| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Účastníci > Podle sekcí

Přehled účastníků (podle sekcí)

Law and Critique in Central Europe

 1. Dr. István AMBRUS, PhD, Maďarsko
 2. Dr. Marija BARTL, PhD, Nizozemsko
 3. dr. Szilvia BORS, Maďarsko
 4. Andrey BYSTROV, Rusko
 5. Piotr ECKHARDT, Polsko
 6. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 7. Mgr. Miroslav KANTEK, Česká republika
  Critical legal theory and structuralism
 8. Gheorghiu LAURA VALERIA, Rumunsko
 9. Dr. Rafał MAŃKO, Polsko
 10. PhD Bulat NAZMUTDINOV, PhD, Rusko
 11. Mgr. Nikolas SABJÁN, LL.M, Slovensko
  Kritické prístupy ku vzťahu práva a ideológie
 12. Albert SARKISOV , Rusko
 13. Yuliya SOLOVIOVA, Rusko
 14. Mgr. Jan STRYA, Česká republika
  Kritická studia právní a právní formalismus
 15. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Law and Literaure in Central Europe
 16. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika

Restituce

 1. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Role Ústavního soudu jako ochránce principu favor restitutionis v minulosti a současnosti
 2. Mgr. Katarína BAVLŠÍKOVÁ, Slovensko
  Vysídlenie moravských Chorvátov a ich reštitučné nároky
 3. Dominik BERÁNEK, Česká republika
  Restituce pozemkových meliorací
 4. Luboš BRIM, Česká republika
  Vymezení okruhu účastníků restitučního řízení a jeho důsledky
 5. Štěpán BURDA, Česká republika
 6. Milena ČERNÁ, Česká republika
 7. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Užití obratu „restituce“ v Digestech
 8. Dita ČOLÁKOVÁ, Česká republika
 9. Mgr. Václav DVORSKÝ, Česká republika
  Idem či tantundem? Restituce v případě deposita
 10. JUDr. Jan HAVLÍČEK, Ph.D., Česká republika
  Lex Schwarzenberg není historií
 11. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Vznik ČSR a "odčinění křivd bělohorských"
 12. Dr. Johanna KAMMERLANDER, Česká republika
  Případ Karla Des Fours Walderode
 13. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  České korunovační klenoty v Rakousku
 14. JUDr. Lukáš KRÁLÍK, Ph.D., Česká republika
  Restituce českých uměleckých sbírek z habsburských fondů po roce 1918
 15. mgr Joanna KULAWIAK-CYRANKOWSKA, Polsko
 16. JUDr. Alexandra LETKOVÁ, PhD., Slovensko
  Problematika cirkevných reštitúcií na Slovensku
 17. Mgr. Lenka MARTINCOVÁ, Slovensko
  Problém reštitúcií stále aktuálny
 18. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
  Restitutio in integrum a její odraz v dnešním světě
 19. Jakub NOVÁK, Česká republika
 20. Mgr. Marek NOVÁK, Česká republika
  Omezení naturální restituce v rámci majetkového vyrovnání s církvemi
 21. Dr. Emanuel PRINZ V.U.Z. LIECHTENSTEIN, Rakousko
 22. Mag. jur. Ulrich PRINZ V.U.Z. LIECHTENSTEIN , MAIS, Rakousko
 23. Eva REMIŠOVÁ, Česká republika
 24. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
 25. Mgr. Kamila STLOUKALOVÁ, Česká republika
  Práva válečného zajatce - několik poznámek k restituci a retroaktivitě
 26. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Confusio et restitutio
 27. Mgr. Martin ŠLOSAR, Česká republika
  Restitutio na příkladu života M. T. Cicerona
 28. Jakub ŠVEC, Česká republika
  Pochybné posouzení právního významu pokusů o zestátnění majetku JUDr. Adolfa Schwarzenberga soudy České republiky pro roce 1989
 29. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
 30. Jan TRANŽÍK, Česká republika
 31. Jan ULLMANN, Česká republika
  Navrácení majetku neprávem nabytého pomocí padělaného testamentu
 32. Stanislav VOCHYÁN , Česká republika
 33. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
 34. ADAM FRIEDRICH CARL VON PEZOLD , Česká republika
  Lex Schwarzenberg - pohled oběti
 35. Elisabeth VON PEZOLD, ROZ. PRINCEZNA SCHWARZENBERGOVÁ, Česká republika
  Čtyři generace nespravedlnosti
 36. dr Mariusz ZELEK, Polsko

Návrat k nedemokratickým režimům ve střední Evropě?

 1. Andrea BAČOVÁ, Slovensko
 2. Mgr. Roman BISTÁK, Slovensko
  Sloboda prejavu versus politická korektnosť
 3. Mgr. Bc. Terezie BOKOVÁ, Česká republika
 4. Mgr. Natálie DOČEKALOVÁ, Česká republika
 5. Mgr. Tereza DOMANSKÁ, Česká republika
  Porušování mezinárodních lidskoprávních závazků v oblasti azylového a cizineckého práva ve střední Evropě jako důsledek nalezení společného nepřítele režimu
 6. doc. JUDr. Marek DOMIN, PhD., Slovensko
  Volebná súťaž len pre "veľké" politické strany?
 7. Bc. Denisa FIANTOVÁ, Česká republika
 8. Iuliia FILIPPOVA, Rusko
 9. Mgr. Roman HANÁK, Česká republika
 10. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Prezident ako ústavná poistka
 11. doc. Mgr. Marek KÁČER, PhD., Slovensko
  Politická korektnosť a radikalizácia verejnej mienky
 12. Mgr. Karel KNAIFL, Česká republika
  Otázka retroaktivity v trestním právu procesním a právo na spravedlivý proces
 13. Dominik KRAYZEL, Česká republika
 14. Mgr. Katarína KUKLOVÁ, Slovensko
  Rozpustenie politickej strany ako efektívny inštitút militantnej demokracie? Prípadová štúdia zo Slovenskej republiky.
 15. prof. JUDr. Jan KYSELA, Ph.D., DSc., Česká republika
  Není demokracie jako demokracie
 16. Marina LAZAREVA, PhD, Rusko
 17. Kvido LOTREK, Česká republika
 18. PhDr. Ján MACHYNIAK, PhD., Slovensko
  Ústavné poistky v politických systémoch krajín V4.
 19. Mgr. Olexij M. METEŇKANYČ, Slovensko
  Skrytý koncept militantnej demokracie v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva
 20. Mgr. Bc. Jan PETROV, Česká republika
  Nadnárodní soudy jako strážci vlády práva ve střední Evropě?
 21. Bc. Karolína PŘIBYLOVÁ, Česká republika
 22. Mgr. Olga ROSENKRANZOVÁ, Ph.D., Česká republika
 23. Dorota SVOBODOVÁ, Česká republika
 24. Ing. Mgr. Josef ŠÍP, Česká republika
  Vybrané aspekty změn právního řádu v Polsku
 25. doc. JUDr. Lívia TRELLOVÁ, PhD., Slovensko
  Volebná súťaž len pre "veľké" politické strany?
 26. Markéta TŘÍSKOVÁ, Česká republika
 27. Mgr. Zuzana VIKARSKÁ, MJur, MPhil, Ph.D., Česká republika
  Národní identita jako obhajoba kontroverzních hodnot členských států
 28. Lukáš VÍTEK, Česká republika
 29. Mgr. David ZAHUMENSKÝ, Česká republika
 30. Valeria ZAVYALOVA, Rusko
 31. doc. JUDr. PhDr. Robert ZBÍRAL, Ph.D., Česká republika

Řízení o přestupcích (nejen) z pohledu správních orgánů a správních soudů

 1. JUDr. Markéta BEDNÁŘOVÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty řízení o přestupku dle zákona o pobytu cizinců
 2. doctor/ PhD Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Polsko
 3. Aleš BLAHUT, Česká republika
 4. JUDr. Radislav BRAŽINA, Česká republika
  Specifika práva být slyšen v přestupkovém řízení
 5. Mgr. Martin CÍFERSKÝ, Slovensko
  Postup správnych orgánov pri priestupkoch v cestnej doprave
 6. JUDr. Petr ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Procesní obstrukce v řízeních o dopravních přestupcích
 7. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
  Ochrana utajovaných informací v řízení o přestupku
 8. Mgr. Jan FERFECKÝ, Česká republika
  Ústní jednání jako problematický bod nové úpravy přestupkového řízení: čím méně, tím lépe?
 9. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněn
 10. Mgr. Alena FLORIÁNOVÁ, Česká republika
 11. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Adhezní řízení jako součást přestupkového řízení
 12. Mgr. Tomáš GRYGAR, Česká republika
  Zákaz zrušení, zániku a přeměny právnické osoby v přestupkovém řízení: problematické body nové právní úpravy
 13. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Název
 14. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 15. Vít HRAZDÍRA, Česká republika
 16. Mgr. Jana CHÁBEROVÁ, Česká republika
 17. JUDr. Jana JANDEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Uplatnění zásady volného hodnocení důkazů v přestupkovém řízení
 18. JUDr. Jindřich JANOUCH, Česká republika
 19. Kamil JELÍNEK, Česká republika
  Postavení příjemce dotace v sankčních řízeních
 20. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Moderace správního trestu ve správním soudnictví
 21. Jakub JOKLÍK, Česká republika
 22. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Bude upřesněno
 23. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 24. Nikita KOKORIN, Rusko
 25. prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Procesnoprávne princípy a disciplinárna zodpovednosť členov samosprávnych stavovských organizácií na Slovensku
 26. dr Barbara KOWALCZYK , Polsko
 27. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
  Přestupek a jednání, které má znaky přestupku?
 28. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 29. Ing. Bc. Karel LÁBR, Česká republika
 30. Eva LÁSKOVÁ, Česká republika
  Tlumočník v přestupkovém řízení
 31. Egor LEVCHUK, Rusko
 32. Ekaterina LEVCHUK, Rusko
 33. Mgr. Ľudovít MÁČAJ, Slovensko
  Rozšírenie používania dispozičnej zásady v priestupkovom konaní?
 34. Mgr. et Mgr. Helena MALÍKOVÁ, Česká republika
  Řízení o poušení čl. 101 a 102 SFEU vedené Komisí
 35. Mgr Jakub MARTINEC, Česká republika
  Nečinnost správních orgánů při projednávání přestupků
 36. JUDr. Michal MÁRTON, Ph.D., Česká republika
  Osoba přímo postižená spácháním přestupku - vybrané otázky
 37. Przemysław NIEMCZUK, Phd, Polsko
 38. Ondřej PAVLECH, Česká republika
 39. dr. Kitti POLLÁK, Maďarsko
 40. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Specifika příkazního řízení o přestupku s vydáním příkazu na místě
 41. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Správní řád a řízení o přestupcích
 42. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 43. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  K vybraným otázkám zahájení a průběhu řízení o přestupcích
 44. dr Łukasz PRUS, Polsko
 45. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 46. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
  Správní uvážení ohledně společenské škodlivosti přestupku - který přístup je "správný" (vč. procesních důsledků)?
 47. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 48. Mgr. Daniela SUCHÁNKOVÁ, Česká republika
 49. Josef ŠÍP, Česká republika
  Přestupkové řízení ve věci politických stran
 50. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Oznamování přestupků
 51. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Ztracen v právním vakuu: Ani trestný čin ani přestupek
 52. Mgr. Jan TEPLÝ, Česká republika
 53. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Specifické odchylky v řízení o přestupcích
 54. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  Ochrana práv poškozeného v řízení o přestupcích proti občanskému soužití podle předchozí a současné právní úpravy
 55. Martina WEISSOVÁ, Česká republika
  Kam se poděly přestupky z oblasti horního práva?
 56. Mgr. Ing. Bc. Josef ŽÁK, Česká republika

Zajišťovací instituty v trestním řízení

 1. Mgr. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
  Vybrané problémy rozšířené konfiskace majetku
 2. JUDr. Martin BEJBL, Česká republika
 3. dr. Krisztina BENCZE, Maďarsko
 4. Ema BLAŽKOVÁ, Česká republika
 5. Martina BOJANOVSKÁ, Česká republika
 6. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 7. JUDr. Bronislava COUFALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Legitimita zajištění věcí důležitých pro trestní řízení s ohledem na plynutí času
 8. prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD., Slovensko
  Zásahy do základných práv a slobôd v trestnom konaní
 9. Simona FEDOROVA , Slovensko
 10. Prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D., DSc., Česká republika
 11. Nikola FIAMOLI, Česká republika
 12. Dominik FOJT, Česká republika
  Vybrané problémy rozšířené konfiskace majetku
 13. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 14. Jan GREGOR, Česká republika
  Institut předvedení v teorii a praxi policejního orgánu
 15. Zuzana HLAVÁČOVÁ, Česká republika
 16. Kateřina HLAVÁČOVÁ , Česká republika
  Trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení v souvislosti s využitím zajišťovacích institutů v trestním řízení
 17. Mgr Lucia HRDLIČKOVÁ, Slovensko
  Primeranosť dĺžky väzby vo svetle rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva
 18. Mgr. Jan HŮLEK, Česká republika
 19. Adam HYSPECKÝ, Česká republika
 20. docent Adrián JALČ, PhD, Slovensko
  Nové nástroje v oblasti boja proti terorizmu v kontexte základných trestnoprocesných inštitútov
 21. Mgr. Sebastián JANKO, Slovensko
  Vybrané problémy odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky a oznámenia údajov o telekomunikačnej prevádzke
 22. prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
 23. Dr. Piotr KARLIK, Ph.D., Polsko
 24. Silvie KOLDASOVÁ, Česká republika
 25. Mgr. Pavel KOTLÁN, Ph.D., Česká republika
  Problémy zajišťování majetku v trestním řízení
 26. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc., Česká republika
 27. JUDr. Dominika KUČEROVÁ, Slovensko
  Slovenská republika vz. ESĽP
 28. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
 29. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Zajišťování kryptoměn: možnost nebo nemožnost?
 30. Mgr. Kateřina MACHOVCOVÁ, Česká republika
 31. Mgr. Jan MALÝ, Česká republika
  Problémy vybraných zajišťovacích institutů v trestním řízení vedeném proti právnické osobě
 32. JUDr. Veronika MARKOVÁ, PhD., Slovensko
  Zadržanie ako jeden z inštitútov zaistenia osoby pre účely trestného konania a vybrané aplikačné problémy
 33. Klára MAZURIKOVÁ, Česká republika
 34. Mgr. Silvia MIČUDOVÁ , Slovensko
  Väzba ako ultima ratio zaisťovania osôb v trestnom konaní
 35. JUDr. Stanislav MIHÁLIK, Slovensko
  Uchovanie a vydanie počítačových údajov vo svetle ekonomickej kriminality
 36. Mgr. Lukáš MIKLAS, Česká republika
  Osobní prohlídka vs. prohlídka osoby z pohledu Policie České republiky
 37. Mária NAGYOVÁ, Slovensko
 38. mgr Magdalena NASUTA, PhD student, Polsko
 39. Mgr. Bohumil PETERKA, Česká republika
  Transpozice směrnice o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii
 40. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 41. Mrg. Klára POLOPRUTSKÁ, Česká republika
 42. Jaroslav POSPÍŠIL, Česká republika
 43. Jan PROVAZNÍK, Česká republika
 44. JUDr. Ivana RABINSKÁ, Ph.D., Česká republika
 45. doc. JUDr. Sergej ROMŽA, PhD., Slovensko
  Limity sudcovskej intervencie pri väzobnom rozhodovaní
 46. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Zajišťování kryptoměn: možnost nebo nemožnost?
 47. David STŘÍŽ, Česká republika
 48. JUDr. Eva SZABOVÁ, PhD., Slovensko
  Zaistenie dokazov sukromnymi osobami a ich pripustnost v trestnom konani
 49. JUDr. Peter SZÁRSZOI, Slovensko
  Prohlídka advokátní kanceláře
 50. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
 51. Mgr. Jakub ŠEDO, Česká republika
 52. JUDr. Barbora TALLOVÁ, Slovensko
  Informovanie dotknutých osôb o uskutočnenom odpočúvaní.
 53. doc. JUDr. Marcela TITTLOVÁ, PhD., Slovensko
  Informácie ako dôkazy získané použitím zaisťovacích inštitútov a možnosti ich využitia v trestnom konaní
 54. Mgr. Lenka TREŠLOVÁ, Česká republika
 55. JUDr. Dominik VANEK, Slovensko
  Vybrané aplikačné problémy využitia informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní
 56. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Vazba a možnost elektronické kontroly obviněného
 57. Mgr. Terezie VOJTÍŠKOVÁ, Česká republika
  Zajišťování elektronických důkazů v trestním řízení
 58. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  Trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení v souvislosti s využitím zajišťovacích institutů v trestním řízení
 59. prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD., Slovensko
  Zaisťovanie digitálnych dôkazov v cezhraničných situáciách
 60. Veronika ZSIRAI, Maďarsko

Interakce práva a ekonomie

 1. prof. dr hab. Nita ADAM, prof. UJ, Polsko
 2. Prof., JUDr. Vladimír BABČÁK, CSc., Slovensko
  ....
 3. Mgr. Richard BARTES, Česká republika
  Vymezení pojmu veřejné výdaje
 4. Jan BIRAVSKÝ, Česká republika
 5. prof.zw. dr hab. Brzeziński BOGUMIŁ, prof. zw. dr hab. , Polsko
 6. JUDr. František BONK, PhD., Slovensko
  Zdaňovanie ubytovacích služieb v zdieľanej ekonomike (Príklad daňovej regulácie internetovej platformy Airbnb)
 7. Master Bartosz BOROWIK, Polsko
 8. doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc., Slovensko
  ...
 9. Stanislav BUREŠ, Česká republika
  Vliv kontroly..
 10. Mgr. Ing. Lenka BURSÍKOVÁ, Česká republika
  Aktuální otázky PPP projektů
 11. Mgr. Romana BUZKOVÁ, Česká republika
  Právní a ekonomické aspekty opatření pro zjednodušení kohezní politiky
 12. Mgr. Damian CZUDEK, Česká republika
 13. Tereza ČEJKOVÁ, Česká republika
  Digitalizace finanční správy
 14. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  ...
 15. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
  Využívání či zneužívání daňové optimalizace prostřednictvím fondů kolektivního investování
 16. Pavel GAPEEV, Česká republika
 17. professor dr Jan GŁUCHOWSKI, professor, Polsko
 18. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
  budе aktualizován později
 19. JUDr. Martin HOBZA, Ph.D., Česká republika
  Kryptoměny a investiční nástroje: mají něco společného?
 20. Mgr. Ladislav HRABČÁK, Slovensko
  Euro z pohľadu práva a ekonómie
 21. prof. Elena CHERNIKOVA, DrSc., Česká republika
  budе aktualizován později
 22. Michal JANOVEC, Česká republika
  Právo finančního trhu jako ekonomické právo
 23. JUDr. David JEROUŠEK, Česká republika
 24. Dr. János KÁLMÁN, Maďarsko
 25. Dr. Péter Bálint KIRÁLY, Maďarsko
 26. MVDr.Ing. Jana KORIMOVÁ, PhD., Slovensko
  Môžu ovplyvňovať veterinárne právne predpisy ekonomiku chovu zvierat?
 27. Mgr. Michal KOŠČIK, Česká republika
  Dopad protikuřáckých zákonů na spotřebu tabákových výrobků v ČR
 28. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 29. Mgr. Petra LIŠKOVÁ, Česká republika
  Praktická úskalí aplikace zákona o evidenci tržeb
 30. JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M., Slovensko
  Skúsenosti s výučbou práva pre ekonómov
 31. Mgr. Bc. Radka MALINOVÁ, Česká republika
  Kvalita veřejné správy pohledem práva a ekonomie
 32. Ewelina MARCIŃCZYK, Polsko
 33. Mgr. Zuzana MARETHOVÁ, Česká republika
  Bude upřesněno
 34. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Ekonomická východiska rozpočtových vztahů a jejich odraz v rozpočtovém právu
 35. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Náklady na fungování systému oficiálních daňových interpretací v Polsku - není nic zdarma
 36. Mgr., Bc. Nikol NEVEČEŘALOVÁ, Česká republika
  Zpřísňující doporučení ČNB pro poskytování hypotéčních úvěrů
 37. Ing. Cecília OLEXOVÁ, PhD., Slovensko
  Vnímanie nerovnosti príjmov ako jeden z faktorov daňových únikov
 38. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn později
 39. Ing. Mgr. Jan PIAZZA, Česká republika
 40. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
 41. JUDr. Anna ROMÁNOVÁ, PhD., Slovensko
 42. Ing. et Ing. Pavel SEMERÁD, Ph.D., Česká republika
  Je možné nahradit daň z práce robotů?
 43. mgr Marek SŁUPCZEWSKI, Polsko
 44. Mgr. Monika STOJÁKOVÁ, Slovensko
  Tieňová ekonomika ako globálny fenomén s dopadom na národné hospodárstvo
 45. JUDr. Vladimír SVITEK, Slovensko
  Vybrané aspekty dane z príjmov.
 46. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Vztah práva a ekonomie v teorii F.A. Hayeka
 47. Mgr. Jan ŠOBORA, Česká republika
  Regulatorní přístupy ke sdílené ekonomice
 48. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Interakce práva a ekonomie v oblasti celní správy
 49. Ing. Eva TOMÁŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 50. mgr Kacper TRZESZCZKOWSKI, PhD Student, Polsko
 51. Master Anita TWARDOWSKA, Polsko
 52. Mgr. Andrea VUONGOVÁ, Česká republika
 53. JUDr. Lukáš ZRŮST, BA (Hons), LL.M., MBA, Česká republika
  Selhání finanční instituce z pohledu práva a ekonomie.

Auta, auta, auta …… a životní prostředí

 1. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Etické a právní otázky ochrany zdraví člověka ve vztahu k vývoji autonomních automobilů
 2. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  ČR z pozice "velmoci" na hlukové výjimky z automobilové dopravy
 3. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
  Elektromobilita v podmienkach Slovenskej republiky
 4. Jakub HANÁK, Česká republika
  Další pokus o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
 5. Nikola CHÁBOVÁ, Česká republika
  Plošné mechanismy ochrany ovzduší a jejich efektivní využívání
 6. Mgr. Alena CHALOUPKOVÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty ochrany přírody a krajiny při umisťování staveb pozemních komunikací
 7. Štěpán JAKL, Česká republika
  Právní režim využívání recyklovaných stavebních a demoličních odpadů při výstavbě pozemních komunikací
 8. JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Snižování emisí CO2 z automobilové dopravy v režimu Rozhodnutí č. 406/2009/ES
 9. Mgr Barbora KOBEROVÁ, Česká republika
  Snižování emisí z automobilové dopravy v režimu Rozhodnutí č. 406/2009/ES
 10. Kateřina KUBENKOVÁ, Česká republika
  Plošné mechanismy ochrany ovzduší a jejich efektivní využívání
 11. Mgr. Tomáš MAŇAS, Česká republika
  Problematické aspekty ochrany před hlukem z automobilové dopravy pohledem veřejného ochránce práv
 12. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Fragmentace krajiny: ekologická vs. dopravní infrastruktura a právo
 13. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
 14. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  K významu zákazu vjezdu motorových vozidel pro ochranu životního prostředí ve volné přírodě a krajině
 15. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
  (Ne)možnost obrany před hlukem z automobilové dopravy
 16. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
  Právní aspekty nakládání s použitými pneumatikami
 17. JUDr. Jana TKÁČIKOVÁ, PhD., Česká republika
  Biopaliva - včera, dnes a zítra?
 18. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
  bude upřesněno
 19. Mgr. Jiří VODIČKA, Česká republika
  Rozvoj a regulace infrastruktury pro alternativní paliva v ČR
 20. Mgr. Vojtěch VOMÁČKA, Česká republika
  Přimíchávání biopaliv pohledem právní regulace a judikatury
 21. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Ochrana kulturních památek při výstavbě dopravní infrastruktury

Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva.

 1. Mgr. Martin ADAMIČKA, Slovensko
 2. Mgr. Michal ANTOŠ, Česká republika
  Skuteční majitelé společností s anonymní vlastnickou strukturou
 3. JUDr. Martin BABJAK, Slovensko
 4. JUDr. Stanislav BARKOCI, PhD., Slovensko
 5. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
 6. JUDr. Daniela ČIČKÁNOVÁ, PhD., LL.M., Slovensko
  Veľký brat ako obchodník: Osobné údaje ako protiplnenie v režime ochrany spotrebiteľa
 7. Mgr. Matěj DOBEŠ, Ph.D., Česká republika
 8. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Možnosti využití algoritmů při rozhodování statutárních orgánů obchodních korporací
 9. JUDr. Kateřina EICHLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 10. JUDr. Barbora GRAMBLIČKOVÁ, LL.M., Slovensko
 11. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Ph.D., Česká republika
 12. Mgr. Martin HAMŘIK, PhD., Slovensko
  Ochrana spotrebiteľa v novej digitálnej dobe
 13. JUDr. Jiří HANDLAR, Ph.D., Česká republika
  účastník panelové diskuse
 14. Mgr. Linda HOLKOVÁ LUBYOVÁ, Slovensko
  Dáta ako obchodovateľná komodita
 15. Kristýna HORKOVÁ, Česká republika
 16. Jakub KLODWIG, Česká republika
 17. Mgr. František KORBEL, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 18. JUDr. Tomáš KORČEK, Slovensko
  Využitie digitálnych technológii v procese založenia a vzniku spoločnosti s ručením obmedzením.
 19. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
 20. Mgr. Rudolf LEŠKA, Česká republika
 21. Mgr. Ondřej MÁLEK, Česká republika
  Rozhodování na jednání valné hromady společnosti s ručením omezeným a mimo něj a osvědčení takového rozhodnutí notářským zápisem
 22. JUDr. Filip MELZER, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Bezdůvodného obohacení v elektronickém platebním styku
 23. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
 24. Pavla PEŠATOVÁ, Česká republika
 25. Mgr. et Mgr. Jan PETROV, Ph.D., LL.M., Česká republika
  název příspěvku bude upřesněn
 26. Mgr. Jan PODANÝ, Česká republika
 27. JUDr. Radim POLČÁK, Ph.D., Česká republika
  účastník panelové diskuse
 28. Tereza PRÁŠKOVÁ, Česká republika
 29. Mgr. Štěpán RICHTER, Česká republika
  Aplikace ve smluvním právu
 30. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 31. Mgr. Laura RÓZENFELDOVÁ, Slovensko
  The End of Geo-Blocking?
 32. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
 33. Mgr. Dušan SCHMIDT, Česká republika
 34. JUDr. Blanka SCHÖBLOVÁ, Česká republika
 35. Dominik SKOČOVSKÝ, Česká republika
 36. Zuzana SLABÁ, Česká republika
 37. JUDr. Pavla STAVINOHOVÁ, Česká republika
 38. Mgr. Bc. Lucie STRAKOVÁ, Česká republika
  Je blockchain sexy řešením kolektivní správy?
 39. Bc. Roman ŠAFÁŘ, Česká republika
  Smart kontrakty v podnikatelských vztazích
 40. JUDr. Dominika ŠAJTYOVÁ , MBA, Slovensko
 41. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
 42. Prof. JUDr. Ivo TELEC, CSc., Česká republika
  účastník panelové diskuse
 43. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 44. JUDr. Jan ZIBNER, Česká republika
  Dopady digitalizace do autorského práva

Marriage for all?

 1. Mgr. Michal BLAŽEK, Česká republika
  Vybrané dopady možnosti uzavřít manželství stejnopohlavními páry projevující se v oblasti práva sociálního zabezpečení České republiky
 2. JUDr. Katarína BURDOVÁ, PhD., Slovensko
  Judikatúra ESĽP v oblasti manželstiev/vzťahov párov rovnakého pohlavia ako výzva pre slovenské rodinné právo
 3. JUDr. Kateřina BUREŠOVÁ, Česká republika
  Postavení dětí v homoparentálních rodinách
 4. Univ. Prof. Dr. Astrid DEIXLER-HÜBNER, Česká republika
  Manželství pro všechny v Rakousku?
 5. Mgr. Lenka DUFALOVÁ, PhD, Slovensko
  Judikatúra ESĽP v oblasti manželstiev/vzťahov párov rovnakého pohlavia ako výzva pre slovenské rodinné právo
 6. Martin KORNEL, Česká republika
  Marriage Law: Quo Vadis?
 7. Petra KOTKOVÁ, Česká republika
  Marriage for transpeople
 8. Denisa KOTROUŠOVÁ, Česká republika
 9. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Koncepce manželství v České republice: tradiční a konzervativní?
 10. Edit KRISTON, Maďarsko
 11. Mgr. Adrián LUKÁČIK, Slovensko
 12. JUDr. Zuzana MAGUROVÁ, Slovensko
  Manželstvo a rodina v právnej úprave Slovenskej republiky
 13. JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA, Česká republika
  Šaría a rodinné právo v EU
 14. Edita MAZANCOVÁ, Česká republika
 15. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  The Convention, Same-Sex Marriage and Other Rights
 16. doc. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Manželstvo (nie pre všetkých) v Slovenskej republike
 17. Mgr. Vojtěch PROCHÁZKA, Česká republika
 18. JUDr. Jindřich PSUTKA, Ph.D., Česká republika
 19. Anton TISHKIN, Rusko
 20. dr. Barbara TOTH, Maďarsko
 21. JUDr. Lenka WESTPHALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Manželství v německé právní úpravě
 22. Mgr. Roman ZAPLETAL, Česká republika
  Vybrané dopady možnosti uzavřít manželství stejnopohlavními páry projevující se v oblasti práva sociálního zabezpečení České republiky
 23. Lucie ZATLOUKALOVÁ, Česká republika
  Marriage Law: Quo Vadis?
 24. JUDr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  The concept of marriage in European private international law

Reforma civilního procesu

 1. Vít BIČEJ, Česká republika
 2. JUDr. Petr COUFALÍK, Ph.D., Česká republika
  Procesní legitimace a věcný záměr civilního řádu soudního
 3. JUDr. Ludvík DAVID, CSc., Česká republika
 4. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
 5. Mgr Eliška FISCHEROVÁ, Česká republika
  Zúžená pravomoc civilních soudů
 6. PhD Professor Daniel GHITA, Rumunsko
 7. Tereza HAJDAJOVÁ, Česká republika
  Břemeno substancování v (novém) civilním soudním řízení
 8. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vztah individuálního soudního řízení a kolektivního soudního řízení
 9. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  Zastoupení právnických osob v civilním procesu
 10. JUDr. Radim CHALUPA, Ph.D., Česká republika
  Rozkazní a upomínací řízení ve věcném záměru CŘS
 11. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 12. Štěpán JANKŮ, Česká republika
 13. JUDr. Michal JANOUŠEK, Ph.D., Česká republika
 14. Kamila KOLIBOVÁ, Česká republika
 15. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Koncentrace řízení
 16. Michaela KURKOVÁ, Česká republika
 17. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Zastupování právnických osob v civilním procesu
 18. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
 19. JUDr. Ing. Petr MACHÁLEK, Ph.D., Česká republika
  název bude upřesněn do konce týdne
 20. Mgr. Filip MAZEL, Česká republika
  Materiální vedení řízení v kontextu práva na spravedlivý proces
 21. doc. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD., Slovensko
  Rímskoprávny princíp ekvity v účinných procesných kódexoch SR
 22. Mgr. Robert PEŠA, Česká republika
  Odměna advokáta jako součást nákladů civilního řízení
 23. JUDr. Miroslav SEDLÁČEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Rozsudek pro uznání
 24. JUDr. Veronika SKORKOVÁ, PhD., Slovensko
  Rímskoprávny princíp ekvity v účinných procesných kódexoch SR
 25. Mgr. Bc. Tomáš STŘELEČEK, LL.M., Česká republika
  Reforma civilního procesu v Anglii: základní východiska a zásady reformy – možná inspirace pro nový český kodex civilního práva procesního
 26. Mgr. Katarina SZENDREIOVA, Slovensko
  Platobný rozkaz
 27. David VÁCLAVEK, Česká republika
 28. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 29. JUDr. Ivana ZMEKOVÁ, Slovensko
  Vplyv reformy civilného procesu na konania vo veciach úpravy výkonu rodičovských práv a povinností.

Aktuální výzkum v oblasti práva Evropské unie a mezinárodního práva veřejného

 1. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Právní úprava ekologického zemědělství v kontextu pravidel společné zemědělské politiky EU
 2. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 3. Mgr. Iva FELLEROVÁ PALKOVSKÁ, Česká republika
  Rozsudky Soudního dvora EU - precedenční účinky
 4. Mgr. Michaela GARAJOVÁ, Slovensko
  Prípustnosť inštitútu sankčnej náhrady škody pri porušení práv duševného vlastníctva podľa práva Európskej únie
 5. JUDr. Ondřej HAMUĽAK, Ph.D., Česká republika
  Variace vymáhání Listiny základních práv EU
 6. Nicole JANČOVÁ, Česká republika
  Plnění informačních povinností podle GDPR v mezinárodní obchodní arbitráži
 7. JUDr. Dominik KRÁLIK, Slovensko
  Evropská úprava koncernov
 8. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
  Antiachmea
 9. Mgr. Soňa ONDRÁŠIKOVÁ, Česká republika
  Právo na ochranu rodinného života v práve EÚ - aktuálny vývoj judikatúry
 10. Tomáš PETR, Česká republika
 11. Mgr. Ivan PUŠKÁR, Slovensko
  Obyčajové pravidlá a medzinárodné investičné právo s osobitným zreteľom na štandard spravodlivého a rovného zaobchádzania
 12. Research Fellow Valentina RANALDI, Ph.D., Itálie
 13. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Koncept "obchodníka" (podnikatele) v unijním spotřebitelském právu
 14. Doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D., Česká republika
  Rozhraničení pravomocí členských států a Evropské unie v oblasti volného pohybu osob: případ C‑673/16 Coman
 15. Mgr. Bc. Šárka ŠILHÁNKOVÁ, Česká republika
  Barva jako ochranná známka v kontextu fashion law
 16. JUDr. Antonín ŠPIRUDA, Ph.D., Česká republika
  Typy norem používané v právních předpisech EU
 17. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  bude upřesněno
 18. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
  Některé otázky vzniku státu (secese)
 19. Mgr. Anna Katerina VINTROVÁ, LL.M., Česká republika
  Aktuální postoj ESLP k eutanázii
 20. JUDr. Aneta VONDRÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Crowdfunding: pohled unijního práva
 21. Mgr. Martina ZÁVODNÁ, Česká republika
  Bude respektována vůle stran ohledně volby anglického práva a pravomoci soudů ve Spojeném království v případě "tvrdého" Brexitu?

nahoru