| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Účastníci > Podle sekcí

Přehled účastníků (podle sekcí)

Aktuální otázky evropského mezinárodního práva soukromého

 1. Sandra BARNETOVÁ, Česká republika
 2. Martin BULLA, Slovensko
  Určovanie fóra v prípadoch pracovných zmlúv zamestnancov v leteckej doprave
 3. JUDr. Filip ČERNÝ , Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 4. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 5. Mgr Michaela GARAJOVÁ, Slovensko
  Justičná spolupráca v civilných veciach medzi Európskou úniou a Spojeným Kráľovstvom po Brexite
 6. Mgr. Slavomír HALLA, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 7. Jiří HRADSKÝ, Česká republika
 8. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 9. Mgr. Dominik KRÁLIK, Slovensko
  Európska úprava koncernových podnikateľských zoskupení
 10. Michaela KURKOVÁ, Česká republika
 11. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 12. JUDr. Miloš LEVRINC, PhD., Slovensko
  Aplikácia „lex mercatoria“ v zmluvných vzťahoch s cudzím prvkom
 13. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Aktuální vývoj judikatury Soudního dvora EU v oblasti evropského insolvenčního práva
 14. JUDr. Tomáš MACH, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Bude doplněno
 15. JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA, Česká republika
  Bude upřesněno
 16. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
 17. Mgr. Pavla PLACHÁ, Ph.D., Česká republika
 18. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Bude doplněn
 19. Prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
  Výlučné a nevýlučné prorogační dohody
 20. Mgr. et Mgr. Lukáš RYŠAVÝ, Ph.D., Česká republika
  Autonomie vůle stran v kolizním právu EU
 21. doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., D.E.A., Slovensko
  Európsky príkaz na zablokovanie účtov
 22. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Plusy a mínusy európskeho medzinárodného práva súkromného
 23. Denisa ŠIMANSKÁ , Česká republika
 24. Mgr. Štěpán ŠTARHA, Česká republika
 25. Adam TIETZ, Česká republika
 26. Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Česká republika
 27. Mgr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Regulations on Matrimonial Property Regimes and Succession – Two Instruments, Single Applicable Law?

Odpovědnost za přestupky podle nové právní úpravy

 1. Mgr. Denisa BAČOVSKÁ, Česká republika
 2. mgr Adrian BIELECKI, Phd candidate, Polsko
 3. Kateřina BRANDEJSOVÁ, Česká republika
 4. Mgr. Martin CÍFERSKÝ, Slovensko
  Postup správnych orgánov pri ukladaní sankcií v prípade súbehu správnych deliktov
 5. JUDr. Petr ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek
 6. Mgr Daria DANECKA, Polsko
  Přestupky a spravni delikty podle polskeho prava
 7. Ieva DEVIATNIKOVAITE, Litva
 8. Žaneta DOČKALÍKOVÁ, Česká republika
 9. Jakub DOSEDĚL, Česká republika
 10. Mgr Veronika DOUBKOVÁ, Česká republika
  Nepřímý pachatel přestupku
 11. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
 12. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za přestupky příslušníků bezpečnostních sborů podle nové právní úpravy.
 13. Mgr. Alena FLORIÁNOVÁ, Česká republika
 14. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
 15. JUDr. Barbora GONSIOROVÁ, Česká republika
  Fyzická osoba jako pachatel v nové právní úpravě
 16. Jan GREGOR, Česká republika
 17. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za přestupky a zásada zákonnosti
 18. Pavlína HRUBÁ, Česká republika
 19. Mgr. Karel HUNEŠ, Česká republika
 20. Mgr. Jana CHÁBEROVÁ, Česká republika
 21. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 22. JUDr. Josef CHÝLE, Ph.D., Česká republika
  Změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s přijetím nového přestupkového zákona.
 23. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Mimořádné snížení pokuty
 24. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Reforma správního trestání a disciplinární delikty
 25. JUDr. Vít KLAPAL, Česká republika
 26. Dominika KNAPOVÁ, Česká republika
 27. PhD ANNA KOREPINA, Rusko
 28. prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Disciplinárne delikty členov samosprávnych stavovských organizácií a nová úprava zodpovednosti za správne delikty v Českej republike a na Slovensku
 29. Mgr. Marie KOTRLÁ, Česká republika
 30. dr Barbara KOWALCZYK , Polsko
 31. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 32. Mgr. Nela KŘUPALOVÁ, Česká republika
 33. phd katarzyna KUŁAK-KRZYSIAK, Polsko
 34. Ing. Bc. Karel LÁBR, Česká republika
 35. Mgr. Petr LESA, Česká republika
 36. Mgr. Tomáš MAŇAS, Česká republika
 37. Mgr. Jakub MARTINEC, Česká republika
  Sousedské konflikty jako přestupky dle nové úpravy odpovědnosti za přestupky
 38. Mgr. Zuzana MELCROVÁ, Česká republika
 39. Dr Magdalena MICHALAK, Phd, Polsko
 40. Mgr. Jindřich MIKULÁŠTÍK, Česká republika
 41. Mgr. et Mgr Ing. Josef NEKVAPIL, Česká republika
 42. Mgr. Adam ONDRUCH, Česká republika
  Odpovědnost za přestupky vojáků
 43. Dr Jerzy PARCHOMIUK, Ph.D., Polsko
 44. Ondřej PAVLECH, Česká republika
 45. JUDr.Ing. Bernard PEKÁR, PhD., Slovensko
  Úvahy ku kodifikácii správneho práva trestného v podmienkach SR a jej rozsah
 46. Mgr. Patrícia PEVALOVÁ, Česká republika
  Věková hranice odpovědnosti za přestupky
 47. Ing. Jaroslav PIŠTĚK, Česká republika
 48. Mgr. Bc. Kateřina POSPÍŠILOVÁ , Česká republika
 49. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Reforma správního trestání a její důsledky
 50. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 51. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  Rozjímání nad mezemi a limity správního trestání
 52. dr. Łukasz PRUS, Polsko
 53. Mgr. Miroslav PŘIDAL, Česká republika
 54. Mgr. Pavel PŮČEK, Česká republika
  K vybraným dopadům reformy správního trestání do oblasti veřejného stavebního práva z pohledu praxe ombudsmana
 55. Wojciech RADECKI, Česká republika
  Přestupky a spravni delikty podle polskeho prava
 56. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 57. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
  Úvahy o materiálním znaku skutkové podstaty přestupku po reformě správního trestání
 58. Mgr. Dušan SCHMIDT, Česká republika
 59. Eva SIGMUNDOVÁ, Česká republika
  Působnost nového přestupkového zákona ve vztahu k přestupkům spáchaným v cizině
 60. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
 61. prof. JUDr. Vladimír SLÁDEČEK, DrSc., Česká republika
  K nové koncepci správního trestání
 62. Mgr. David SLOVÁČEK, Česká republika
 63. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
 64. Mgr. Jitka STRAKOVÁ, Česká republika
 65. Mgr. Martin STUDNIČKA, Česká republika
 66. Jaroslava SUKENÍKOVÁ, Česká republika
 67. Ing. Robert ŠKRÁŠEK, Česká republika
 68. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Polehčující a přitěžující okolnosti podle nového přestupkového zákona
 69. Ondřej ŠPRTA, Česká republika
 70. Mgr. Jan TEPLÝ, Česká republika
 71. Mgr. Pavlína TOMANCOVÁ, Česká republika
 72. Ing.Mgr Daniel TYRAJ, Česká republika
 73. Mgr. Štěpán UHER, Česká republika
 74. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Česká republika
  Specifické odchylky v odpovědnosti za přestupky
 75. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
 76. Eva VŠETEČKOVÁ, Česká republika
 77. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  Změny v oblasti postihů za přestupky ve světle reformy správního trestání
 78. Adam ZEMAN, Česká republika
 79. JUDr. Jiří ZICHA, Ph.D., Česká republika
 80. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 81. Mgr. Bc. Josef ŽÁK, Česká republika

Pacta (non solum) sunt servanda?

 1. JUDr. Zuzana ADAMOVÁ, PhD., Slovensko
  Autorský zákon a vybrané zásady európskeho súkromného práva
 2. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
  Úvaha nad závazností vedlejších (tzv. extrastatutárních) dohod společníků kapitálových společností
 3. JUDr. Martin BABJAK, Slovensko
 4. Josef BÁRTŮ, Česká republika
 5. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
 6. Mgr. Kateřina BLISOVÁ, Česká republika
  Působnost orgánů v monistickém systému řízení akciové společnosti
 7. Luboš BRIM, Česká republika
  Právní nemožnost plnění
 8. Hynek BROŽ, Česká republika
 9. Raluca Elena DINCULESCU, PhD candidate, Rumunsko
 10. Mgr. Matěj DOBEŠ, Česká republika
  Vývoj právní úpravy směnečných sporů na Slovensku
 11. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Ke změně a doplnění písemně uzavřené dohody o směnečném vyplňovacím právu konkludentní formou
 12. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
 13. Martin FLOREŠ, Česká republika
 14. Lukáš GAMOVSKÝ, Česká republika
 15. JUDr. Jakub HALÍŘ, Česká republika
  Limitace zásady pacta sunt servanda při oddlužení
 16. JUDr. Jiří HANDLAR, Ph.D., Česká republika
 17. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
  Zásada pacta sunt servanda a její prolomení v korporačních souvislostech (pracovní název)
 18. Bc. Pavel HOMOLKA, Česká republika
 19. JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  bude doplněn
 20. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Bude upřesněno
 21. Vít HRAZDÍRA, Česká republika
 22. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 23. JUDr. Branislav JABLONKA, Ph.D., Slovensko
  Reforma v zmenkovom civilnom procese na Slovensku
 24. Jana JEŘÁBKOVÁ, Česká republika
 25. doc. JUDr. Josef KOTÁSEK, Ph.D., Česká republika
  Autonomie vůle a relevance sféry inter partes v právu cenných papírů (pracovní název)
 26. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 27. Jan KUPČÍK, Česká republika
  „Kolísavá“ neplatnost: porušení ZOHS na příkladu pay-for-delay dohod
 28. Mgr. Anna LEBEDOVÁ, Česká republika
  Zákonné předkupní právo
 29. JUDr. Ing. Petr MACHÁLEK, Ph.D., Česká republika
  bude doplněn
 30. JUDr. Vladimír MINČIČ, PhD., Slovensko
  Záväznosť právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka v pracovnom práve Slovenskej republiky
 31. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Několik zamyšlení nad spotřebitelskou ochranou (nejen) v kontextu nové judikatury
 32. JUDr. Vlastimil PIHERA, Ph.D., Česká republika
  Přílohy smlouvy a obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách
 33. Tomáš PLISKA, Česká republika
 34. Jakub POHL, Česká republika
 35. Patrik PROVAZNÍK, Česká republika
 36. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Česká republika
  Limity tzv. jednostranné změny smlouvy
 37. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
 38. JUDr. Ing. Karin RAKOVA, MBA, Slovensko
  Prieskum predmetu plnenia a ceny v spotrebiteľských zmluvách v kontexte Slovenskej právnej úpravy a recentnej judikatúry Európskeho súdneho dvora.
 39. doc. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upresneno
 40. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 41. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
 42. JUDr. Monika SEILEROVÁ, PhD., Slovensko
  Odstúpenie od zmluvy v pracovnom práve
 43. doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D., Česká republika
  Ochrana spotřebitele jako slabší smluvní strany
 44. Dominik SKOČOVSKÝ, Česká republika
 45. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  Limity sebeomezujících smluvních ujednání - forma, obsah, subjekty
 46. Mgr. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Prolomení zásady pacta sunt servanda v případě podstatné změny okolností smluvního zavazkového vztahu
 47. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Mlčeti zlato aneb smluvní mlčenlivost proti zákonné povinnosti informace sdělit
 48. Tomáš VOHRABAL, Česká republika
 49. Dana VYROUBALOVÁ, Česká republika
 50. Lukáš WEISS, Česká republika
 51. JUDr. Ivana ZMEKOVÁ, Slovensko
  Záväznosť dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 52. Tomáš ZVONÍČEK, Česká republika
 53. Alžběta ŽILKOVÁ, Česká republika

Právo a jazyk

 1. Mudassir AHMAD, LL.B, MA, Pákistán
 2. Irfan ALI, LL.B, Pákistán
 3. Mgr. Dominik ANDRESKA, LL.M., Česká republika
 4. Sudam Umair ASHRAF, LL.B, Pákistán
 5. Muhammad BILAL HASSAN, LL.B, Pákistán
 6. JUDr. Petr ČECHÁK, Ph.D., Česká republika
  Jazyk a pragmatické pojetí pravdy
 7. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Jazyk pramene a jazyk překladu
 8. JUDr. Ludvík DAVID, CSc., Česká republika
  Tvorba a jazyk rozhodnutí v moderních podmínkách
 9. Ilya EFREMOV, Rusko
 10. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 11. Božena FILIPOVÁ, Česká republika
 12. doc. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Slovensko
  Teória rečových aktov a právny realizmus
 13. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
  Jazyk práva a médií
 14. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
 15. Mgr. PaedDr. Věra HARTMANNOVÁ, Česká republika
  Základní zdroje jazykových informací
 16. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
 17. JUDr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Formování moderní české právní terminologie
 18. Yasir HUSSAIN, LL.B, LL.M (London), Pákistán
 19. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 20. Mgr. Darina CHVOSTEKOVÁ, Česká republika
  Odlišná stanoviska jako nástroj sebeprezentace soudců
 21. Mgr. Kateřina JANKŮ, Česká republika
 22. Mgr. Ilona JANŮ, Česká republika
 23. Mgr. Miroslav KANTEK, Česká republika
  Jazykové hry v kontextu práva
 24. Gergely KARÁCSONY, PhD, Maďarsko
 25. dr. jur. Barna Arnold KESERŰ, PhD, Maďarsko
 26. Mgr. Bc. Martin KOLOUŠEK , Česká republika
  Problém pravidla v kontextu práva
 27. Valentina KONANOVA, Rusko
 28. Marina LAZAREVA, PhD, Rusko
 29. Anton LIUTYNSKII, Dr, Rusko
 30. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ,, CSc., , Česká republika
 31. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
 32. AHMED REFAT, Čína
 33. Matvey SHCHUKIN, bachelor student, Rusko
 34. Fatima SHOUKAT, Pákistán
 35. Mgr. Bc. Terezie SMEJKALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Psaní čárek v právních předpisech
 36. Mgr. Vlastislav STAVINOHA, Česká republika
  The Language and Trade Mark Protection
 37. Martin ŠKOP, Česká republika
  Jak je důležité znát jazyk v procesu tvorby práva
 38. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Fakta a normy - nekonečný příběh
 39. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Psaní čárek v právních předpisech
 40. doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Příběh v mediaci
 41. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
 42. Ramil ZARIPOV, Rusko
 43. Anna ZAYNAK, Rusko

Reforma civilního procesu

 1. Mgr. Petr COUFALÍK, Česká republika
  Procesněprávní vztah
 2. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Určitost žalobního petitu
 3. PhD Professor Daniel GHITA, Rumunsko
 4. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odmítnutí dovolání pro zjevnou bezdůvodnost a další změny v právní úpravě dovolání
 5. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  Koncepce mediace po reformě civilního procesu
 6. Kristýna HORKOVÁ, Česká republika
 7. Research Assistant Gökçe KELAHMET, Turecko
 8. Viktor KOLMAČKA, Česká republika
 9. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Koncentrace řízení
 10. JUDr. Silvia KUBEŠOVÁ, Ph.D., Česká republika
 11. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Výjimečná vedlejší intervence
 12. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Koncepce budoucího civilního řádu soudního
 13. JUDr. Jana PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 14. JUDr. Zdeněk PULKRÁBEK, Ph.D., Česká republika
  Dispozice stran ve věcném záměru civilního řádu soudního
 15. JUDr. Miroslav SEDLÁČEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Kontumační rozsudek
 16. Zuzana SLABÁ, Česká republika
 17. doc. JUDr. Jaruška STAVINOHOVÁ, CSc., Česká republika
 18. Mgr. Markéta ŠLEJHAROVÁ, Česká republika
  Problematika právní úpravy řízení o zřízení nezbytné cesty
 19. Anežka VRCHOTOVÁ, Česká republika
 20. JUDr. Radka ZAHRADNÍKOVÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Úvahy nad současnou a navrhovanou právní úpravou soudního přezkumu správních aktů vydaných ve věcech vyplývajících ze soukromého práva

(Re-)kodifikace úspěšné a neúspěšné

 1. Mgr. Katarína BAVLŠÍKOVÁ, Česká republika
  Zákon č. 86/1950 Sb. ( Trestný zákon ) a jeho aplikácia v ČSR
 2. doctor/ PhD Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Polsko
 3. Dr. Lajos CSÖRGITS, Maďarsko
 4. Petr DOSTALIK, Česká republika
  Problematika zpracování věci v rámci VN 1937
 5. JUDr. Miroslav FICO, PhD., Slovensko
 6. doc. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LL.M., M.A., Slovensko
  Ján Kitonič – neplánovane kodifikátorom?
 7. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  "Und nun, wer wird es nicht sehr schwer und kützlicht finden, nach Homer eine Iliade zu schreiben?“ K. A. Martini a (západo)haličský občanský zákoník
 8. JUDr. PhDr. Róbert JÁGER, PhD., Slovensko
  Nomokánon - pokus o kodifikáciu cirkevného práva Veľekej Moravy
 9. JUDr. Alexandra LETKOVÁ, PhD., Slovensko
  Rodinné právo vo svetle kodifikácií počnúc 19. storočím do súčasnosti
 10. Dominik MACEK, Česká republika
  Kodifikace trestního práva v poúnorovém Československu v teorii a praxi
 11. Mgr. Lenka MARTINCOVÁ, Slovensko
 12. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
  Rekodifikační dopady - příklad výpovědi z nájmu bytu
 13. JUDr. Jana MURÁNSKA, PhD., Slovensko
  Manželské majetkové právo v československom právnom poriadku a tendencie jeho vývoja v podmienkach samostatnej Českej a Slovenskej republiky
 14. Dr. Klára NAGY, PhD., Maďarsko
 15. Marek NOVÁK, Česká republika
  bude upřesněno
 16. Andrea OLŠOVSKÁ, Slovensko
  Kodifikácia Zákonníka práce a jej vzťah k Občianskemu zákonníku v SR
 17. Mgr. Ondřej PAVELEK, Česká republika
  Bolestné v návrhu občanského zákoníku z roku 1937
 18. Alžbeta PEREJDOVÁ, Slovensko
  Bude upřesněno
 19. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Věno jako institut manželského majetkového práva v ABGB a v osnově 1937 – srovnávací analýza
 20. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Střípky k Osnově 1937
 21. Mgr. Kamila STLOUKALOVÁ, Česká republika
 22. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 23. Martin ŠLOSAR, Česká republika
 24. doc. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD., Slovensko
  Zákon o rodinnom práve 1949 - osvedčený hodnotový pilier súčasného rodinného práva?
 25. doc. JUDr. Mgr. Vojtech VLADÁR, PhD., Slovensko
  Rekodifikácia práva Latinskej cirkvi
 26. Stanislav VOCHYÁN , Česká republika
 27. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  Od kupce k obchodníkovi a rychle zpět (k prvorepublikové snaze o rekodifikaci obchodního práva)
 28. Vojtěch VRBA, Česká republika
 29. Ewelina ŻELASKO-MAKOWSKA, doktor, Polsko

Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí

 1. dr Elżbieta AMBROŻEJ, Polsko
 2. prof. JUDr. Milan BAKEŠ, DrSc., Česká republika
  Vliv dani na stabilitu podnikatelského prostředí
 3. Mgr. Richard BARTES, Česká republika
  Francouzský koncept veřejného účetnictví
 4. doc. JUDr. PhDr. Ilona BAŽANTOVÁ, CSc., Česká republika
  Efektivita daňové soustavy na příkladu Englišovy daňové reformy
 5. JUDr. Ing. Jaroslav BIČ, Slovensko
  Stabilita vs. zložité vzťahy v spoločnosti s ručením obmedzeným
 6. JUDr. František BONK, PhD., Slovensko
 7. Piotr BUŁAWA, Polsko
  Všeobecné prominutí daně jako pramen stability
 8. Stanislav BUREŠ, Česká republika
  Bude doplněno později
 9. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Stabilizace podnikání v zemědělství prostřednictvím poskatování zemědělských dotací
 10. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  bude doplňeno
 11. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
 12. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
  Poskytovatelé investičních služeb po účinnosti směrnice MIFID II
 13. Dr. Zsombor ERCSEY, PhD, Maďarsko
 14. Dr. Jácint FERENCZ, PhD, Maďarsko
 15. Dr. Judit GLAVANITS, PhD., Maďarsko
 16. prof. Dr. hab Jan GLUCHOWSKI, Polsko
  bude doplněno
 17. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
  Kodifikace daňových norem jako faktor stability podnikatelského prostředí
 18. Mgr. Lukáš HRDLIČKA, Česká republika
  Nakládání s informacemi přijatými v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
 19. dr Andrzej HUCHLA, Polsko
 20. Nikola CHÁBOVÁ, Česká republika
 21. prof. Elena CHERNIKOVA, DrSc., Česká republika
  Právní principy hospodářsky-orientovaného národního daňového systému
 22. Hoffman ISTVÁN, PhD., dr. habil., Maďarsko
 23. mgr Tomasz JANICKI, Polsko
 24. Michal JANOVEC, Česká republika
  Stabilní finanční instituce jako základ stabilni ekonomiky
 25. dr Marta KLOPOCKA-JASINSKA, Polsko
  Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony praw człowieka w sprawach podatkowych
 26. mgr Natalia KOCIAK, Polsko
 27. JUDr. Tomáš KORČEK, Slovensko
  Možnosti ochrany veriteľa v prípade úpadku dlžníka.
 28. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn později
 29. Kateřina KUBENKOVÁ, Česká republika
 30. Mgr. Michal LIŠKA, Česká republika
  Vliv harmonizace daně z příjmu a její dopady
 31. Dr. Ewa LOTKO, Polsko
 32. JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M., Slovensko
  Vplyv kolaboratívnej ekonomiky na podnikateľské prostredie
 33. Ondřej MÁLEK, Česká republika
  Soutěž právních řádů a stabilita právního prostředí
 34. Mgr. Zuzana MARETHOVÁ, Česká republika
  Nejvyšší správní soud a jeho vliv na stabilitu a stabilizaci podnikatelského prostředí
 35. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Veřejné rozpočty a jejich stabilita
 36. mgr Monika MICHALAK , Polsko
 37. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Nestabilita interpretace daňového práva – je vždy špatná pro podnikatele?
 38. Mgr. Bc. Sabina PAZDEROVÁ, Česká republika
  Compliance jako jeden ze základních atributů stabilní finanční instituce
 39. JUDr. Adrián POPOVIČ, Slovensko
 40. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  bude doplněno
 41. JUDr. Anna ROMÁNOVÁ, PhD., Slovensko
  Aktuálne zmeny v zákone o dani z prímov
 42. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 43. JUDr. Jozef SABÓ, Ph.D., Slovensko
 44. PhDr., Mgr. Pavel SEKNIČKA, Ph.D., Česká republika
  Společenská odpovědnost podniku a stabilita podnikání
 45. Ing. et Ing. Pavel SEMERÁD, Ph.D., Česká republika
  Upřesním později
 46. JUDr. Alena SCHILLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 47. Barbora SLÁNSKÁ, Česká republika
  Stabilita podnikání a poplatky k ochraně životního prostředí
 48. Mgr. Petra SNOPKOVÁ, Česká republika
  Evidence tržeb jako prvek stabilizace
 49. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  Vliv předběžných tržních konzultací na spolupráci mezi zadavateli a dodavateli
 50. Mgr. Monika STOJÁKOVÁ, Slovensko
 51. Mgr. Dominika ŠAJTYOVÁ , MBA, Slovensko
 52. JUDr. Ing. Michael ŠEFČÍK, Česká republika
  Ochrana inkasa DPH pomocí EET
 53. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  ..
 54. JUDr. Ivana ŠTIEBEROVÁ, Slovensko
  bude upresnený
 55. JUDr. Miroslav ŠTRKOLEC, PhD., Slovensko
 56. Ing. Eva TOMÁŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  upřesním později
 57. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
  Stabilita daňových nástrojů a její vliv na podnikatelské prostředí
 58. Mgr. Michal TULÁČEK, Česká republika
  Bude upřesněno
 59. prof. Ing. Ivan VÁGNER, CSc., MBA, Česká republika
  Vliv problémů globální ekonomiky na stabilitu podnikatelského prostředí
 60. bachelor Vladimir VESELOVSKII, Rusko
 61. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Ochrana spotřebitele jako limit podnikatelského prostředí
 62. Dr. Barna Bence WELLMANN, Maďarsko
 63. Dr. Urszula ZAWADZKA-PĄK, Polsko
 64. JUDr. Lukáš ZRŮST, BA (Hons), LL.M., MBA, Česká republika
  Předcházení selhání úvěrových institucí, jako stabliziační prvek podnikatelského prostředí

Translidé nejen v rodinném právu

 1. Victoria BORISOVA, Rusko
  Soudní spory o právech transgenderů v Rusku
 2. Rabbi Prof. Yitshak COHEN, Česká republika
  Translidé v Izraeli
 3. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 4. Alexandra GAJOVÁ, Česká republika
 5. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Přístup transsexuálů k rodičovství
 6. Adéla KRAJÍČKOVÁ, Česká republika
 7. doc. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Právní status translidí v historickém kontextu
 8. Filip KŘEPELKA, Česká republika
  Transsexuálové a právo medicíny a zdravotnictví
 9. JUDr. Zuzana MAGUROVÁ, Slovensko
  Trans ľudia - vybrané právne aspekty
 10. Associate Professor Ghita OANA, PHD, Rumunsko
 11. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  Vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva k problematice translidí
 12. Vojtěch POSPÍŠIL, Česká republika
  Bude upřesněno.
 13. JUDr. Jindřich PSUTKA, Ph.D., Česká republika
  K některým vlivům změny pohlaví na majetkové vztahy
 14. Ing. Ivo REMIŠ, Česká republika
 15. Eva REMIŠOVÁ, Česká republika
 16. Mgr. Michal SMEJKAL, Česká republika
  Trans pedagogický pracovník
 17. Mgr. Karel SUDA, Česká republika
  Transgender, rovné zacházení a veřejná ochránkyně práv
 18. JUDr. Lenka WESTPHALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Změna pohlaví a rodičovství
 19. Mgr. Ivana ZAJÍČKOVÁ, Česká republika
  Změna pohlaví jako důvod pro zahájení soudního řízení
 20. Simona Marie ZDEŇKOVÁ, Česká republika

Vliv výsledku sněmovních voleb na ústavní mechanismy

 1. Mgr. Daniel ASKARI, Česká republika
  Konstruktivní odpovědi ústavního státu na destabilizujicí politické tendence
 2. doc. JUDr. Boris BALOG, PhD., Slovensko
  Zodpovednosť poslancov parlamentu za ústavnosť zákona pri abstraktnej kontrole ústavnosti
 3. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
 4. JUDr. Marek DOMIN, PhD., Slovensko
  Volebný pat a ústavné mechanizmy na jeho riešenie. Príklad Slovenskej republiky
 5. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 6. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Proces kreovania vládneho kabinetu po parlamentných voľbách
 7. Jakub KLODWIG, Česká republika
 8. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Politická roztříštěnost Poslanecké sněmovny a slabé vlády
 9. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Proporcionálny volebný systém a jeho vplyv na zloženie parlamentu v Slovenskej republike v kontexte ďalších ústavnoprávnych aspektov
 10. Radim NENÁL, Česká republika
 11. Ing. Mgr. Jan PIAZZA, Česká republika
 12. Mgr. Marián PIVÁČEK, Slovensko
  Činnosť parlamentnej opozície v kontexte s legislatívnym procesom v Národnej rade Slovenskej republiky
 13. Karel ŘEPA, Česká republika
 14. Prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc., Slovensko
 15. Josef ŠÍP, Česká republika
  Vliv výsledku sněmovních voleb na orgány Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 16. Zuzana VIKARSKÁ, Česká republika
 17. doc. JUDr. PhDr. Robert ZBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno dle výsledku voleb :-)

Zásady trestního práva hmotného i procesního a jejich uplatňování v praxi

 1. Candidate of law sciences Hanna AUDZEI, Candidate of law sciences, Bělorusko
 2. Sabina BÁŇOVÁ, Česká republika
 3. Dr Robert BARTKÓ , PhD LL.M , Maďarsko
 4. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
 5. JUDr. Andrej BELEŠ, Slovensko
  Vývojové trendy rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva v otázke uplatňovania zásady ne bis in idem
 6. Jan BIRAVSKÝ, Česká republika
 7. Martina BOJANOVSKÁ, Česká republika
 8. Čeněk BŘENDA, Česká republika
 9. Adéla BUČKOVÁ, Česká republika
 10. prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD., Slovensko
  Vývojové trendy rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva v otázke uplatňovania zásady ne bis in idem
 11. Mgr. David ČEP, Česká republika
  Nutná obhajoba a právnická osoba - vše jasné?
 12. JUDr. Kateřina ČERVINKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Projevy vybraných zásad trestního práva hmotného a procesního u drogových deliktů
 13. Mgr. Natálie DOČEKALOVÁ, Česká republika
 14. JUDr. Erik ELIAS, Slovensko
  Vybrané aspekty základných zásad trestného konania v historicko-právnom kontexte na Slovensku a v Čechách
 15. Simona FEDOROVA , Slovensko
 16. prof. JUDr. Jaroslav FENYK, PhD., DSc., Univ. Priv. Prof., Česká republika
  Zásada materiální pravdy v českém trestním řízení
 17. Bc. Denisa FIANTOVÁ, Česká republika
 18. Dominik FOJT, Česká republika
  Zásada „ne bis in idem“ v prostoru Evropské unie
 19. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 20. Hana GABRIELOVÁ, Česká republika
 21. Jana HAJŽMANOVÁ, Česká republika
 22. JUDr. Denisa HAMRANOVÁ, Slovensko
  Uplatňovanie principu nemo tenetur se ipsum accusare v oblasti drogovej kriminality
 23. Zuzana HLAVÁČOVÁ, Česká republika
 24. Kateřina HLAVÁČOVÁ , Česká republika
  Soulad propuštění příslušníka bezpečnostního sboru se zásadami trestního práva
 25. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 26. Dr. Nemeth IMRE, PhD., Maďarsko
 27. Ilona JAKUBČÍKOVÁ, Česká republika
 28. Veronika JANATOVÁ, Česká republika
 29. Mgr. Michal JÍLOVEC, Česká republika
  Aplikace § 2 odst. 5 trestního řádu v průběhu trestního řízení
 30. prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  Přiměřenost trestu ve světle nálezu Ústavního soudu II. ÚS 2027/17
 31. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Nejnovější trendy v aplikaci zásady subsidiarity trestní represe
 32. Ondřej KAŠPAR, Česká republika
 33. Tatsiana KHATSIANEVICH, Candidate of law sciences, Bělorusko
 34. Mgr Karel KNAIFL, Česká republika
  Modely retroaktivity v trestním právu hmotném
 35. Mgr. Pavel KOTLÁN, Ph.D., Česká republika
  Princip subsidiarity trestní represe a judikatura Nejvyššího soudu ČR
 36. Mgr. Bc. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Česká republika
  Zásady uplatňované při ukládání trestů
 37. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc, Česká republika
  Zásada akcesority účastenství z hlediska viny a trestu
 38. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
  Zásada oficiality a kriminalistické stopy?
 39. JUDr. Dominika KUČEROVÁ, Slovensko
  Základné zásady ukladania ochranných opatrení a ich aplikácia v praxi
 40. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  Zásada senátního rozhodování - poroty či přísedící?
 41. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
 42. Zuzana LEBEDOVÁ, Česká republika
 43. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  K základním zásadám dokazování a jejich uplatnění v "moderním" trestním řízení
 44. JUDr. Veronika MARKOVÁ, PhD., Slovensko
  Zásada sudcu pre prípravné konanie.
 45. doc. JUDr. Darina MAŠĽANYOVÁ, CSc., Slovensko
  Ublíženie na zdraví a zásada subsidiarity trestnej represie
 46. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD., Slovensko
  Medzinárodné a európske záruky práva nebyť trestne stíhaný dva krát
 47. Martin MIČKAL, Česká republika
  Zásada kontradiktornosti ve světle rekodifikace trestního práva procesního
 48. Mgr. Zdeněk MICHORA, Česká republika
  Upuštění od potrestání pachatele
 49. Ema NÁDASKÁ, Česká republika
 50. mgr Magdalena NASUTA, PhD student, Polsko
 51. JUDr. Júlia ONDROVÁ, PhD., Slovensko
  Ústavné obmedzenia obsahu trestnoprávnych noriem
 52. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 53. doc. JUDr. Peter POLÁK, PhD., Slovensko
  Aplikácia zásady "nemo tenetur se ipsum accusare" v trestnom konaní proti právnickým osobám ý
 54. doc. JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 55. Tereza PRÁŠKOVÁ, Česká republika
 56. Mgr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Základní zásady trestního řízení a poskytování informací veřejnosti v přípravném řízení
 57. doc. JUDr. Sergej ROMŽA, PhD., Slovensko
  Koncentračná zásada vs. zásada náležitého zisťovania skutkového stavu veci
 58. Ferenc SÁNTHA, PhD, Maďarsko
 59. Mgr. Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Projevy vybraných zásad trestního práva hmotného a procesního u drogových deliktů
 60. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Projevy funkcí a zásad zahlazení odsouzení
 61. David STŘÍŽ, Česká republika
 62. Dorota SVOBODOVÁ, Česká republika
 63. JUDr. Eva SZABOVÁ, PhD., Slovensko
  Trestná zodpovednosť právnických osôb v kontexte trestných činov proti životu a zdraviu
 64. Milan ŠAJER, Česká republika
 65. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
  (Ne)soulad institutu soukromé žaloby se základními principy českého trestního práva
 66. Ján ŠEVČÍK, Česká republika
 67. prof. JUDr. Ivan ŠIMOVČEK, CSc., Slovensko
  K niektorých zásadám trestného stíhania právnických osôb.
 68. JUDr. Monika ŠKROVÁNKOVÁ, Slovensko
  Prezumpcia neviny vo svetle novelizácie slovenského trestného práva
 69. JUDr. Marcela TITTLOVÁ, PhD., Slovensko
  Trestné právo ako ultima ratio v otázkach postihu domáceho násilia
 70. Martin TOMEK, Česká republika
 71. Markéta TŘÍSKOVÁ, Česká republika
 72. Waqar UL HASSAN, LL.B, Pákistán
 73. JUDr. Zoltán VALENTOVIČ, Slovensko
  Základné atribúty dokazovania
 74. Mgr. Dominik VANEK, Slovensko
  Zásada práva na zákonného sudcu pri používaní informačno-technických prostriedkov
 75. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Konkurence zásady rychlosti řízení a zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností
 76. MUDr. Mgr. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
 77. doc. JUDr. Miroslava VRÁBLOVÁ, PhD., Slovensko
  Zásada zodpovednosti za zavinenie a trestné činy proti životu a zdraviu
 78. prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD., Slovensko
  Uplatňovanie zásady primeranosti a zdržanlivosti pri využívaní informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní
 79. Veronika ZSIRAI, Maďarsko
 80. JUDr. Michal ŽOFČÁK, Slovensko
  Zásada - právo na spravodlivý proces, súdnu ochranu a zákonného sudcu

nahoru