr. Ivana ŠTIEBEROVÁ, Slovensko
  Zdaňovanie dividend v Slovenskej republike - krok vpred?
 424. JUDr. Žofia ŠULEKOVÁ, PhD., MCL, Slovensko
  Povaha úkonov spojených s valným zhromaždením a následky vadnosti týchto úkonov
 425. Mgr. Ján ŠURKALA, Slovensko
  Povaha obyčaje v rímskom práve
 426. Mgr. Kateřina ŠVARCOVÁ, Česká republika
  Dozor nad činností obce na úseku ochrany životního prostředí
 427. Ing. Monika ŠVEC BUŠOVSKÁ, PhD., Česká republika
 428. doc. JUDr. PhDr. Adriana ŠVECOVÁ, PhD., Slovensko
  Uhorská právna obyčaj v znení novovekej právnej vedy
 429. Martin ŠVÉDA, Česká republika
 430. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
 431. Mgr. Jan TEPLÝ, Česká republika
 432. Adam TIETZ, Česká republika
 433. Ing. Eva TOMÁŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Veřejné výdaje v pojetí Karla Engliše
 434. Jan TOMÍŠEK, Česká republika
  Duševní vlastnictví a zdravotnická dokumentace
 435. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
  upřesním později
 436. Veronika TROJČÁKOVÁ, Slovensko
  Niektoré rozdiely medzi občianskoprávnou a obchodnoprávnou vzájomnou reštitučnou povinnosťou strán neplatnej alebo zrušenej zmluvy
 437. Amastasios TRONTZOS, Česká republika
 438. Markéta TŘÍSKOVÁ, Česká republika
 439. Mgr. Michal TULÁČEK, Česká republika
  Výměna zpráv podle zemí jako nástroj k omezení eroze základu daně z příjmů
 440. JUDr- Anežka TUROŠÍKOVÁ, Slovensko
  Dohoda o vine a treste ako novodobí fenomén slovenského trestného konania
 441. doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D., Česká republika
  RRodinné skupinové konference v českém právním a sociálním prostředí
 442. Bc. Timotej UŠÁK, Slovensko
 443. Mgr. Erik VADAS, Slovensko
  Úkony súdu a strán pri sporoch s ochranou slabšej strany
 444. Mgr. Ing. Martina VALACHOVÁ, Česká republika
  Charakter licenčních poplatků z hlediska aplikace srážkové daně
 445. Mgr. Jakub VALC, Česká republika
  Vlastnické právo nenarozeného dítěte a správa jeho jmění
 446. doc. PhDr. Lukáš VALEŠ, Ph.D., Česká republika
  Čeští ministři financí mezi politikou a veřejnou správou - kontinuita či diskontiniuta?
 447. JUDr. Radomíra VALÍKOVÁ, Česká republika
 448. Dr. Erika VARADI-CSEMA, PhD, Maďarsko
 449. Mgr. Viktor VARGA, Slovensko
  Limity elektronizácie pracovnoprávnych úkonov
 450. JUDr. Jarmila VAŠULKOVÁ, Česká republika
 451. Mgr. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Porušení předkupního práva a jeho vliv na platnost právního jednání
 452. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané klamavé praktiky a zdraví spotřebitele
 453. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
  Místo Karla Engliše v českém právně teoretickém myšlení
 454. Prof. PhDr.et JUDr Miloš VEČEŘA , CSc., Česká republika
  Význam K. Engliše pro české právně teoretické a filozofické myšlení
 455. Anna VELIČKOVÁ, Česká republika
 456. dr. Attila VERMES, Maďarsko
 457. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Ekologický dohled nad těžbou – fikce či realita?
 458. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Komise pro podmíněné propuštění – angloamerický prvek v řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 459. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Příloha směrnice 2005/29 jako omezení zákonodárné moci
 460. Mgr. Jiří VLACH, Česká republika
 461. Mgr. Jozef VLČEJ, Ph.D., Slovensko
 462. Mgr. Václav VODA, Česká republika
  člen diskusního panelu v bloku "Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání korporací soukromého práva"
 463. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
 464. Mgr. Radek VOJTEK, Česká republika
  K zajištění peněžních prostředků a cenných papírů a řešení krize na finančním trhu
 465. MUDr. Mgr. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
 466. Terezie VOJTÍŠKOVÁ, Česká republika
 467. Mgr. Vojtěch VOMÁČKA, Česká republika
  Požadavky unijního práva na provádění kontrol v oblasti ochrany životního prostředí
 468. Vojtěch VRBA, Česká republika
  Pirátství a námořní loupež - definice pojmu jako výsledek vývoje právního obyčeje?
 469. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  UPLATNĚNÍ ZÁKLADNÍCH ZÁSAD ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ PŘI REALIZACI FAKTICKÝCH ÚKONŮ A BEZPROSTŘEDNÍCH ZÁKROKŮ VE SVĚTLE JUDIKATURY NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
 470. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 471. Ladislav VYHNÁNEK, Česká republika
 472. doc. JUDr. Peter VYŠNÝ, PhD., Slovensko
  Právna obyčaj v právnom poriadku amerických kolónií Španielska
 473. PhD Ewa WÓJCICKA, Polsko
 474. Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Česká republika
 475. prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD., Slovensko
  Organizácia prípravného konania v angloamerickom právnom systéme
 476. Mgr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Postavení volby práva ve věcech majetkových poměrů manželů
 477. Dominika ZAVADOVÁ, Slovensko
  Transpozícia smerníc - cesta k zjednotenej právnej úprave práva proti nekalej súťaži?
 478. Petra ZÁVODNÁ, Česká republika
 479. Professor Patrycja ZAWADZKA, Polsko
 480. doc. JUDr. PhDr. Robert ZBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Jak vymanit národní právo z osidel práva unijního? Legislativní důsledky Brexitu
 481. Simona Marie ZDEŇKOVÁ, Česká republika
 482. Ewelina ŻELASKO-MAKOWSKA, doktor, Polsko
 483. Adam ZEMAN, Česká republika
 484. Mgr. Hana ZEMANOVÁ ŠIMONOVÁ , LL.M., Česká republika
  Forma právních jednání v pracovněprávních vztazích a následky jejího nedodržení
 485. Jan ZIBNER, Česká republika
  Originalita v pojetí práva Evropské unie
 486. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 487. JUDr. Lukáš ZRŮST, BA (Hons), LL.M., MBA, Česká republika
  Bude doplňěno později
 488. JUDr. Tomáš ZVERKA, Slovensko
  Vady právnych úkonov a ich následky v teórii a v praxi
 489. Tomáš ZVONÍČEK, Česká republika
 490. Mgr. Ing. Bc. Josef ŽÁK, Česká republika
 491. Mgr. Dominik ŽIDEK, Česká republika
  Stavební dozor jako prostředek ochrany životního prostředí
 492. JUDr. Michal ŽOFČÁK, Slovensko
  Nezávislosť a nestrannosť súdnej moci
 493. Veronika ŽOCHOVÁ, Česká republika

nahoru